Turdean condamnat pentru ucidere din culpă – fusese condamnat și pentru conducere sub influența alcoolului

spot_imgspot_img

Judecătoria Turda a hotărât ca un turdean să fie condamnat la doi ani de închisoare, pentru ucidere din culpă.

În 2018, acesta primise o altă condamnare, de 1 an și 5 luni, pentru conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului.

Acest turdean condamnat are dreptul de a contesta decizia Judecătoriei Turda.

„Tip solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere
Solutia pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 2 Cod Procedură Penală, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod Procedură Penală, condamnă pe inculpatul B. P., la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, faptă prevăzută şi sancţionată de art. 192 alin. 2 Cod Penal. Constată că infracţiunea dedusă judecăţii şi infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin Sentinţa Penală nr. 22 din 21.01.2019 pronunţată în dosar nr. 7617/328/2018 al Judecătoriei Turda, definitivă prin neapelare la data de 19.02.2019, au fost săvârşite în condiţiile concursului formal de infracţiuni. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 1 an şi 5 luni închisoare la care a fost condamnat numitul B. P. prin Sentinţa Penală nr. 22 din 21.01.2019 pronunţată în dosar nr. 7617/328/2018 al Judecătoriei Turda, definitivă prin neapelare la data de 19.02.2019, în pedepsele componente, pe care le va repune în individualitatea lor, după cum urmează: – pedeapsa de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 din Codul penal. – pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe prev. de art. 336 alin. 1 din Codul penal. În temeiul art. 38 alin. 2 Cod Penal, raportat la art. 39 alin. 1 lit. b Cod Penal, contopeşte cele trei pedepse principale stabilite şi va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care va adăuga un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite (1 an si 2 luni, 9 luni), respectiv sporul de 7 luni şi 20 zile, urmând ca în sarcina inculpatului să fie stabilită pedeapsa rezultantă finală de 2 ani, 7 luni şi 20 zile închisoare. Constată că pedepsele complementare şi accesorii aplicate Sentinţa Penală nr. 22 din 21.01.2019 pronunţată în dosar nr. 7617/328/2018 al Judecătoriei Turda, definitivă prin neapelare la data de 19.02.2019, au fost deja executate. În baza art. 91 Cod Penal cu aplicarea art. 5 Cod Penal, dispune suspendarea executării pedepsei principale rezultante de 2 ani, 7 luni şi 20 zile închisoare, sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, ce urmează a se calcula de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, conform dispoziţiilor art. 92 Cod Penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod Penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Cluj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b) Cod Penal, impune inculpatului Bodean Pavel să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune Cluj sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 Cod Penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei comunei Iara sau în cadrul Primăriei Municipiului Turda, alegerea urmând a fi făcută de Serviciul de Probaţiune Cluj, pe o perioadă de 70 de zile, în condiţiile art. 57 din Legea nr. 253/2013. În baza art. 91 alin. 4 Cod Penal, atrage atenţia inculpatului asupra conduitei sale viitoare, asupra motivelor pe care s-a întemeiat condamnarea, precum ?i a celor ce au determinat suspendarea executării pedepsei ?i consecin?ele la care se expune dacă va mai comite infrac?iuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obliga?iile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere. În temeiul art. 96 Cod Penal ?i art. 583 Cod Procedură Penală, aduce la cuno?tin?a inculpatului posibilitatea ca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere să fie revocată ?i să se dispună executarea pedepsei, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credin?ă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obliga?iile impuse ori stabilite de lege, dacă nu îndepline?te integral obliga?iile civile stabilite prin hotărâre sau dacă pe parcursul termenului de supraveghere a săvâr?it o nouă infrac?iune, descoperită până la împlinirea termenului ?i pentru care s-a pronun?at o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen. În baza art. 98 Cod Penal, informează inculpatul cu privire la efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere, respectiv faptul că în cazul în care nu a săvâr?it o nouă infrac?iune descoperită până la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere ?i nu s-a descoperit o cauză de anulare, pedeapsa se consideră executată, iar suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu produce efecte asupra măsurilor de siguran?ă ?i a obliga?iilor civile prevăzute în hotărârea de condamnare. În temeiul art. 94 Cod Penal, desemnează Serviciul de Probaţiune Cluj, pentru supravegherea executării măsurilor şi obligaţiilor instituite în sarcina inculpatului. În temeiul art. 397 alin. 1 Cod Procedură Penală ?i art. 23 Cod Procedură Penală, respinge, ca inadmisibilă, acţiunea civilă exercitată în procesul penal de către părţile civile C. L. I., C. M.-L., C. V.-M. şi C. L. – I., reprezentate civil prin avocat Deac Ioana Diana. Ia act că inculpatul B. P. a fost asistat în cursul judecă?ii de apărătorul desemnat din oficiu – domnul avocat Creţu Bogdan. În temeiul art. 272 Cod Procedură Penală, instan?a încuviin?ează onorariul avocaţial pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpatul B. P., în cursul camerei preliminare şi în faza de judecată – domnul avocat Creţu Bogdan – în sumă de 1.622 lei, care se avansează din Fondul Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Cluj. În temeiul art. 398 raportat la art. 274 alin. 1 Cod Proc. Pen., dispune obligarea inculpatului la plata sumei de 1.486 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 1.086 lei în faza de urmărire penală, iar suma de 400 lei în cursul camerei preliminare ?i al judecă?ii. Cu drept de apel pentru procuror ?i păr?i, în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii, apelul urmând a fi depus, prin cerere scrisă, la Judecătoria Turda. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 1 Cod Procedură Penală, astăzi, 21 septembrie 2023.
Document: Hotarâre  394/2023  21.09.2023”, este decizia pronunțată astăzi.

spot_img
%d bloggers like this: