fbpx
spot_img
spot_img

14 proiecte de dezvoltare prezentate de Municipiul Câmpia Turzii partenerilor de dialog de la ambasadele Iranului, Moldovei și Republicii Democrate Congo

spot_img
spot_img
spot_img

De citit

spot_img
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Proiecte ale administrației publice locale
FORUMUL ECONOMIC – MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
perioada 23.04.2018 – 24.04.2018
eveniment care face parte din
Programul International Romanian Investment Zoom

Primar,
Dorin Nicolae LOJIGAN

I. Fonduri guvernamentale:

A. REALIZATE:

1. Lucrări de intervenție privind reabilitarea imobilului din strada 1 Decembrie 1918, nr. 4:
Am reabilitat fosta clădire a Finanțelor în vederea relocării Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor.
Această investiție în valoare de 477.066 de lei are o importanță majoră pentru dezvoltarea durabilă a Municipiului Câmpia Turzii, având în vedere starea de degradare a spațiului în care SPCLEP își desfăşura activitatea, dar și a sumelor pe care administrația locală a Municipiului Câmpia Turzii le cheltuia, anual, cu plata chiriei.

2. Trecerea în subteran a cablurilor de iluminat public și modernizare iluminat public în zona centrală a municipiului Câmpia Turzii
Proiectul s-a ridicat la valoarea de 481.414, 68 lei.
Finalizarea proiectului de trecere a cablurilor de iluminat public și energie electrică a condus la estetizarea și modernizarea zonei centrale, precum și la o însemnată economie la bugetul local prin reducerea valorii facturii la energia electrică.
Lucrările executate au constat în trecerea în subteran a cablurilor de iluminat public din zona cuprinsă între intersecţia străzilor Gheorghe Bariţiu cu 1 Decembrie 1918 şi intersecţia străzilor Avram Iancu cu Laminoriştilor, înlocuirea stâlpilor și montarea unor corpuri de iluminat public inteligente.
Datorită impactului pozitiv de trecere în subteran a cablurilor de iluminat public și modernizare iluminatului public, administrația publică locală își propune extinderea proiectului, astfel:
– de la intersecția străzilor 1 Decembrie 1918 cu Gheorghe Barițiu până la intersecția străzilor 1 Decembrie 1918 cu Republicii, pe ambele sensuri
– de la intersecția străzilor Laminoriștilor cu Avram Iancu până la intersecția străzilor Laminoriștilor cu Andrei Mureșanu, pe ambele sensuri.

B. ÎN LUCRU:

1. Etajare imobil Grădinița Pinocchio în vederea înființării unei creșe, str. Retezatului nr. 8:
Contract de finanțare în valoare totală de 1.814.837,00 lei în vederea înființării unei creșe pentru copii prin Programul Național de Dezvoltare Locală depus la Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Acest gen de investiție soluționează criza acută a locurilor din creșe astfel încât aproximativ 200 de copii pot beneficia de serviciile unei astfel de instituții de învățământ.

2. Modernizarea străzilor Ionel Floașiu, Nicolae Titulescu (tronson II), Zaharia Stancu (tronson II), Tudor Arghezi (tronson I), Nichita Stănescu:
O investiție în valoare totală de 2.876.369 de lei, derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, depus la Ministerul Dezvoltării Regionale, al Administrației Publice și al Fondurilor Europene.
Proiectul este de o importanță vitală pentru dezvoltarea urbanistică și economică a cartierului Șarât, întrucât străzile prevăzute în obiectivul de investiții sunt străzi cu construcții noi.
Din punct de vedere al dezvoltării durabile a municipiului, amenajarea străzilor va avea efecte pozitive, în special, prin: reducerea timpului de deplasare a locuitorilor către zonele de interes, reducerea cheltuielilor cu consumul de combustibil, reducerea cheltuielilor cu trenul de rulare, reducerea noxelor poluante și a prafului, creșterea gradului de accesibilitate la procesul de învățare a elevilor, reducerea timpului de intervenție a echipajelor de urgență și atragerea investitorilor în zonă.

II. Proiecte de investiții cu accesare de fonduri europene:

1. Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din incinta Liceului Teoretic “Pavel Dan“ din Municipiul Câmpia Turzii:
Prin acest proiect în valoare de 439.433 Euro se dorește reabilitarea termică a clădirii liceului corp A+B, în scopul creșterii eficienței energetice a acesteia, precum și a reducerii costurilor de intreținere a clădirii și constă în lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, lucrări la sistemul de încălzire, schimbarea conductei subterane îngropate de agent termic dintre centrala termică și clădirea școlii, montarea de panouri solare pe acoperișul clădirilor, montarea unor sisteme de ventilare cu recuperare de căldură și înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată.
Măsurile conexe care ajută la implementarea proiectului, sunt următoarele:
– Lucrări de acoperiș, constând în schimbarea elementelor de lemn degradate sau cu secțiune insuficientă, schimbarea învelitorii în
țiglă ceramică și a elemenetelor de tinichigerie.
– Lucrări de instalații de stingere incendii.
– Lucrări de instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu.

2. Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic “Victor Ungureanu“ din Municipiul Câmpia Turzii:
Proiect în valoare de 2.680.733,18 Euro
Lucrările de reabilitare termică a clădirii cuprind: izolarea termică a părții opace a fațadelor, înlocuirea tâmplăriei exterioare și interioare existente, izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel, reparații acoperiș inlocuire tigla ceramica, realizare tavan casetat .
Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire / a sistemului de furnizare a apei calde de consum, cuprind: repararea/refacerea instalației de distribuție a agentului termic pentru încalzire și apă caldă menajeră din centrala termica proprie și până la grupurile sanitare, respectiv încăperile interioare ale clădiri, se propune mentinerea sursei de energie termică, inlocuirea rețelei de distribuție, cu conducte noi, montarea robinetelor cu acționare electrică la radiatoare\ventiloconvertoare etc.
Consumul de energie primară va fi asigurat din surse regenerabile, astfel a fost prevăzut un sistem bazat pe captarea energiei solare.
S-au mai prevăzut:
-sistem de ventilație cu recuperare de caldură pentru două pavilioane, bibliotecă și sala de festivități, restul încăperilor putând a fi dotate ulterior în funcție de nivelul de ocupare a clădirii .
-reabilitarea/ modernizarea instalției de iluminat aferentă clădirii prin înlocuirea tuturor corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu LED, lămpi echipate cu drivere dimabile și comunicație de tip DALI.
-montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice și instalarea unor sisteme de
management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control si monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de
energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii, montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru încalzire și apă caldă de consum, implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei electrice/gazelor naturale.
-repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor
meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă.
-refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție.
-repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială din subsolul clădirii pâna la căminul de branșament/de racord, după caz.
-refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție.
-refacere finisaje grupuri sanitare.
-reamenajare curte exterioară prin lucrări de asfaltare a trotuarelor și refacerea racordului de apă-canal până la limita de proprietate a Colegiului.
În scopul îmbunătățirii actului educațional prin formare profesională și dobandirea de competențe s-au prevăzut următoarele dotări:
-pentru atelierele de croitorie: mașini de cusut profesionale -25 buc, mașini de călcat cu abur- 5 buc.
-pentru laboratoarele de informatică s-au prevăzut 50 buc calculatoare desktop cu monitor 22 inch cu sistem de operare din care 25 de buc vor fi dotate si cu software CAD.
-tablă interactivă SMART Board 20 buc pentru dotarea a 20 de săli de clasă.
-sistem audio video proiecție pentru sala de festivități.

3. Construire centru social de zi, patinoar și skate park în Municipiul Câmpia Turzii
Valoarea estimată a investiției 5.000.000 Euro
Activități prevăzute prin proiect:
-Construire centru social de zi destinat copiilor, adulților și vârstnicilor ca și compartimente distincte, care să înglobeze o gamă diversă de proceduri de recuperare, o componentă de centru de zi, pentru socializare și petrecere a timpului liber și o componentă complexă de balneofizioterapie;
-Construire skate park (realizare platformă împrejmuită, pe care se montează elemente de skate park, realizare zone cu gradene, iluminat public și ornamental);
-Construire patinoar / teren polisportiv (realizare platforme împrejmuite, construire terenuri de joc cu parapeți de protecție).

4. Regenerare urbană prin reabilitarea Palatului Cultural ”Ionel Floașiu”, a Teatrului de vară și a Parcului Central ”Ionel Floașiu”din Municipiul Câmpia Turzii
Valoare estimată 5.000.000 Euro.
Activități prevăzute pentru Palatul Cultural ”Ionel Floașiu”:
-Lucrări de arhitectură (înlocuire învelitoare, înlocuire jgheaburi și burlane, refacere tencuieli interioare, refacere tencuieli exterioare, reabilitare rampe, scări, terase, reabilitare tâmplării din lemn, refacere pardoseli interioare, reamenajare sală spectacole);
-Lucrări de rezistență (reabilitare elemente componente acoperiș, refacere structură zidărie, unde e cazul);
-Lucrări de instalații sanitare (înlocuire obiecte sanitare, echipare și dotare grupuri sanitare, echipare PSI);
-Lucrări de instalații termice (refacere instalație interioară de încălzire, înlocuire centrale termice);
-Lucrări de instalații electrice (înlocuire elemente uzate instalație electrică, instalare sistem CCTV);
-Dotarea imobilului (achiziție mobilier, accesibilizare sală spectacole pentru persoane cu dizabilități, înlocuire echipamente care deservesc scena, achiziție echipamente noi).
Activități prevăzute pentru Teatrul de vară:
-Refacere circulații pietonale (platforme, balustrade, parapeți de protecție, rampe pentru persoane cu dizabilități, proiectare condiții de evacuare în siguranță);
-Refacere gradene (dimensionare optimă pentru asigurarea vizibilității, dotare cu scaune tip tribună, accesibilizare pentru persoane cu dizabilități);
-Realizare copertină generală (copertină din PVC pe structură metalică ușoară care va acoperi întreg amfiteatrul, inclusiv zona din fața scenei);
-Reconstruire corp de proiecție (refacere elemente tehnice corp de proiecție, inclusiv cameră tehnică, CCTV, spațiu de depozitare);
-Reabilitare grup sanitar și corpuri C1 și C4 (înlocuire finisaje și dotări);
-Desființare fosă orchestră, refacere spații verzi și instalații (înlocuire corpuri de iluminat, refacere instalații sanitare, montare sistem CCTV).
Activități prevăzute pentru Parcul Central ”Ionel Floașiu”:
-Refacere circulații pietonale (refacere cursuri alei, modificare accese, armonizare urbanistic-peisageră, creare rampe persoane cu dizabiliăți, configurare corectă a balustradelor și parapeților de protecție);
-Dotare grup sanitar (eliminare grupuri sanitare existente în subteran, montaj grupuri sanitare de tip capsulă prefabricată);
-Înlocuire mobilier urban (bănci ergonomice, moderne, bănci inteligente dotate cu panou fotovoltaic, punct Wifi, porturi USB, coșuri de gunoi, etc.);
-Înlocuire fântână arteziană (multiple oglinzi de apă, concept arhitectural deosebit);
-Înlocuire obelisc existent (înlocuire cu monument de tip sculptură/flacără, din fâșii metalice);
-Reabilitare peisagistică a parcului (armonizare zone de vegetație, înlocuire arbori, etc.);
-Refacere instalații (înlocuire corpuri de iluminat, racorduri pentru grupurile sanitare și fântâna arteziană, etc.).

