Vrei să te angajezi la o instituție publică din județul Alba? Iată posturile vacante și condițiile de angajare

spot_imgspot_img

În perioada aprilie-mai, sunt organizate mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Primăria Municipiului Alba Iulia

– şef serviciu – Serviciul Autorizări (concurs organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-unul din domeniile: inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, inginerie geologică, inginerie geodezică, inginerie mecanică, inginerie industrială, ingineria materialelor, inginerie şi management, arhitectură sau urbanism; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 2 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 23 aprilie 2018

Concurs: 7 mai 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

-consilier, gradul II

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta, în domeniul fundamental (DFI) – ştiinţe inginereşti; vechimea în specialitatea studiilor necesare – minimum 1 an; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 13 aprilie 2018, ora 15:00

Concurs: 24 aprilie 2018, ora 11:00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare: la sediul Primăriei Municipiului Alba lulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258 819462.

– auditor, clasa I, grad profesional superior – compartiment audit (concurs organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau juridice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe de operare/programare pe calculator – nivel mediu.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 11 aprilie 2018

Concurs: 24 aprilie 2018, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC; 24 aprilie 2018, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare: la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

– consilier, clasa I, gradul superior la Biroul Evidenţă Plată şi Prestaţii Sociale.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă, în domeniul informatică, specializarea informatică; vechime în specialitate studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 23 aprilie 2018, ora 16:00

Concurs: 7 mai 2018, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

DGASPC – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Abrud

– asistent social principal (2 posturi)

Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea asistenţă socială; aviz de exercitare a profesiei de asistent social cu treapta de competenţă profesională principal, eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România.

– muncitor calificat IV (fochist)

Condiţii: studii generale, absolvite cu diplomă; curs de calificare fochist organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi.

– paznic

Condiţii: studii generale; atestat profesional pentru exercitarea profesiei de agent de pază şi ordine, conform Legii nr. 333/2003 republicată.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 18 aprilie 2018, ora 16.00

Concurs: 26 aprilie 2018, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba din Alba Iulia, Bulevardul I Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115, mobil 0755/069.660.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia

– referent de specialitate gradul I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă, în ramura de ştiinţă (RSI): Ingineria resurselor vegetale şi animale; vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 6 ani

– şofer treapta I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;

Condiţii: studii generale; vechime în specialitate necesară: minimum 3 ani în fiecare categorie a permisului de conducere; permis de conducere categoriile: B, C şi D.

– infirmieră debutant, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii: studii generale; vechime în specialitate necesară: -; curs de infirmieră organizat de un furnizor autorizat de formare profesională sau dovada înscrierii la un curs de infirmieră organizat de un furnizor autorizat de formare profesională.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 24 aprilie 2018, ora 15.00

Concurs: 7 mai 2018, ora 10.00: proba scrisă pentru referent de specialitate și șofer; 7 mai 2018, ora 12.00: proba practică pentru postul de infirmieră; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii, la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 60, judeţul Alba.

Căminul Pentru Persoane Vârstnice Blaj

– infirmieră, Cămin Persoane Vârstnice Blaj.

Condiţii: studii generale – G, fără vechime în muncă.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 23 aprilie 2018

Concurs: 2 mai 2018, ora 10:00: proba scrisă; 4 mai 2018, ora 14:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei – Căminul pentru Persoane Vârstnice Blaj, din Piaţa 1848 nr. 6, telefon 0258/710662.

Primăria Comunei Ciugud

– inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Urbanism Amenajarea Teritoriului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe inginerești; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 24 aprilie 2018, ora 16.00

Concurs: 7 mai 2018 , ora 11.00: proba scrisă; 9 mai 2018 , ora 11.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Ciugud, str. Principală, nr.141, judeţul Alba, telefon 0258/841.205, e-mail primariaciugud@yahoo.com.

ALTE POSTURI

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

–secretar-şef

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă (Ciclul I + Ciclul II Bologna pentru absolvenţii sistemului Bologna sau echivalentă celor două cicluri pentru candidaţii care au absolvit anterior sistemului Bologna), profil economic, juridic sau tehnic; vechime în activităţi de secretariat – minimum 5 ani; vechime în funcţii de conducere din domeniul educaţiei – minimum 2 ani; cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Word, Internet, Excel), dovedite prin studii/formare profesională sau experienţă profesională anterioară; cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională, dovedită prin studii/formare profesională sau experienţă profesională anterioară.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 11 aprilie 2018, între orele 8.00-16.00

Concurs: 20 aprilie 2018 – proba scrisă; 26 aprilie 2018: proba interviu.

Relaţii suplimentare: la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/806.275

Primăria Municipiului Aiud

– auditor, clasa I, gradul profesional principal

Condiţii: cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 18 aprilie 2018

Concurs: 3 mai 218, ora 10:0: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare: la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Primăria Orașului Cugir

– muncitor calificat, treapta I

Condiţii: studii: şcoală profesională/medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; posesor al permisului de conducere categoria C; minimum 3 ani vechime în muncă.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 12 aprilie 2018, ora 16:00

Concurs: 23 aprilie 2018, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare: la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115

Primăria Comunei Bistra

– inspector, clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an.

Concurs: 3 mai 2018, ora 11.00 proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare: la sediul Primăriei Comunei Bistra, Calea Turzii nr. 100, judeţul Alba, telefon 0258/773.105, e-mail primar_bistra@yahoo.com.

Primăria comunei Lupşa

– inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Contabilitate. Impozite şi Taxe, Achiziţii

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul studii economice sau studii juridice.

Termen limită de depunere a dosarelor: 16 aprilie 2018, ora 16:00

Concurs: 25 aprilie 2018: proba scrisă; 30 aprilie 2018: proba interviu

Relaţii suplimentare: obţine la sediul instituţiei sau la numărul de telefon 0258.897.900.

Spitalul Municipal Blaj

– manager

Condiţii: absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 aprilie 2018, ora 12.00

Concurs: 24 aprilie 2018 ora 10.00, susținerea proiectului de management

Relaţii suplimentare, la sediul Spitalului Municipal Blaj.

Spitalul orăşenesc Abrud

– manager spital

Termen limită pentru depunerea dosarelor de concurs: 13 aprilie, ora 14.00, la sediul spitalului.

Condiţii: absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii

Concurs: 17 aprilie 2018, ora 11:00 – selecţie dosare (etapa eliminatorie); 7 mai 2018, 10.00 – susţinere şi evaluare proiect de management (proba unica)

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orasenesc Abrud, Abrud, str. Republicii nr. 13, jud. Alba, telefon 0258780614 int. 34.

sursa: AJOFM Alba.

spot_img
%d