12.1 C
Turda
Thursday, September 29, 2022
spot_img
HomeCluj NewsCriminalul din Baciu - iată detalii despre cel care și-a măcelărit mama...

Criminalul din Baciu – iată detalii despre cel care și-a măcelărit mama și bunica

Date:

spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -

Mihaela Sfiriac, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, ne-a prezentat informații despre criminalul din Baciu.

Acesta este născut în 1989 și și-a ucis atât mama, cât și bunica, înjunghiindu-le de mai multe ori cu un obiect tăietor-înțepător.

Fratele criminalului a fost cel care a sunat la 112, pentru a anunța dublul omor.

Criminalul din Baciu este „client vechi” al Poliției Cluj Napoca, acesta fiind condamnat la închisoare, fiind internat la psihiatrie Cluj și intrând, adeseori, în atenția organelor de cercetare penală.

În 2021, mama agresorului a cerut și a obținut un ordin de protecție împotriva fiului ei, care era internat la Psihiatrie.

„Solutia pe scurt: Admite, în parte, cererea privind emiterea ordinului de protec?ie formulată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca pentru reclamanta P D V, în contradictoriu cu pârâtul A S O J, actualmente internat în Clinica de Psihiatrie III Cluj Napoca ?i, în consecin?ă emite: ORDIN DE PROTEC?IE Pentru o perioadă de 3 luni calculată de la data pronun?ării prezentei hotărâri, prin care: Obligă pârâtul la păstrarea unei distanţe minime de 50 m faţă de reclamanta P D V ?i fa?ă de membrii familiei acesteia V M, V M F ?i V F C. Obligă pârâtul la păstrarea unei distan?e minime de 100 m faţă de reclamanta P D V ?i fa?ă de membrii familiei acesteia I R – so?, P V – mamă, A S O J – fiul ?i A S A J – fiul. Obligă pârâtul să păstreze o distan?ă de 200 m fa?ă de domiciliul reclamantei din Sat Baciu, com. Baciu, …..jud. Cluj. Dispune ?i evacuarea pârâtului din imobilul situat administrativ în Sat Baciu, com. Baciu, …. jud. Cluj. În considerarea art. 38 al. 4 din Legea nr. 217/2003 stabile?te în sarcina pârâtului obliga?ia de a efectua consilierie psihologică ?i psihoterapiei, instan?a re?ine că prin. În baza art. 38 alin. 6 Legea nr. 217/2003 republicată, atrage aten?ia pârâtului că încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse prin prezenta hotărâre constituie infrac?iune, conform art. 47 alin. 1 Legea nr. 217/2003 republicată. În temeiul art. 46 al. 8 Legea nr. 217/2003 republicată, aduce la cuno?tin?a reclamantei că, în ipoteza în care va încălca dispozi?iile prezentului ordin, va fi obligată la acoperirea cheltuielilor generate de emiterea ?i punerea în executare a ordinului. Fără cheltuieli de judecată. Dispune avansarea, din fondurile Ministerului Justiţiei, a sumei de 500 lei, reprezentând onorariul apărătorului din oficiu numit pentru reprezentarea agresorului, avocat Cotta Ioana Roxana ?i avansarea, din fondurile Ministerului Justiţiei, a sumei de 500 lei, reprezentând onorariul apărătorului din oficiu numit pentru reprezentarea reclamantei, avocat Cou?i Andrei Darius Executorie. Dispune comunicarea câte unui exemplar din dispozitivul prezentei hotărâri structurilor de poliţie din raza de domiciliu al victimei, al agresorului ?i un exemplar către Direc?ia Pentru Eviden?a Persoanelor ?i Administrarea Bazelor de Date. Cu drept de apel la Tribunalul Cluj în termen de 3 zile de la pronunţare, calea de atac ?i motivele urmând a fi depuse la Judecătoria Cluj-Napoca, sub sanc?iunea nulită?ii. Pronunţată, în temeiul art. 402 Cod procedură civilă 2014, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 28.05.2021, ora 11,00.”

După ce a fost dat, efectiv, afară din casa mamei lui, criminalul a bătut un bărbat, primind o condamnare nedefinitivă.

Solutia pe scurt: În baza art. 396 alin. 1 ?i 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul AL-SHAMALI OMAR JAMAL, la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de loviri sau alte violen?e, prev. de art. 193 alin. 2 C.pen., cu aplic. art. 41 al. 1 C. pen., rap. la art. 43 al. 5 C. pen.. cu executare în regim de detenţie. În temeiul art. 41 al. (1) C.p. rap la art. 43 al. (5) C.p. constată că prezenta infracţiune a fost săvârşită în stare de recidivă postexecutorie raportat la pedeapsa rezultantă de 2 ani ?i 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 57/20.01.2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca, definitivă prin decizia penală nr. 807/R/18.10.2010, din executarea căreia inculpatul a fost liberat condi?ionat la data de 30.05.2012 cu un rest de 299 zile, care s-a împlinit la data de 25.03.2013 În baza art. 397 alin. 1 C.proc.pen., art. 19 alin. 1 ?i 5, art. 25 alin. 1, precum ?i art. 1349, art. 1357, art. 1381 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă formulată de partea civilă CIOBAN ALEXANDRU SEBASTIAN ?i obligă inculpatul la plata către aceasta a sumei de 10.000 lei (zecemiilei) reprezentând daune morale . Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca şi obligă inculpatul la plata către aceasta a sumei de 2375,22 lei cu titlu de daune materiale. În baza art. 398 ?i art. 274 alin. 1 C.proc.pen., obligă pe inculpat la plata către stat a sumei de 670 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de 470 lei în cursul urmăririi penale şi 200 lei în cursul camerei preliminare ?i judecă?ii). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 11.05.2021.

De asemenea, Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj va trimite, mâine dimineață, un comunicat de presă, întrucât deși criminalul a fost capturat, acesta nu a fost, încă, audiat de procurori.

Foto: Getty Images

Comentarii

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
%d bloggers like this: