spot_img
spot_img
spot_imgspot_img
spot_img

Consiliul Local Mihai Viteazu se reunește în ședință ordinară – iată ordinea de zi

În conformitate cu prevederile art. 139, Ordonanța de Urgență 57/2019 ,privind Codul Administrativ și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu, jud. Cluj, va invitam la lucrările ședinței ordinare  a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu ,ce vor avea loc în data de Marți 22.10.2019 ,orele 16 în sala de ședințe a Consiliului local Mihai Viteazu, str. Principala nr. 1014,tel./fax nr. 329101,329100 sau e-mail: primariamihaiviteazu@yahoo.com ,cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind  stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență, în cazurile de violență domestică.

      inițiator -Zeng Ioan -primar

 2 Proiect de hotărâre   privind modificare poziției nr.258 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mihai Viteazu.

      inițiator -Zeng Ioan -primar

  1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea SVSU al Comunei Mihai Viteazu , serviciul constituit prin Hotărâre de consiliu local Nr. 40/17.10.2005.

      inițiator -Zeng Ioan -primar

  1. 4. Proiect de hotărâre aprobarea lucrărilor pe domeniul public al comunei Mihai Viteazu pentru acces la obiectiv și pentru racord energie electrică , aferent obiectivului de investiție ,, Construire Stație de bază pentru servicii de comunicații electronice – beneficiar societatea RCS & RDS S.A

      inițiator -Zeng Ioan -primar

             5.Proiect de hotărâre aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de30.09.2019

      inițiator -Zeng Ioan -primar

       6.Proiect de hotărâre  privind aprobarea consumului mediu de carburanți și normativele de cheltuieli pentru tractorul din dotare..

      inițiator -Zeng Ioan -primar

  1. 7. Proiect de hotărâre rectificarea bugetului local cu suma de 566,000 lei , prin virarea creditelor între capitole , de3 la capitolul 84.03.01 drumuri, obiectivul Realizare podețe la capitolul 74.02.06 Canalizare pentru lucrări de extindere canalizare.
  2. 8. Proiect de hotărâre rectificarea bugetului local cu suma de 36000lei , din care 32000 lei pentru introducere apa si 4000 lei pentru cotizația pazia.

       inițiator -Zeng Ioan -primar

           9 Proiect de hotărâre  privind aprobare la  plată cotizații  pentru anul 2019 la asociații astfel : Asociația de dezvoltare Apa Văii Arieșului suma de 5749 lei,  Comunitatea Urbană Arieș 5768 lei, Asociația 5 Ardeal 4300 lei , Gal Poarta Apusenilor 5000 lei.

      inițiator -Zeng Ioan -primar

10   Diverse întrebari,interpelari propuneri ale consilierilor ,cereri, sesizări, reclamații provenite de la persoane fizice sau juridice din comuna, de competenta Consiliului local

Materiale acestei ședințe pot fi consultate începând cu data de 18.10 2019 orele 10,00 ,

Președinții de comisii își vor convoca membrii, pentru discutarea punctelor de pe ordinea de zi, întocmind proces verbal de comisie iar în data de marți  22 Octombrie  2019 orele 15,00 vor fi prezenți toți consilierii pentru consultarea și aprobarea Procesului verbal al ședinței anterioare.

 

                                                                           Secretar  general U.A.T

                                                                           Stăvariu Tudor Călin

spot_img
spot_img
spot_img