23.4 C
Turda
Tuesday, August 2, 2022
spot_img
HomeȘtiri Câmpia TurziiBătaie de joc - deși Consiliul Local Câmpia Turzii se reunește ASTĂZI...

Bătaie de joc – deși Consiliul Local Câmpia Turzii se reunește ASTĂZI în ședință – biroul juridic nu a anunțat presa

Date:

spot_img
spot_img
- Advertisement -

Până în această lună, de fiecare dată când Consiliul Local Câmpia Turzii avea câte o ședință, ordinară, extraordinară sau de îndată, Biroul Juridic al Primăriei ne trimitea convocatorul și materialele de ședință, în conformitate cu prevederile legii.

Ei bine, schimbările produse la nivelul Primăriei, despre care vom vorbi mai pe larg în curând, au produs carențe în comunicarea cu mass-media.

Așa se face că nimeni din presă nu a primit nici convocator, nici materialele de ședință aferente proiectelor de hotărâre.

Totuși, devreme ce pe pagina de facebook a Primăriei Câmpia Turzii a apărut un convocator, vom prezenta ordinea de zi a ședinței, astfel încât fiecare cetățean să știe despre ce este vorba și despre ce discută aleșii plătiți din bani publici.

„1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local, pentru mandatul 2016-2020.

2. Prezentarea Deciziei nr.55/31.12.2018 emisă de Camera de Conturi Cluj cu privire la DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unor părți din excendetul bugetului local rezultat la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2018.

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale pentru serviciile de reabilitare oferite copiilor și tinerilor cu dizabilități psiho-motorii, de către Centrul de Zi Carine pentru anul 2019.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „EXTINDERE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO” ÎN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII”.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile efectuate pentru realizarea obiectivul de investiţii „LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PRIVIND REABILITAREA IMOBILULUI DIN STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.4, ÎN VEDEREA RELOCĂRII S.P.C.L.E.P.”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE ȘI TRANSFORMARE IMOBIL C.T. DIN STR. NOUĂ, NR. 8 ÎN SPAȚII ȘCOLARE, ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AVRAM IANCU”, MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII, JUD. CLUJ”.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ care vor funcţiona pe raza
Municipiului Câmpia Turzii, în anul şcolar 2019-2020.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.89/2016 privind Programul de tip „Şcoală după Şcoală” pentru elevii din învăţământul primar din Municipiul Câmpia Turzii.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea REABILITARE CASA BETEGH și SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ACTUALĂ din GRĂDINIȚĂ în LOCUINȚĂ, str. TEILOR, nr.10, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, CONSTRUIRE ANEXĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE ŞI RACORDURI LA UTILITĂȚI, str. Teilor, nr. 49, municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul închirierii pajiștilor aflate în proprietatea privată a municipiului Câmpia Turzii.

13. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 55243 Câmpia Turzii.

14. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 55280 Câmpia Turzii.

15. Proiect de hotărâre privind cesiunea unui contract de concesiune și a unui contract de închirere pentru ședinţa Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii.

16. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din domeniul privat al municipiului Câmpia Turzii, terenuri aflate în incinta Colegiului Tehnic Victor Ungureanu și clădiri situate pe strada Vasile Goldiș nr.1.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.9 din 21.05.2014.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe în favoarea P.F. Morar Amalia a unui teren în suprafață de 12 mp, în vederea edificării unui nou acces, secundar, la imobilul concesionat în baza contractului de concesiune nr. 16 din 02.12.2009.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unui nou acces, secundar, la imobilul situat pe str. Parcului nr. 5, înscris în CF nr. 3947 Câmpia Turzii, cu nr. top. 2/4/S/parter (fosta Centrală Termică nr. 1) și modificării contractului de concesiune nr. 16 din 02.12.2009.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM S.A., prin aport în natură.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren aparținând societății DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A..

22. Diverse.”, este ordinea de zi a ședinței programată astăzi la ora 13:00, în Sala de Ședințe a Palatului Cultural „Ionel Floașiu” din oraș.

Îi îndemnăm, respectuos și decent, pe cei doi membri ai Biroului Juridic, Darius Șumandea și Călin Petridean, să continue comunicarea cu mass-media, deoarece este în interesul comunității.

Comentarii

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
%d bloggers like this: