spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

La Chețani s-a terminat cadastrarea! ANUNȚ DEOSEBIT DE IMPORTANT pentru proprietarii de imobile!

spot_img

Începând din vara anului 2021, în comuna Chețani din jud. Mureș se realizează lucrările de înregistrare sistematică realizate de către persoana juridică autorizată SC TOPOMETRIC INTELLIGENCE SRL cu sediul in Corunca, jud. Mures, în baza contractului de servicii încheiat de aceasta cu AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI IMOBILIARĂ cu finanțare prin Proiectul major ”Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, pe suprafata de 5050 ha din totalul de 5783 ha al UAT Chețani. Lucrările se realizează în sectoarele 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,5657,58,59,60,61,64,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,86,87,88,89 și cuprind intravilanele satelor aparținătoare și extravilanul comunei.

Lucrările au început în luna August din anul 2021 odată cu realizarea primei etape a campaniei de informare publică prin afișarea de postere în toate satele comunei, distribuirea de pliante si note informative în cutia poștală a fiecărei locuință din comună și prin realizarea a trei întâlniri cu cetățenii din satele Chețani, Hădăreni și Grindeni( unde au pariticipar și locuitorii celorlalte sate).

Pe parcursul derulării lucrărilor de specialitate, cetățenii au fost constant informații cu privire drepturile și obligațiile ce le revin cu privire la realizarea lucrarilor de cadastrare.

După delimitarea imobilelor și construcțiilor situate în intravilanul satelor aparținătoare, reprezentanții prestatorului au realizat mai multe întâlniri de lucru față în față cu proprietarii și posesorii imobilelor pentru a colecta actele de proprietate și pentru a verifica împreună cu aceștia dacă delimitarea imobilelor a fost realizată corect. În lipsa actelor de proprietate, posesorii au semnat fișa de date a imobilului pentru înscrierea posesiei pentru imobilele din intravilan si extravilan acolo unde a fost eliberat Titlu de Proprietate, după cum permite Legea.

Imobilele din extravilan au fost parcelate conform schițelor aflate în arhiva Primăriei Chețani și a Titlurilor de Proprietate emise până în acest moment. Persoanele care au dorit să își înscrie dreptul de posesie conform Legii pentru imobilele din extravilan au contactat reprezentanții Primăriei Chețani și a prestatorului în vederea semnării fișei de date și a predării actelor doveditoare a posesiei.

Începând cu data de Luni, 6 Martie 2022 sunt afișate public documentele tehnice ale cadastrului pentru lucrările realizate în baza contractului amintit mai sus. Documentele sunt afișate la  Căminul Cultural Chețani și pe pagina de internet a ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Mure%C8%99/Che%C8%9Bani/Documente%20cadastru pentru o perioada de 60 de zile, respectiv până la 05.05.2023. În toată această perioada, proprietarii și posesorii au obligația de a verifica documentele tehnice si de a se asigura ca sunt realizate în concordanță cu realitatea din teren și conform actelor de proprietate iar daca constată inadvertențe să depună cerere de rectificare.

Primăria Chețani împreună cu prestatorul asigura tot sprijinul cetățeniilor care doresc clarificări suplimentare, ori au nevoie de îndrumare în verificarea documentelor tehnice ale cadastrului,iar în acest scop au fost realizate ședințe de lucru cu cetățenii din satele aparținătoare si depunem tot efortul pentru a realiza afișari ale documentelor si in satele Hădăreni si Grindeni astfel încât cetățenii să nu fie nevoiți să se deplaseze la Chețani.

În perioada care a trecut de la afișarea documentelor tehnice și până acum am constatat o serie de probleme cu care se confruntă cetățenii și dorim sa aducem unele clarificări cu privire la acestea, astfel încât oameniilor să le fie mai ușor să înteleagă ce prevede Legea cu privire la notarea posesiei, emiterea proceselor verbale de punere in posesie și a titluriilor de proprietate.

Posesia se poate nota în cartea funciară în lipsa actelor de proprietate pentru terenurile din intravilan – care au facut sau nu obiectul Legiilor fondului funciar și pentru terenurile din extravilan unde a fost emis Titlu de Proprietate ori proces verbal de punere în posesie în baza legilor fondului funciar. Posesorul trebuie să îndeplineasca cumulativ, suplimentar față de cele amintite anterior, următoarele condiții:

  1. Să fie înregistrat în registrul agricol su suprafata pentru care solicită notarea posesiei.
  2. Să fie înregistrat în registrul de rol fiscal și să achite taxele imozitele pentru suprafața respectiva ca un adevarat proprietar.
  3. Terenul sa nu fie in proprietatea Statului Roman.

Având în vedere faptul că în comuna Chețani, în perioada administrațiilor anterioare au fost înregistrate imobilele în registrul de rol fiscal doar în baza unei simple cereri fără a se atașa actul de proprietate, în vederea eliberării Adeverintei necesare pentru notarea posesiei, vom solicita posesorului prezentarea actului de dobandire a terenului inscris anterior in registru de rol fiscal, iar daca se doreste înscrierea la data curentă, a actului de proprietate acesta se va face confrom Legii. Astfel respectăm prevederile Codului Fiscal cu privre la declararea imobilelor pentru plata impozitelor și în același timp dorim să evităm viitoare actiuni în instanță și scandaluri iscate de către alți potențiali moștenitori decât cei care au vândut un teren ori și l-au declarat ca fiind singuri moștenitori, dar în același timp  incercam sa consiliem persoanele de bună credință care din diferite motive nu au încheiat un act autentic notarial la momentul cumpărării, ori dobandirii prin alte mijloace legale a unui imobil(teren și/sau constructie).

Pentru suprafețele validate la legile fondului funciar care nu au emis proces verbal de punere in posesie(implicit nici titlu de proprietate), în această perioada de 60 de zile vom încerca identificarea amplasamentelor si emiterea proceselor verbale de punere in poseie. Invităm toți proprietarii, moștenitorii, posesorii ori alți deținători de teren care se regăsește în această situație, să ia legătura cu reprezentanții Primăriei Chețani ori ai prestatorului în vederea stabilirii unui amplasament. Acum este sansa ca aceste probleme sa fie rezolvate rapid și gratuit.

Dorim să aducem la cunoștința cetățenilor faptul că amplasamentul imobilelor poate sa fie diferit ca urmare a lucrărilor de cadastrare față de amplasamentul pe care ei îl folosesc în prezent. Acest lucru se datoreaza mai multor factori printre care lipsa planurilor parcelare la momentul punerii în posesie si scrierea titlurilor de proprietate, a folosinței unei suprafate mai mare sau mai mică de către unii proprietari din tarla, a folosirii unui amplasament stabilit in lipsa vreunui act de către unii agricultori, a abuzurilor ori neglijenței din trecut a unor cetățeni ori alte cauze care au dus la utilizarea arbitrara a terenurilor. Amplasamentele stabilite în urma lucrarilor de cadastrare și necontestate vor rămâne definitive.

Facem apel la toți cetățenii ca pana pe 5 Mai 2023 să verifice documentele tehnice ale cadastrului, planurile cadastrale, opisul alfabetic si registrul cadastral și să se asigure ca sunt întocmite corect iar daca nu sa depună cerere de rectificare. Acum se pot rezolva problemele rapid și gratuit.

 

 

spot_img
spot_img
spot_img