spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_img

 Acțiuni de conștientizare și control la angajatorii care utilizează la locurile de muncă agenți chimici, cancerigeni sau mutageni

În perioada 18.10.2022-09.12.2022 ITM Cluj a desfășurat, în cadrul unei acțiuni organizate la nivel naţional,  sesiuni de informare și controale în unitățile spitalicești din județul Cluj, care utilizează la locurile de muncă agenţi chimici cancerigeni sau mutageni.

Moltivarea acțiunii:

Cancerul profesional constituie una dintre cele mai mari probleme de sănătate de la locurile de muncă din Europa și din întreaga lume. Conform informaţiilor de pe site-ul Agenţiei Europene pentru securitate şi sănătate în muncă (EU – OSHA), se estimează că, în 2015, acesta a stat la baza a 53 % din totalul deceselor asociate muncii  înregistrate în Uniunea Europeană și în alte țări dezvoltate. Potrivit Foii de parcurs privind agenții cancerigeni din 2016, UE înregistrează în fiecare an aproximativ 120 000 de cazuri de cancer profesional ca urmare a expunerii la agenți cancerigeni la locul de muncă, ducând la aproximativ 80 000 de decese anual.

Statisticile alarmante au dus la adoptarea de măsuri. În 2017, Comisia Europeană s-a angajat să protejeze lucrătorii de cancerul profesional printr-o inițiativă privind securitatea și sănătatea în muncă. Acest lucru s-a obținut parțial prin revizuirea repetată a Directivei privind agenții cancerigeni și mutageni, stabilindu-se noi limite de expunere pentru substanțe chimice cancerigene frecvente la locurile de muncă din cadrul Uniunii Europene, pe baza noilor date ştiinţifice existente.

Agenţii chimici cancerigeni generează riscuri majore la adresa securității şi a sănătății lucrătorilor, deoarece pericolele sunt adesea invizibile sau nu sunt bine înțelese, putând fi cauzate de vapori, de pulberi sau de expuneri accidentale, de multe ori acestea nu sunt combătute corespunzător.

În trimestrul I din anul 2017, Inspecţia Muncii a desfăşurat acţiunea punctuală „Controlul punerii în aplicare a legislaţie de protecţie a lucrătorilor expuşi la agenţi chimici cancerigeni”.  Pe parcursul anilor 2018 – 2020, Inspecţia Muncii a  derulat acţiuni de informare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă privind utilizarea substanțelor chimice periculoase la locurile de muncă. Aceste acţiuni au atins tangenţial problematica agenţilor cancerigeni şi mutageni.

Evaluarea riscurilor constituie fundamentul acestei legislații și o obligație legală pentru toți angajatorii în cazul în care, la locurile de muncă, sunt prezente substanțe periculoase. Angajatorii trebuie, de asemenea, să respecte o ierarhie specifică a măsurilor de prevenire: eliminarea, substituția, măsurile tehnice, măsurile organizatorice și, în final, protecția individuală.

Obiectivele acțiunii:

          – Prevenirea îmbolnăvirilor profesionale generate de agenții cancerigeni şi mutageni prezenţi la locurile de muncă;

          – Creşterea gradului de conștientizare cu privire la riscurile legate de expunerea la agenți cancerigeni şi mutageni la locul de muncă;

          – Monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea  securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi la agenți cancerigeni şi mutageni;

          – Centralizarea datelor în vederea elaborării rapoartelor naţionale privind punerea în aplicare a directivelor/regulamentelor europene specifice.

Menționăm faptul că, în urma controlelor efectuate de către ITM Cluj la unitățile spitalicești, cu ocazia acestor acțiuni,  nu au fost aplicate amenzi.

Prin acțiunile de control pe care le efectuează, ITM Cluj desfășoară în permanență o politică de informare și conștientizare a angajatorilor și lucrătorilor cu privire la necesitatea respectării legislației în ceea ce privește relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă, mai ales în domeniile cu riscuri de accidentare sau contaminare, încercând astfel înlăturarea aspectelor negative ce derivă din nerespectarea legislaţiei în vigoare.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img