spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Turdean condamnat la 7 ani de închisoare, pentru VIOL

Un turdean, care în urmă cu doi ani a violat o femeie, chiar într-o scară de bloc din oraș, a fost pedepsit EXEMPLAR de Judecătoria Turda, după ce s-a descoperit că acesta comisese mai multe violuri și agresiuni sexuale.

7 ani și 7 luni a primit individul, într-o pedeapsă care nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs.

„Ora estimata: 8:00
Complet: Complet P1
Tip solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere
Solutia pe scurt: I. În baza art. 396 alin. (1) şi (2) din C.proc.pen., condamnă pe inculpatul V G, la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la viol, prev. de art. 32 alin.(1) C.Pen. rap. la art. 218 alin. (1) şi (31) rap. la art. 218 alin.(3) lit.b) din C.Pen. (fapta din data 11.05.2023). În baza art. 67 alin. 1 C.pen., interzice cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) lit. n) (dreptul de comunica, direct sau indirect, prin orice mijloace, sau de a se apropia la mai puţin de 10 de metri cu/de persoana vătămată V D M). În baza art. 65 alin. 1 C.pen., interzice cu titlu de pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) lit. n) (dreptul de comunica, direct sau indirect, prin orice mijloace, sau de a se apropia la mai puţin de 10 de metri cu/de persoana vătămată V D M). II. În baza art. 396 alin. (1) şi (2) din C.proc.pen., condamnă pe inculpatul V G, la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de agresiune sexuală în formă continuată, prev. de art. 219 alin. (1) şi (21) C.Pen. rap. la art. 219 alin.(2) lit. b) C.Pen., cu aplic. 35 alin.(1) C.Pen. (un număr nedeterminat de acte materiale, comise în perioada iunie 2022 – 10.05.2023). În baza art. 67 alin. 1 C.pen., interzice cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) lit. n) (dreptul de comunica, direct sau indirect, prin orice mijloace, sau de a se apropia la mai puţin de 10 de metri cu/de persoana vătămată V D M). În baza art. 65 alin. 1 C.pen., interzice cu titlu de pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) lit. n) (dreptul de comunica, direct sau indirect, prin orice mijloace, sau de a se apropia la mai puţin de 10 de metri cu/de persoana vătămată V D M). În baza art. 38 alin. (1) C.pen., constată că cele două infrac?iuni au fost comise în concurs real, motiv pentru care, în baza art. 39 alin. (1) lit. b) C.pen., contopeşte pedepsele de 4 ani ?i 6 luni închisoare ?i 6 ani închisoare aplicate prin prezenta, urmând ca inculpatului să execute în final pedeapsa rezultantă de 7 ani ?i 6 luni închisoare (pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare la care se adaugă ? din pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare, respectiv 1 an şi 6 luni închisoare), în regim de deten?ie. În baza art. 45 alin. (1) rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b), n), aplică inculpatului pe lângă pedeapsa rezultantă de 7 ani ?i 6 luni închisoare închisoare pedeapsa complementară a interzicerii exercitării următoarelor drepturi: – dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; – dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; – dreptul de comunica, direct sau indirect, prin orice mijloace, sau de a se apropia la mai puţin de 10 de metri cu/de persoana vătămată V D M, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate. În baza art. 45 alin. (5) C.pen. rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b), n) C.pen., aplică inculpatului pe lângă pedeapsa rezultantă de 7 ani ?i 6 luni închisoare pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării următoarelor drepturi: – dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; – dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; – dreptul de comunica, direct sau indirect, prin orice mijloace, sau de a se apropia la mai puţin de 10 de metri cu/de persoana vătămată V D M, de la rămânerea definitivă a prezentei sentin?e ?i până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 399 alin. 1 C.proc.pen. men?ine măsura arestării preventive, dispusă faţă de inculpatul V G prin încheierea penală nr. 129/13.05.2023 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Turda, dosar penal nr. 4307/328/2023, până la o nouă verificare, dar nu mai mult de 60 de zile. În baza art. 72 alin. 1 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată durata re?inerii ?i durata arestării preventive de la data de 12.05.2023 până la zi. În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008, dispune prelevarea probelor biologice de la inculpatul V G în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Na?ional de Date Genetice ?i Judiciare. În baza art. 5 din Legea nr. 76/2008, aduce la cunoştinţă inculpatului V G că probele biologice prelevate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Na?ional de Date Genetice Judiciare, a profilului său genetic. În temeiul art. 397 C.proc.pen. rap. la art. 19 alin. 3 ?i art. 25 alin. 1 C.proc.pen. în referire la art. 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda pentru persoana vătămată minoră ?i obligă inculpatul la plata sumei de 15.000 euro (echivalent în lei calculat la cursul BNR de la data plă?ii) în favoarea părţii civile V M D, cu titlu de daune morale. În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) Cod de procedură penală, raportat la art. 249 alin. (1) Cod de procedură penală, menţine măsurile asiguratorii aplicate prin ordonanţa procurorului nr. 1190/P/2023 din 14.06.2023 şi menţinute prin încheierea penală nr. 799/28.12.2023 în dosar nr. 5491/328/2023/a3, asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului V G şi asupra sumelor de bani datorate de terţi inculpatului, până la concuren?a sumei totale de 15.000 euro. În temeiul art. 274 alin. 1 C.proc.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 5500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 3.000 lei aferentă fazei de urmărire penală, suma de 1.500 lei aferentă fazei de judecată, precum şi suma de 1.000 lei- contravaloarea expertizei medico-legale examen ADN nr. 62/29.09.2023 din 02.11.2023 întocmită de către I.M.L. Iaşi. Onorariul expertizei medico-legale examen ADN nr. 62/29.09.2023 din 02.11.2023 întocmită de către I.M.L. Iaşi, în cuantum de 1.000 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Cluj a sumei de 510 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru persoana vătămată, av. C A, respectiv a sumei de 942 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat, av. R C. Dispune emiterea mandatului de executare a pedepsei închisorii cu privire la pedeapsa aplicată prin prezenta hotărâre la data rămânerii definitive a acesteia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată, în temeiul art. 405, alin. 1 teza a II-a din Codul de procedură penală, prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpatului şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 07.12.2023.
Document: Hotarâre  510/2023  07.12.2023”, este decizia pronunțată de Judecătoria Turda, în cazul lui Varga Gheorghe.

spot_img
spot_img
spot_img