Bugetul judeţului Mureş pe anul 2018 a fost aprobat

spot_imgspot_img

Consilierii județeni au aprobat astăzi în unanimitate proiectul de hotărâre privind bugetul județului Mureș pentru anul 2018. Deși sumele alocate prin bugetul central au fost mai mici cu 25% față de anul trecut, excedentul bugetar de anul trecut permite autorităţii județene să continue proiectele de investiții demarate anterior.

În ceea ce privește cheltuielile de funcționare, la nivelul Consiliului Județean Mureș, acestea sunt asigurate până la finalul anului 2018. Însă, situații îngrijorătoare se înregistrează la Direcția generală pentru protecția copilului Mureș și la instituțiile de cultură din subordinea Consiliului.

Astfel, în cazul DGAPSC, cheltuielile salariale sunt acoperite pentru primele 8 luni ale acestui an, iar cheltuielile materiale (utilități) sunt acoperite pentru primele 7 luni ale anului. Menționăm că, potrivit legii, Consiliul Județean are obligația de a asigura 10% din aceste cheltuieli, restul căzând în sarcina bugetului central.

În cazul instituțiilor de cultură, finanțarea acestora este asigurată integral din bugetul județului Mureș. Cheltuielile salariale au fost acoperite prin proiectul de buget până în luna decembrie 2018, dar în acest moment cheltuielile materiale sunt acoperite doar pentru primele 8 luni ale acestui an.

Sperăm ca aceste probleme să fie soluţionate cu ocazia primei rectificări bugetare.

Bugetul General a Județului Mureș se compune din bugetul propriu a unității administrativ teritoriale Județul Mureș, bugetul instituțiilor publice şi a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetul împrumuturilor interne.

Bugetul general consolidat de venituri și cheltuieli a Județului Mureș, reflectă dimensiunea efortului financiar public în anul 2018, veniturile acestuia sunt cuantificate în sumă de 696.528.000 lei, astfel: veniturile unității administrativ-terioriale – Județul Mureș în sumă de 394.869.000 lei; veniturile proprii ale instituțiilor subordonate în sumă de 2.666.000 lei; veniturile celor două unități spitalicești în sumă de 287.999.000 lei; venituri ale împrumuturilor interne în sumă de 10.994.000 lei.

Cheltuielile bugetului general a Județului Mureș, sunt cuantificate în sumă de 773.533.000 lei.

Bugetul unității administrativ-terioriale – Judeţul Mureș pe anul 2018, se stabilește pe parte de venituri la suma de 394.869.000 lei, iar pe parte de cheltuieli la suma de 471.874.000lei, pe secţiunea de funcţionare şi pe secțiunea de dezvoltare.

Cheltuielile unității administrativ teritoriale a Județului Mureș sunt în sumă de 471.874.000 lei din care 324.288.000 lei sunt cheltuieli ale secțiunii de funcționare, iar diferența de 147.586.000 lei reprezintă cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare.

Din totalul cheltuielilor bugetare, suma de 36.478.000 lei reprezintă prevederi pentru finanțarea cheltuielilor cuprinse în programul de reparații, din care 28.201.000 lei destinate pentru lucrări de reparații a drumurilor județene.

Din programul de investiţii şi reparaţii pe anul 2018 vă prezentăm câteva cheltuieli punctuale:

pentru reparaţie capitală a pistei Aeroportului Transilvania sunt alocaţi 54 milioane lei, la “Palatul Apollo” vor avea loc lucrări de reparaţii şi amenajarea unui birou de primire pentru persoane cu dizabilităţi în valoare de 600.000 lei, pentru Spitalul Clinic Judeţean Mureş este prevăzută suma de 1.550.000 lei pentru lucrări de reparaţii la ambulatoriul de specialitate şi la 8 secţii medicale, iar suma de 4,8 milioane pentru construirea buncărului de radioterapie. Pentru amenajarea complexului de la Oarba de Mureş, în acest an este prevăzută suma de 72.000 de lei pentru proiectare arhitecturală pe baza căreia se va realiza investiţia. Pe partea de asistenţă socială, sunt prevăzute printre altele, amenajarea unei bucătării la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin, suma fiind de 1.284.000 lei, la Târnăveni va fi extinsă casa de tip familial, suma prevăzută fiind de 607.000 lei.

Proiectele cu finanţare nerambursabilă pentru care este necesară cofinanțarea, sunt :

Proiecte cu finanţare europeană având ca lider de proiect Consiliul Judeţean Mureş: – Parc auto pentru sporturi cu motor – 4.592.000 lei; – Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii Tg Mureș- 661.000 lei; – Reabilitarea Palatului Culturii 1.261.000 lei; – Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş – 1.326.000 lei; – Modernizarea drumurilor județene DJ151B si Dj142 Ungheni(DN15-Mica –Tîrnăveni DN14A)-județul Mureș -877.000 lei; -ISO 9001-2015: Dovada calității în activitatea Consiliului Județean Mureș-151.000 lei. Având calitatea de parteneri : – Fazarea proiectului extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş – 708.000 lei; – Reabilitare DJ106 Agnita –Sighișoara -4.613.000lei.

Proiecte finanţate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL): reabilitarea drumului judeţean DJ151B Bahnea – Cund – limită județ Sibiu – 258.290,41 lei, lărgirea drumului județean DJ154J Breaza-Voivodeni-Glodeni 1.4 milioane lei şi reabilitarea drumului județean DJ151 Luduș – Sărmașu – limită județ Bistrița Năsăud – 82.315,15 lei.

Pentru cofinanțarea proiectelor care urmează a fi depuse pentru evaluare în vederea obținerii finanțării nerambursabile, s-a prevăzut suma de 21.653.000 lei.

Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Mureş

spot_img
%d