5. Amenajare zonă cultural – recreativă “Trei Lacuri“ din Municipiul Câmpia Turzii
Proiect de investiții estimat la o valoare de max. 5.000.000 Euro.
Activități prevăzute prin proiect:
-Creare muzeu al ihtiologiei, realizat după principiile funcționale specifice unui muzeu cu expoziție permanentă;
-Amenajare sală pentru conferințe și/sau expoziții temporare;
-Amenajare zonă de joacă pentru copii;
-Amenajări peisagistice de efect;
-Realizare sistem de alei și podețe pietonale;
-Realizare ponton de belvedere și ponton de agrement pentru bărcuțe;
-Realizare piste de bicicliști;
-Realizare teren polisportiv;
-Realizare parcări.
6. Infrastructura de transport public și măsuri pentru mobilitate alternativă în Municipiul Câmpia Turzii:
Proiectul se bazează pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Câmpia Turzii 2016-2026 (PMUD) și este în valoare de 9.112.465,212 Euro.
A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători, respectiv:
-Modernizarea și reabilitarea depoului aferent transportului public, inclusiv infrastructura și dotare tehnică aferentă (2 elevatoare mobile);
-Construirea/modernizarea/reabilitarea a 45 de stații de transport public cu următoarele dotări: 31 totemuri, 9 stații acoperite și 9 stații neacoperite (bănci), 10 display-uri;
-Crearea unui sistem integrat de bilete pentru călători („e-ticketing”) prevăzut cu: 10 de automate de bilete, 2 stații de eliberare carduri, infrastructura aferentă mijloacelor de transport (computer de bord, validatoare, etc) și un server de centralizare cu soft inclus;
B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat, respectiv:
-Construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru biciclete (5,622 km pistă biciclete);
-Crearea unui sistem de închiriere de biciclete („bike-sharing”) prevăzut cu următoarele dotări: 100 biciclete, 8 stații self-service, 5000 de carduri, 25 de rasteluri și un server de centralizare cu soft inclus;
-Construirea/ modernizarea de zone și trasee pietonale și semi-pietonale (0,01199 kmp trasee pietonale);
C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană, respectiv:
-Crearea/ modernizarea/ extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video cu următoarele dotări: sistem localizare a autobuzelor cu 7 GPS-uri și sistem de monitorizare trafic cu 14 camere video;
-Modernizarea/ reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de călători, în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport (5,338 km. carosabil reabilitat).
Principalele lucrări de intervenție vor fi:
1. Reabilitare (modernizare) carosabil pe următoarele străzi:
– Str. Iancu Jianu (din intersecția cu str. Gradinarilor până la pod Arieș), L=1133m;
– Str. Gării, L=158m;
– Str. Avram Iancu (din intersecția cu str. Gării până la E60), L=453m;
-Str. Aurel Vlaicu, L=1452m;
-Str. Republicii (de la calea ferată până la E60), L=956m;
-Str. Tudor Vladimirescu (între str. Ciocârliei și E60), L=1186m ;
2. Modernizare trotuare pe următoarele străzi:
-Str. Iancu Jianu (din intersecția cu str. Grădinarilor până la pod Arieș), S=2710mp;
-Str. Gării, S=725mp;
-Str. Avram Iancu (din intersecția cu str. Gării până la E60) , S=1220mp;
-Str. Ion Rațiu (fără zona cuprinsă între trecerile peste calea ferată) , S=3250mp;
-Str. Castanilor, S=285mp;
-Str. Aurel Vlaicu, S=4420mp;
-Str. Retezatului, S=1200mp;
-Str. Aviatorilor, S=420mp;
-Str. Republicii (de la calea ferată până la E60) , S=1730mp;
-Str. Axente Sever, S=630mp;
-Strada Școlii, S=490mp;
-Str. Tudor Vladimirescu (între str. Ciocârliei și E60) , S=2820mp;
3. Proiectare piste bicicliști pe următoarele străzi:
-Str. Gării, pista (2×1.0m), L=133m;
-Str. Avram Iancu (din intersecția cu str. Gării până la E60) pista (2×1.0m), L=440m;
-Str. Ion Rațiu (fără zona trecerii peste calea ferată), pista (1×1.0m), L=1151m;
-Str. Castanilor, pista (1×1.0m), L=150m;
-Str. Aurel Vlaicu, pista (2×1.0m), L=1450m;
-Str. Republicii (de la calea ferată până la E60), pista (2×1.0m), L=952m;
-Str. Axente Sever, pista (2×1.0m), L=156m;
-Str. Tudor Vladimirescu (între str. Ciocârliei și E60), pista (1x1m, 2×1.0m), L=1190m;
4. Hub intermodal gară:
-stație de bike-sharing;
-stație și buclă de transport public urban;
-stație de autocare pentru parcurs extraurban mediu;
-stație de taxiuri;
-continuitate a suprafeței pietonale.
5. Modernizare, reabilitare și schimbare destinație imobil tip Hală – Centrală Termică de pe str.Aviatorilor în Hală Depou cu destinație servicii de mentenanță tehnică pentru flota de autobuze.

