fbpx
spot_img

Lovitură GREA pentru traficanții de persoane de la Hădăreni – Curtea de Apel Mureș a dat verdictul

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Date:

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Share post:

Curtea de Apel Târgu Mureș a dat astăzi soluțiile în dosarul în care Moldovan Cristinel și Kovaci Sorina Irina, traficanții de persoane din Hădăreni, au fost judecați pentru trafic de persoane.

În luna august, Tribunalul Târgu Mureș a dat sentințe grele pentru cei doi soți, care au fost condamnați la 5 ani de închisoare cu executare, Moldovan Cristinel, respectiv 3 ani cu suspendare, Kovaci Sorina Irina.

„Ora estimata: 09:00
Complet: CF 5 (TA)
Tip solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere
Solutia pe scurt: I. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 2 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul M.C. pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane în formă continuată, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a şi b Cod Penal raportat la art. 182 lit. a Cod Penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal (3 acte materiale) la pedeapsa de 6 ani închisoare. În baza art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i e interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 399 alin. 9 Cod Procedură Penală deduce din durata pedepsei aplicate inculpatului Moldovan Cristinel durata re?inerii ?i arestării preventive, din data de 26.01.2022 la zi. În temeiul art. 399 alin. 1 Cod Procedură Penală men?ine fa?ă de inculpatul M.C. măsura arestării preventive până la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 7 alin. 1, raportat la art. 4 alin. 1 lit. b din Legea nr. 76/2008 şi la punctul 6 din Anexa la Legea nr. 76/2008, dispune prelevarea, de la inculpatul MC, a probelor biologice necesare în vederea introducerii profilului său genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În baza art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008, îl informează pe inculpatul MC cu privire la faptul că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului său genetic. II. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 2 Cod procedură penală condamnă pe inculpata KSI pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la trafic de persoane în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 210 alin. 1 lit. a şi b Cod Penal raportat la art. 182 lit. a Cod Penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal (3 acte materiale) la pedeapsa de 3 ani închisoare. În temeiul art. 67 alin. 1 ?i 2 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a ?i b respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat. În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 91 Cod procedură penală dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare pe durata termenului de încercare de 4 ani, stabilit potrivit dispozi?iilor art. 92 alin. 1 Cod penal. Pe durata termenului de supraveghere inculpata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere, stabilite conform dispozi?iilor art. 93 alin. 1 Cod penal: – Să se prezinte la Serviciul de Supraveghere Mure? la datele fixate de acesta; – Să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa; – Să anun?e, în prealabil, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depă?e?te 5 zile; – Să comunice schimbarea locului de muncă; – Să comunice informa?ii ?i documente de natură să permită controlul mijloacelor sale de existen?ă. Pe durata termenului de supraveghere, potrivit dispozi?iilor art. 93 alin. 2 Cod penal, inculpata Kovacs Sorina Irina nu va părăsi teritoriul României fără acordul instan?ei. În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal inculpata KSI trebuie să presteze 100 zile de muncă în folosul comunită?ii în cadrul în cadrul Primăriei Che?ani sau a Primăriei Ludu?. În temeiul art. 404 alin.2 Cod Procedură Penală atrage atenţia inculpatei asupra prev. art. 96 Cod Penal privind consecin?ele nerespectării, cu rea credin?ă, pe perioada termenului de supraveghere, a măsurilor ?i obliga?iilor stabilite precum ?i consecin?ele săvâr?irii de noi infrac?iuni, respectiv revocarea suspendării sub supraveghere ?i executarea pedepsei în regim de deten?ie. Respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă BV. În baza art. 397 alin. 1, art. 19 alin. 1 şi art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, coroborat cu art. 1357 Cod civil, admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă RMS şi obligă inculpaţii MC şi KSI la plata, în solidar, către partea civilă RMS a sumei de 5.000 lei cu titlul de daune materiale. În baza art. 397 alin. 1, art. 19 alin. 1 şi art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, coroborat cu art. 1357 Cod civil, admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă VC şi obligă inculpaţii MC şi KSI la plata, în solidar, către partea civilă VC a sumei de 7.000 lei cu titlul de daune materiale. În temeiul art. 274 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală obligă inculpaţii la plata cheltueililor judiciare avansate de stat în cauză, în cuantum de 14.310 lei, din care suma de 3.410 lei provine din faza de urmărire penală, fiecare inculpat câte 7.155 lei. Respinge cererea formulată de doamna avocat CBRA ?i domnii avocaţi SZ.SZ.A. ?i R.C., apărători desemnaţi din oficiu pentru a acorda asistenţă juridică persoanelor vătămate – părţi civile, cerere având ca obiect majorarea onorariului avocaţial. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu a acorda asistenţă juridică persoanelor vătămate (f. 12, 14, 16 vol. I dos. Instan?ă) rămân în sarcina statului şi se plăteşte din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei în contul Baroului Mureş. Acordă onorariu partial, în cuantum de câte 434 lei fiecare, conform delega?iilor nr. 2009/2022 (f. 22 vol. I dos. instan?ă) ?i 2011/2022 (f. 24 vol. I dos. instan?ă) emise de Baroul Mure?. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală, astăzi, 11 august 2022.
Document: Hotarâre  106/2022  11.08.2022”, este hotărârea dată de Tribunalul Mureș în august.

