spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_img

COMUNICAT DE PRESĂ                      

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și UAT Municipiul Turda, în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanțare nr. C3I1B0122000147/14.03.2023, pentru proiectul, intitulat „INSULEECOLOGICE DIGITALIZATE ÎN MUNICIPIUL TURDA”, depus în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția I1. – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, apel PNRR/2022/C3/S/I.1.B.

Valoarea totală a proiectului este de 8.195.887,00 lei, din care:

  • valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA) este de 6.887.300,00 lei;
  • valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR este de 1.308.587.00 lei.

Obiectivul proiectului constă în dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient la nivelul municipiului Turda, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Prin intermediul acestui proiect vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice pentru înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate (ansamblu de containere), pentru următoarele fluxuri de deșeuri colectate separat: deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic și metal, deșeuri de sticlă, deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale, acțiuni specifice pentru dezvoltarea platformei software necesară operării insulelor ecologice digitalizate,,acțiuni specifice de promovare a investițiilor, precum și de promovare a principiului „plătește pentru cât arunci”.

Indicatorii de proiect prin intermediul cărora se măsoară stadiul de îndeplinire a jaloanelor/țintelor sunt:

1. Numarul insulelor ecologice digitalizate înființate și operaționale;

2. Cantitatea de deșeuri reciclabile colectate separat și reciclate;

3. Cantitatea de deșeuri biodegradabile colectate separat și reciclate

Perioada de implementare a proiectului este de 21 luni, respectiv între data 14.03.2023 și data 31.12.2024, calculate de la data semnării contractului de finanțare, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților Proiectului, înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Date de contact:

Serviciul Finanțari Externe și Relații Internaționale

Primăria Municipiului Turda

telefon/fax 0264-311630

e-mail: proiecte@primariaturda.ro

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img