spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Cristina Burciu: Programul național „Primul student în familie” încurajează absolvirea cursurilor universitare și integrarea tinerilor în societatea activă

Conducerea PNL a Ministerului Educației a elaborat un apel de proiecte în vederea accesării finanțării Programului național „Primul student în familie”, demers concludent ce își propune stimularea tinerilor pentru a urma cursurile universitare.

Propunerile de contracte în vederea realizării acestui obiectiv investițional sunt parte componentă a unor priorități stabilite de Executiv, în colaborare cu instituțiile europene responsabile, prin care se urmărește prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate în procesul educațional.

Rolul programului de susținere a dinamizării numărului studenților români este cel de promovare a accesului egal la educație și formare de calitate, favorabile incluziunii, precum și a absolvirii cursurilor liceale, destinate în special grupurilor defavorizate, de la educația și îngrijirea timpurie, educația și formarea generală și profesională, până la învățământul terțiar.

Proiectele elaborate în acest sens se adresează și adulților, prin implementarea conceptului de educație și învățare în rândul acestora, precum și prin simplificarea mobilității în scopul învățării pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități. Nu în ultimul rând, susținerea financiară alocată își propune crearea unor mecanisme profesionale pentru creșterea accesului și a participării la învățământul terțiar, în special pentru grupurile subreprezentate.

În vederea aplicării sustenabile a Programului „Primul student în familie”, a fost alocat un buget total de 55 de milioane euro, 85% din acesta fiind asigurat din contribuția Uniunii Europene.

Apelurile de proiecte sunt competitive și urmăresc să definează cadrul necesar în vederea facilitării accesului echitabil la studiile universitare de calitate pentru orice tânăr, indiferent de mediul socio-economic, fără nicio formă de discriminare, combinat cu măsuri de sprijin dedicate prevenirii și combaterii abandonului universitar.

Consider binevenit acest nou apel de proiecte lansat de Ministerul Educației, în contextul actual în care educația și formarea sunt esențiale pentru dezvoltarea personală și profesională a tinerilor. Educația și îngrijirea timpurie reprezintă fundamentul pe care se construiește succesul în învățarea ulterioară.

Prin proiectele finanțate în cadrul acestui apel se mai urmărește promovarea accesului la educație de calitate încă de la vârste fragede, susținerea copiilor din mediile defavorizate, accesul pe scară largă la programe educaționale relevante, precum și dezvoltarea abilităților de bază pentru învățare.

Formarea generală și profesională reprezintă etape importante în parcursul educațional al tinerilor, iar acest program de susținere a cursurilor universitare va contribui esențial la aprofundarea de către studenți a tehnicilor relevante de învățare care să-i pregătească pentru piața muncii.

Sunt încrezătoare că prin promovarea accesului egal la educație și formare de calitate România va face pași importanți în ceea ce înseamnă încurajarea absolvirii cursurilor universitare și integrarea tinerilor în societatea activă.

Deputat PNL Cluj,

CRISTINA BURCIU

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img