spot_img
spot_img
spot_imgspot_img
spot_img

Peste 50 de incendii de vegetație stinse de pompierii clujeni în ultimele trei zile!

Solicitările privind incendiile scăpate de sub control sunt în continuare

în creștere, iar pericolul de extindere a acestora la casele de locuit și

la diverse bunuri materiale este ridicat, în continuare, în această

perioadă.

 

Peste 400 de hectare de terenuri de vegetație uscată au fost pârjolite

în ultimele zile, iar în cele mai multe cazuri, persoanele care aprind

focul părăsesc locul faptei, fără a se asigura că flăcările sunt

stinse sau nu sunt purtate de vânt la proprietățile aflate în

vecinătăți sau fondul forestier.

 

La nivel național, IGSU desfășoară o campanie de prevenirea a acestor

incendii de vegetație, iar alăturat vă transmitem un spot audio. Mai

departe, apreciem sprijinul dumneavoastră în vederea difuzării acestuia

și informării populației.

 

Deși incendiile de vegetație par situații ușor de gestionat,

intervenția pompierilor este necesară în aceste cazuri pentru a evita

extinderea flăcărilor la zonele împădurite, imobilele sau bunurile

materiale aflate în apropierea terenurilor aprinse și apoi lăsate

nesupravegheate. Drept dovadă, majoritatea incendiilor de vegetație au

drept cauză probabilă utilizarea focului deschis de către persoane

neidentificate.

 

Igienizarea terenurilor agricole de resturile vegetale și a miriștilor se

poate realiza numai după obținerea permisului de lucru cu focul, document

care se eliberează de către Șeful Serviciului Voluntar pentru Situații

de Urgență, constituit la nivelul autorităților publice locale sau

persoana desemnată în acest sens. Persoanele care nu obțin acest permis

de lucru cu focul sau nu respectă regulile de prevenire a incendiilor pe

timpul acestor lucrări de igienizare riscă să fie sancționate

contravențional potrivit Hotărârii de Guvern 537 din 2007.

 

Reamintim încă o dată regulile de apărare împotriva incendiilor ce

trebuie respectate în astfel de situații:

 

 

1. Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, pe timp de

vânt, de uscăciune avansată este interzisă;

2. Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m

față de locurile cu pericol de explozie (gaze și lichide combustibile,

vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv 10 m față de materiale sau

substanțe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum,

ulei etc.) fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri

corespunzătoare;

3. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor

materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri

pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea

propagării focului la vecinătăți, asigurând supravegherea permanentă a

arderii și stingerea jarului după terminarea activității;

4. Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută cu

respectarea următoarelor prevederi generale:

• condiții meteorologice fără vânt;

• colectarea în grămezi a vegetației uscate şi a resturilor vegetale

în cantități astfel încât arderea să poată fi controlată;

• executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la

fondul forestier/construcții și să nu afecteze rețelele electrice, de

comunicații, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere

ori alte bunuri materiale combustibile;

• curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe

o distanță de 5 m;

• desfășurarea arderii numai pe timp de zi;

• asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor

incendii;

• supravegherea permanentă a arderii;

• stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii.

 

Compartimentul Informare și Relații Publice

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Avram Iancu” al județului

Cluj

spot_img
spot_img
spot_img