spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Anunt publicitar

spot_img

MUNICIPIUL TURDA, titular al proiectului “DESFIINTARE CONSTRUCTIE
C1 CASA DE CULTURA CU 500 LOCURI, CONSTRUCTIE NEFINALIZATA
S+P+4E”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadarre de catre APL Cluj, in
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “DESFIINTARE
CONSTRUCTIE C1 CASA DE CULTURA CU 500 LOCURI, CONSTRUCTIE
NEFINALIZATA S+P+4E” propus a fi amplasat in strada Piata 1 Decembrie 1918 nr.27,
municipiul Turda, jud.Cluj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la
sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Cluj, din municipiul Cluj Napoca,
Calea Dorobantilor, nr.99, bl 9B, in zilele de luni-joi, intre orele 9-14 si vineri intre orele 9-13,
precum si la urmatoarea adresa de internet apmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare
in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente
pentru protectia mediului.

spot_img
spot_img
spot_img