Această hotărâre a fost contestată atât de inculpați, cât și de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar Curtea de Apel Mureș a dat astăzi soluția.

Nu doar că au fost menținute cele două pedepse privative de libertate, dar cei doi soți au fost obligați, în solidar, să plătească despăgubiri de ordinul zecilor de mii celor trei victime.

„În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Serviciul Teritorial Tg. Mureş, inculpaţii M. C. (date) şi K. S. I.(date) şi partea civilă V. C. (date), împotriva sentinţei penale nr. 106 din 11 august 2022 pronunţată de Tribunalul Mureş, în dosarul penal nr. 662/102/2022 şi în consecinţă: În baza art. 423 alin. 1 din noul Cod de procedură penală, desfiinţează parţial hotărârea atacată şi rejudecând cauza dispune în limitele de mai jos: În baza art. 66 alin. 1 lit. a, b interzice inculpatului M. C. ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 66 alin. 1 lit. a, b interzice inculpatei K. S. I. ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal interzice inculpatei K.S. I.ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. Înlătură din sentinţa atacată obligaţia impusă inculpatei K. S. I. de a nu părăsi teritoriul României. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal obligă inculpata să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 397 alin. 1, art. 19 alin. 1 şi art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, coroborat cu art. 1357 Cod civil, admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă V.C. şi obligă pe inculpaţii M.C. şi K.S. I. la plata, în solidar, către partea civilă V. C. a sumei de 22.860 lei cu titlul de daune materiale şi a sumei de 20.000 lei cu titlu de daune morale. În baza art. 397 alin. 1, art. 19 alin. 1 şi art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, coroborat cu art. 1357 Cod civil, admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă R.M. S. (date) şi obligă pe inculpaţii M. C. şi K. S. I.la plata, în solidar, către partea civilă R. M. S. a sumei de 72.000 lei cu titlul de daune materiale şi a sumei de 20.000 lei cu titlu de daune morale. În baza art. 397 alin. 1, art. 19 alin. 1 şi art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, coroborat cu art. 1357 Cod civil, admite în parte ac?iunea civilă formulată de partea civilă B. V. (date) şi obligă pe inculpaţii M. C. şi K. S. I.la plata, în solidar, către partea civilă B.V. a sumei de 85.821 lei cu titlul de daune materiale şi a sumei de 20.000 lei cu titlu de daune morale. Menţine toate celelalte dispoziţii din hotărârea atacată ce nu contravin prezentei. În temeiul art. 422 teza finală Cod procedură penală, raportat la art. 424 alin. 3 Cod procedură penală şi la art. 72 alin. 1 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului şi durata arestării preventive din data de 11 august 2022 (data pronunţării sentinţei penale atacate) până la zi. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală contravaloarea onorariului avocaţilor desemnaţi din oficiu în favoarea părţilor civile rămâne în sarcina statului şi se avansează din fondul special al Ministerului Justiţiei, în favoarea Baroului Mureş. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate în apel în cuantum de 1.000 lei rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, a părţilor civile şi a procurorului, prin mijlocirea grefei, azi 02 noiembrie 2022.”, este decizia luată de Curtea de Apel Mureș.

spot_img
spot_img
Bucur Ovidiu Adrian
Bucur Ovidiu Adrianhttp://refleqtmedia.ro/
Jurnalist, cu 14 ani de experiență. Specializat în investigații și articole de presă din domeniile: administrativ, politic, social
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
spot_img

Related articles

Accident pe dealul Feleacului

Un logan a ajuns cu roatele în sus, după o manevră eronată, pe dealul Feleacului. „A fost vorba despre...

Zona Protejată Cheile Turzii este reglementată urbanistic de către Consiliul Județean Cluj

Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajare a Teritoriului (CTATU) Cluj, constituită în cadrul Consiliului Județean și condusă de...

Campania „Comune Curate” vine la Săndulești

În perioada 29 - 30 martie, ECOTIC Transilvania va colecta Deșeuri Electrice, Electronice și Electrocasnice, de pe raza...

ABUZ al Poliției Locale Turda – l-au amendat deși a vrut să-și repare greșeala – video

Polițiștii locali din Turda s-au transformat din oameni ai legii, în perceptori de amenzi date cvasi-abuziv. Un turdean s-a...
%d bloggers like this: