spot_img
spot_imgspot_img
Știri Câmpia TurziiAprilie 2019 - Luna curăţeniei de primăvară

Aprilie 2019 – Luna curăţeniei de primăvară

Devenită un obicei la Câmpia Turzii „Luna curățeniei de primăvară” reprezintă un ansamblu de lucrări, menite să înlăture efectele estetice nedorite lăsate de iarnă și să confere orașului nostru un aspect primitor și frumos.

            Pentru a marca, așa cum se cuvine, trecerea spre anotimpul călduros, caracterizat de renașterea naturii, administrația locală din orașul nostru și-a propus o serie de demersuri care are în vedere toaletarea spațiilor verzi, curățarea locurilor publice și reconfigurarea estetică generală a orașului.

Vă prezentăm mai jos programul care stabileşte acţiunile desfăşurate în Municipiul Câmpia Turzii. Acesta are ca scop menţinerea unei stări optime de salubritate în localitate.

 1. AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAŢII VERZI
 1. Toaletări și doborâri arbori –  pe întreg teritoriul municipiului.
 2. Pregătire gropi și tutori pentru plantarea a 950 de arbori.
 3. Plantare arțari și tei pe str. Gh Barițiu spre Călărași și str. T. Vladimirescu spre malul Arieșului.
 4. Plantare arbori pentru completare goluri în Parcul Municipal.
 5. Coborâre garduri vii pe spațiile verzi aferente condominiilor.
 6. Plantare specii floricole anuale în Parcul Central Ionel Floasiu.
 7. Repararea și întreținerea mobilierului stradal prin înlocuirea lemnăriei, cu prioritate în scuarul din Piața Mureșului și scuarul de pe str. Oțelarilor, urmând ca aceste lucrări să fie extinse pe tot teritoriul municipiului.
 8. Montare mobilier stradal – bănci și coșuri de gunoi pe aleile din Parcul Municipal și pe spațiile verzi aferente condominiilor, la solicitarea asociațiilor de proprietari/locatari.

            Execută : Domeniul Public SA Câmpia Turzii

            Coordonare, verificare și îndrumare : Serviciul Investiții 

 1. SALUBRIZARE

II.A Lucrări cuprinse în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare, anexă la  HCL 75/2008 şi a actelor adiţionale la contract:

 1. Curățat și răzuit rigole pe străzile din Municipiul Câmpia Turzii.
 2. Activități de întreținere și curățenie în parcul municipal, locuri de joacă, spații verzi.
 3. Măturat manual și mecanizat străzi din municipiul Câmpia Turzii.
 4. Colectare selectivă a deșeurilor reciclabile: PET și alte materiale plastice, hârtie, sticlă.
 5. Întreținere și dezinfecție puncte gospodărești și microrampe.
 6. Întreținere și dezinfecție containere de 1,1 mc și 4 mc distribuite în municipiu pentru ridicarea deșeului menajer.

Execută. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA

Coordonare, îndrumare şi verificare: Serviciul Investiţii

   Serviciul Public Poliţia Locală

 1. B Lucrări care nu sunt cuprinse în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare:

01-05 aprilie: curățarea trotuarelor și a rigolelor de noroi

08-12 aprilie: salubrizarea locurilor de joacă și a parcurilor

15-19 aprilie: salubrizarea malurilor cursurilor de apă: Arieş, Odăii Beteag, Racoşa, Valea Florilor.

22-28 aprilie: salubrizare parcări, răzuit afișe amplasate pe stâlpi sau în alte locuri neamenajate în acest scop și neatutorizate

Execută: beneficiari de ajutor social

Organizare, supraveghere activitate: Serviciul Administrativ

II.C. Campanie de ecologizare a spațiilor verzi adoptate de către diferite entități: școli, instituții publice, operatori economici.

Participă: elevi, personalul angajat al instituțiilor/operatorilor economici responsabili de întreținerea spațiilor verzi adoptate, voluntari

II.D. Campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice DEEE și a bateriilor uzate BAT organizată în colaborare cu Asociația ECOTIC/ECOTIC BAT și Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA.

  Perioada: 15-19 aprilie

 1.  ÎNTREŢINERE STRĂZI, ASIGURARE SIGURANŢĂ ŞI FLUENŢĂ TRAFIC
 1. Repararea străzilor prin plombări cu beton asfaltic –  această lucrare se realizează în condițiile în care temperaturile exterioare vor permite și dacă stațiile de asfalt vor porni producerea de mixturi asfaltice.
 2. Repararea străzilor prin plombări cu mixtură stocabilă  –  gropi mari, izolate, unde se impune
 3. Marcaje rutiere longitudinale, transversale  și diverse – străzi aflate pe teritoriul Municipiului Câmpia Turzii.
 4. Vopsit borduri pe următoarele străzi: Laminoriștilor, 1 Decembrie, Parcului, T. Vladimirescu, V. Alecsandri, Gării, A. Iancu, Alei parc municipal, A. Vlaicu, Republicii, G. Barițiu, Dr. I. Rațiu, A. Mureșanu, Plopilor, N. Titulescu, Traian, G. Coșbuc;
 5. Reparat / înlocuit indicatoare de circulație și semnalizare rutieră
 6. Lucrări de întreținere iluminat public – pe întreg teritoriul municipiului

Execută : Domeniul Public SA Câmpia Turzii

                                        Reea  Prodcons Serv  SRL Câmpia Turzii

Coordonare , verificare și îndrumare : Serviciul Investiții 

 • REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE
 1. Curăţarea căminelor de vizitare-guri de scurgere a apelor pluviale,  pe următoarele străzi: 9 Mai, I. Agârbiceanu, Albinei, Ardealului, A. Vlaicu, Aviatorilor, Axente Sever, Al Constructorilor, Eroilor, Făcliei, G. Enescu, Griviței, Liliacului, Memorandumului, Mioriței, Mureșului, O.Goga, Oituz, Oțelarilor, Păcii, Plopilor, Republicii, Retezatului, Al Vânătorilor, Gh. Barițiu, I. Vasinca, Regina Maria.

Execută: Compania de Apă Arieş Turda-Sucursala Câmpia Turzii

Coordonare, îndrumare şi verificare: Serviciul Investiţii

                                                                 Serviciul Public Poliţia Locală

V. GOSPODĂRIILE POPULAŢIEI, BLOCURI, SEDII ŞI PUNCTE DE LUCRU ALE OPERATORILOR ECONOMICI, INSTITUŢII PUBLICE, ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII

 1. Întreţinerea şi curăţenia locuinţelor, a sediilor, spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, anexelor gospodăreşti, precum şi a terenurilor pe care le deţin cu orice titlu, a curţilor şi împrejurimilor acestora.
 2. Deratizare, dezinsecţie a spaţiilor pe care le deţin cu orice titlu.
 3. Repararea şi vopsirea gardurilor şi porţilor, refacerea soclurilor deteriorate, vopsirea tâmplăriilor metalice şi din lemn, repararea acoperişurilor şi a coşurilor de fum, înlocuirea jgheaburilor şi burlanelor degradate.
 4. Efectuarea şi menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc, precum şi în jurul garajelor, pe spaţiile verzi aferente spaţiilor imobilelor în care locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea.
 5. Curăţarea şi întreţinerea firmelor şi faţadelor imobilelor în care locuiesc, au sediul sau îşi desfăşoară activitatea, a panourilor publicitare şi a bannerelor din municipiu.
 6. Efectuarea de reparaţii la părţile interioare şi exterioare, prin înlocuirea geamurilor sparte, curăţirea, vopsirea sau înlocuirea elementelor degradate ale jgheaburilor, burlanelor şi învelitorii acoperişurilor imobilelor în care domiciliază, au sediul sau îşi desfăşoară activitatea.
 7. Salubrizarea locurilor de parcare şi din zona garajelor pe care le utilizează.

     Execută (cu mijloace proprii sau cu firme specializate): persoanele fizice şi juridice din municipiul Câmpia Turzii

     Verifică: Serviciul Public Poliția Locală

VI. VERIFICARE REALIZARE PROGRAM DE ACTIVITĂŢI, CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE CONTRAVENŢII

Serviciul Public Poliţia Locală, împreună cu serviciile de specialitate din Primărie care au atribuţii în domeniul bunei gospodăriri a localităţii, desfăşoară acţiuni de control, prin deplasare periodică în teren.

Se verifică realizarea activităţilor cuprinse în program, modul de execuţie a lucrărilor, respectarea prevederilor legale.

În caz de neconformităţi se stabilesc măsuri de remediere, urmărindu-se realizarea acestora, iar în cazul în care se constată săvârşirea unor fapte care constituie contravenţii, se aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.

VII. COMUNICARE

 1. Aducerea la cunoştinţă publică a programului de activităţiderulate în cadrul campaniei„Luna curăţeniei de primăvară – 2019” prin mass-media, afișare pe site-ul instituției și prin distribuirea de fly-ere la gospodării individuale, asociaţii de proprietari/locatari.

     Execută:  Serviciul Informare şi Relaţii Publice

                     Personalul Primăriei în sectoarele repartizate

 • Informarea și conștientizarea tinerei generații cu privire la adoptarea unui comportament responsabil în legătură cu menținerea curățeniei, protecția și întreținerea spațiilor verzi publice,  utilizarea corespunzătoare a mobilierului urban, în cadrul activităților cuprinse în Programul „Fii responsabil, nu ești reciclabil!”

     Execută: Serviciul Public Poliția Locală

Direcția Relații cu Comunitatea

- Advertisement -spot_img
spot_img

More From RefleqtMedia

Vezi ce au decis judecătorii despre violatorul de la Câmpia Turzii

Astăzi, Judecătoria Turda a trebuit să stabilească dacă Nicolae...

⚽Pe Stadionul „Mihai Adam” a revenit farmecul competițiilor sportive

🏐În acest week-end, baza noastră sportivă a găzduit primul...

Tinichigiu din Câmpia Turzii, în arest preventiv după ce a condus beat sau drogat

Un tinichigiu din Câmpia Turzii, specializat în reducerea efectelor...

Colegiul Tehnic Victor Ungureanu, in finala Early Innovators

Astăzi s-a desfășurat Finala Early Innovators - Business Plan...

Noi fonduri de la Consiliul Județean Cluj pentru Spitalul „Dr. Cornel IGNA”

Consiliul Județean Cluj a aprobat în cadrul ședinței ordinare...

💯Am mărit bugetul programului „Școală după Școală”

❗La inițiativa domnului primar, Dorin Nicolae LOJIGAN, Consiliul Local...

Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Câmpia Turzii

Anual, în ultima zi de vineri a lunii Septembrie,...
- Advertisement -spot_img
spot_img
spot_img
%d bloggers like this: