Campanie de conștientizare privind creșterea salariului brut desfășurată de ITM Cluj

spot_imgspot_img

Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj a desfăşurat în perioada decembrie 2017-martie 2018 campanie de informare şi conştientizare cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea 62/2011(Legea dialogului social) reglementate prin art.VII din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, registrul general de evidenţă a salariaţilor şi transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată.

Obiectivele campaniei :
Creşterea gradului de conştientizare a entităţilor care au calitatea de angajator şi folosesc forţă de muncă fără respectarea prevederilor legale, în ceea ce priveşte consecinţele sociale şi economice pe care le produce munca nedeclarată;
Clarificarea unor aspecte în ceea ce priveşte modul de interpretare şi de aplicare a prevederilor legale referitoare la registrul general de evidenţă a salariaţilor, în special a celor privind transmiterea în registru a modificărilor salariale rezultate din transferul contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, ca urmare a negocierii părţilor contractului de muncă;

Informarea referitoare la punerea în aplicare a prevederilor art.VII din OUG nr. 82/2017 şi conştientizarea angajatorilor cu privire la iniţierea negocierii colective a contractelor colective de muncă, respectiv la negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare.

Acţiuni ale ITM Cluj:
Pentru a veni în sprijinul angajatorilor, ITM Cluj a diseminat cu ocazia acestei campanii informaţii referitoare la punerea în aplicare a modificărilor legislative cu privire la registrul general de evidenţă a salariaţilor şi privind completarea şi transmiterea elementelor raportului de muncă ca urmare a transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat. Toate aceste informaţii au fost oferite în cadrul unor sesiuni de informare cu participanţi din diferite domenii de activitate, a acţiunilor de îndrumare ale unităţilor sau acţiunilor de control întreprinse de către inspectorii de muncă .

De asemenea, s-a insistat pentru cunoaşterea şi conştientizarea beneficiilor muncii legale şi asupra riscurilor la care se expun atât angajaţii cât şi angajatorii în cazurile de muncă nedeclarată.

Ca urmare a modificărilor aduse Legii Dialogului Social de către Ordonanţa de Urgenţă 82 din 8 noiembrie 2017, au fost multe solicitări făcute de către angajatori: telefonic, prin poştă electronică sau personal la ghişeele şi birourile ITM Cluj. Inspectorii din cadrul ITM Cluj au asigurat permanenţă în vederea furnizării de informaţii şi îndrumarea persoanelor interesate de noile modificări legislative.

Acţiunile de control ale Inspectoratului Teritorial de Muncă Cluj, în perioada care urmează, se vor axa pe verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor legale ca urmare a transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat.

Daniel-Octavian Păcurariu
Inspector Şef

Corina Gavriluţ
Purtător de cuvânt

spot_img
%d