spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Judeţean Cluj convocată pentru miercuri, 26 aprilie 2023, ora 11.00

spot_img

Nr.

crt.

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatori

Nr. comisiilor de specialitate nominalizate în vederea avizării/

avizul emis*

Majoritate de vot necesară

  1.      

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al  bugetului general propriu al Județului Cluj la  31 decembrie  2022

Președinte

Alin Tișe

2/AF

Majoritate absolută

  2.      

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 103/2022 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca

Președinte

Alin Tișe

5/AF

Majoritate simplă

  3.      

Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj și din serviciile publice de interes judeţean din subordinea acestuia începând cu 1 mai 2023

Președinte

Alin Tișe

2/AF

Majoritate absolută

  4.      

Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază ale unor angajați ai Teatrului de Păpuși  Puck începând cu 1 mai 2023

Președinte

Alin Tișe

2/AF

Majoritate absolută

  5.      

Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Cluj și Clubul Alpin Român Filiala Cluj

Președinte

Alin Tișe

1/AF

Majoritate absolută

  6.      

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 136/2022 privind darea în administrare a unor active achiziționate în cadrul proiectului  Dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, SMIS 121035

Președinte

Alin Tișe

5/AF

Majoritate absolută

  7.      

Proiect de hotărâre privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 1.050,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 14/2023 la Capitolul 67.02 Activități Sportive

Președinte

Alin Tișe

6/AF

Majoritate absolută

  8.      

Proiect de hotărâre privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 900,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 14/2023 la Capitolul 67.02 Activități Tineret, Socio-Educaționale

Președinte

Alin Tișe

6/AF

Majoritate absolută

  9.      

Proiect de hotărâre privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 1.550,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 14/2023 la Capitolul 67.02 Alte Culte

Președinte

Alin Tișe

6/AF

Majoritate absolută

10.      

Proiect de hotărâre privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 900,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 14/2023 la Capitolul 67.02 Alte Acțiuni de Cultură

Președinte

Alin Tișe

6/AF

Majoritate absolută

11.      

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 103G Tureni – Ceanu Mic – Aiton – Gheorghieni – Varianta Ocolitoare Cluj-Napoca, km 43+190 – km 60+303

Președinte

Alin Tișe

2/AF

Majoritate absolută

12.      

Proiect de hotărâre privind înscrierea unor componente ale infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului public de alimentare cu apă în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Cluj

Președinte

Alin Tișe

4/AF

Majoritate absolută

13.      

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea societății Univers T S.A.

Președinte

Alin Tișe

4/AF

Majoritate simplă

 

14.      

Diverse

spot_img
spot_img
spot_img