Sunday, July 14, 2024
spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Știri similare

spot_img

Related Posts

Animalele de companie din Turda, în dezbatere publică

Prin prezenta aducem la cunostința publicului, în temeiul prevederilor art. 7, alin. 1, alin. 2 și alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, faptul că la nivelul municipiului Turda se află în procedura de elaborare, proiectul de hotărâre normativ intitulat:

  • proiect de hotărâre nr. 114 / 30.05.2023 privind aprobarea Regulamentului privind deținerea, creșterea și circulația animalelor de companie pe raza municipiului Turda, județul Cluj

 

Textul integral al proiectului de hotărâre însoţit de raportul de specialitate şi referatul de aprobare poate fi accesat pe adresa oficială primariaturda.ro la secţiunea Consiliul  Local/proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice. O copie a documentelor părţi integrante din proiectul de hotărâre poate fi pusă la dispozitia celor interesaţi în baza unei solicitări în formă scrisă depusă la registratura ghişeului unic al primăriei, pentru Compartimentul Relația cu Consiliului Local al Municipiului Turda, situat în Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50, în intervalul  14.06.2023 – 27.07.2023, de luni până joi, între orele 08.00-15.00 şi vineri între orele 08.00-12.30.

În contextul prevederilor art. 7, alin. 2 cei interesați pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, ce vor putea fi depuse atât la adresa de email directiatehnica@primariaturda.ro, cât și prin registratura online sau la registratura ghişeului unic al Primăriei Municipiului Turda, în atenția domnului Găină Ovidiu – director tehnic în cadrul Primariei Municipiului Turda, începând cu data de 15.06.2023 până în data de 30.06.2023 inclusiv.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

 

Prezentul anunţ a fost afişat la data de 14.06.2023.

 

Primar,

Cristian Octavian Matei

 

proiect nr. 114 din 30.05.2023
spot_img

Popular Articles