spot_img
spot_img

La Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş au fost scoase la concurs 2 posturi, prin încadrare directă

spot_img

Concursul se desfăşoară în vederea ocupării unui post vacant de specialist, ofiţer în domeniul investigării criminalităţii economice.
Concomitent, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş desfăşoară activitate de recrutare a candidaţilor pentru ocuparea unui post vacant de specialist, ofiţer în cadrul Serviciului Rutier Mureş – Compartimentul Sistematizare, control tehnic, legalitatea transporturilor şi suport – linia de muncă sistematizare. Concursul în vederea ocupării acestui post este organizat la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Înscrierea candidaţilor se face la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Politie Judeţean Mureş ( mun. Tîrgu Mureş, str. Borsos Tamas, nr. 16, jud. Mureş), până la data de 13.09.2018, în intervalul orar 9.00 – 15.00, doar în zilele lucrătoare.
Concursul va avea loc în perioada 06.09.2018 – 06.11.2018, în condiţiile stabilite prin anunţurile de concurs publicate pe site-ul www.politiaromana.ro, secţiunea Carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).
Reguli privind înscrierea la concurs
Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere şi a documentelor menţionate în anunţ, ce vor fi depuse până la data de 13 septembrie 2018, ora 15.00 la sediul I.P.J. Mureş.
Înscrierile se fac personal, indiferent de localitatea unde îşi are domiciliul candidatul.
Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, inclusiv poştă militară, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului (cu excepţia situaţiei în care persoana care face înscrierea prezintă procură specială notarială, încheiată în formă autentică, precum şi toate documentele solicitate în prezentul anunţ, în original), astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât cele mai sus menţionate, documentele urmând a fi restituite candidaţilor care procedează neregulamentar.

Condiții de participare pentru postul vacant din domeniul investigării criminalităţii economice

Pot participa la concurs/examen, persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
– să cunoască limba română, scris şi vorbit;
– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
– să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale).
– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
– să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv:
– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă (anterior aplicării celor 3 cicluri de tip Bologna) în profilul/domeniul/specializarea/specialitatea: economic (toate specializările), economie (toate specializările), finanţe; finanţe şi bănci (toate specializările), administrarea afacerilor; economia întreprinderii, economie generală (toate specializările), contabilitate; contabilitate şi informatică de gestiune (toate specializările), cibernetică statistică şi informatică economică; cibernetică şi statistică economică; cibernetică economică; statistică şi previziune economică sau informatică economică (toate specializările)
sau
– studii universitare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna), în unul din următoarele domenii de licenţă: economie (toate specializările), finanţe (toate specializările), administrarea afacerilor (toate specializările), contabilitate (toate specializările) şi cibernetică, statistică şi informatică economică (toate specializările)”.
– să aibă minim 2 ani vechime în muncă;
– să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
– să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
– să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
– să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea acestui criteriu specific se realizează cu ocazia examinării medicale);
– prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
– prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

Condiții de participare pentru postul vacant din domeniul rutier – sistematizare

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
– să cunoască limba română, scris şi vorbit;
– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
– să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale);
– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
– să aibă studiile şi cunoştinţele corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv:
– pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem Bologna: studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile/profilurile/specializările/specialităţile: construcţii; instalaţii; geodezie; construcţii civile, industriale şi agricole; inginerie urbană şi dezvoltare regională; inginerie economică în construcţii; căi ferate; drumuri şi poduri; instalaţii pentru construcţii; inginerie civilă;
sau
– pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem Bologna: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă, ciclul I de studii universitare, într-unul din următoarele domenii de licenţă: inginerie civilă; ingineria instalaţiilor; inginerie geodezică;
– să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
– să deţină permis de conducere, minim categoria „B”;
– să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
– nu trebuie să aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
– să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea acestui criteriu specific se realizează cu ocazia examinării medicale);
– prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă.

Dosarul de recrutare al fiecărui candidat va fi depus, în volum complet, până la data de 13.09.2018, la structura de resurse umane a I.P.J. Mureş, ulterior nemaiputând fi depuse documente.

Date suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, nr. de telefon 0265/202412 şi 0265/202410 şi pe pagina de internet https://ms.politiaromana.ro.

spot_imgspot_img
spot_img
spot_img

Ultimele știri

spot_img

Newsletter

spot_img

Descoperă!

Peisajul cultural minier Roșia Montană a fost înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO

Peisajul cultural minier Roșia Montană a fost înscris în Lista...

Avram Gal – intalnire bilaterala pentru interesele romanilor din Grecia

Astazi, Avram Gal in calitate de presedinte al ALDE...

Bradul natural de Crăciun ascunde mai multe pericole decât îți poți imagina

Tu știai ce pericole se ascund în bradul de...

Cristina Burciu: Transformarea digitală a României – o prioritate pentru Partidul Național Liberal

„România Digitală - România Liberală” este mai mult decât...

Luduș, Tăureni și Chețani – DISCRIMINATE de Consiliul Județean Mureș

Cei trei primari, Cristian Moldovan, Ovidiu Oltean și Emil...
spot_img
spot_imgspot_img

Descoperire MACABRA langa Gilau

Azi noapte, in jurul orei 4:00, pe DN1, pe raza comunei Gilau, a fost gasit cadavrul unui barbat, inafara partii carosabile,pe acostamentul consolidat, posibil...

ISU Cluj: Pompierii clujeni continuă lupta cu incendiile de vegetație

Din nefericire, incendiile înregistrate în ultima perioadă pun în pericol și viața oamenilor.În cursul zilei de vineri, 25 martie, Detașamentul de Pompieri Turda a...

Ce este timpul psihologic?

Timpul psihologic este la fel de obiectiv ca timpul fizic? Timpul meu este diferit de timpul tău? Ce este timpul în afara noțiunii clasice...
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner
%d bloggers like this: