spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_img

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL  ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE ONLINE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI  LOCAL al  MUNICIPIULUI   TURDA DIN  DATA  DE  11 AUGUST 2023

        2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate privind dezvoltarea serviciului de transport public în Municipiul Turda prin achiziția de autobuze nepoluante.

     – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) inclusiv descrierea sumară a investitiei propuse a fi realizata prin proiectul „Coridor integrat de mobilitate urbană Câmpiei-Luncii.

     – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) inclusiv descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiectul“Coridor integrat de mobilitate urbană Traian-Crișan-Brâncoveanu”.

     – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) inclusiv descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiectul Coridor integrat de mobilitate urbana Alba-Iulia”.

     – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        2.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) inclusiv descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiectul “Coridor integrat de mobilitate urbană Axa Vest-Est: Segment Piața 1 Decembrie 1918 – Str. Abatorului – Str. Petru Maior – Str. Răsăritului”     

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        2.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) inclusiv descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiectul“Coridor integrat de mobilitate urbană Axa Vest-Est: str. Petru Maior – Aleea Plopilor”.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  • robleme ale Serviciului Administrație Publică Locală :

        3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A..

     – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societăţii Compania de Apă Arieş SA. (AGOA).

     – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Orbean Ioana şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Turda.

     – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Primar UAT Municipiul Turda, județul Cluj

Cristian-Octavian MATEI

Secretar general UAT Municipiul Turda, județul Cluj,

Jr. Mărginean Elena Mihaela

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img