III. Alte proiecte ale administrației locale:

1. Construire bazin didactic de înot
Obiectivul de investiții face parte din Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul “Bazine de înot” și va fi amplasat în Câmpia Turzii, str.Teilor nr.1K, jud.Cluj, pe o suprafața de teren de 4.320 mp .
Proiectul vizează crearea unui mediu optim de dezvoltare pentru peste 5000 de copii și tineri, și constă în asigurarea unor grupuri de servicii complementare activității sportive pentru sănătate.
Caracterul complementar este asigurat de diversitatea serviciilor care se adresează și unei anumite arii de nevoi ale grupurilor țintă, prin edificare în vecinătatea bazinului de înot a unui Centru de zi pentru servicii sociale, dedicat recuperării copiilor și adulților cu dizabilități.

2. Înființarea unui Compartiment de Primiri Urgențe în cadrul Spitalului Municipal „Dr. Cornel Igna” din Municipiul Câmpia Turzii.
Înființarea acestui compartiment este prioritatea imediată a administrației publice locale în ceea ce privește actul medical de urgență în beneficiul cetățenilor municipiului și zonele arondate. Înființarea unui serviciu de urgență prompt și performant la Câmpia Turzii va rezolva majoritatea urgențelor apărute la camera de gardă. Dotarea cu aparatura necesară ar fi constituită parțial din dotarea spitalului, în ceea ce privește serviciul de radiologie și laboratorul de analize medicale și parțial din fonduri alocate din bugetul local în acest scop.
Fiind singura unitate spitalicească din municipiu, adresabilitatea la nivelul camerei de gardă a spitalului este foarte crescută. Din cazurile pe care le cunoaștem până în prezent, peste 80% reprezintă afecțiuni/urgențe care necesită intervenție de specialitate, acordarea promptă a primului ajutor și monitorizare permanentă.
Deși spitalul nu are structură de urgență, asigură la un nivel minim intervențiile de profil pentru pacienții din municipiu și nu numai. Astfel, înființarea acestei structuri (CPU) va îmbunătăți indicatorul de mortaliate spitalicească, care în momentul de față este în mare parte generat de acest tip de pacienți care se prezintă la camera de gardă cu urgențe de grad ridicat
Spitalul Municipal Câmpia Turzii este singura unitate medicală cu paturi care deservește atât municipiul Câmpia Turzii, cât și comunele: Luna, Călărași, Viișoara, Tritenii de Jos, Ceanu Mare și Frata.
Așadar, unitatea medicală deservește unui număr aproximativ de 60.000 de locuitori, dintre care 29.382 din Municipiu și peste 35.000 din unitățile administrativ teritoriale menționate mai sus. Totodată, Municipiul Câmpia Turzii reprezintă un nod de cale ferată și rutieră prin autostrada A3. Deasemenea, poziționarea aeroportului militar și a Bazei Aeriene 71 „General Emanoil Ionescu” în imediata vecinătate a municipiului constituie factori determinanți în vederea înființării unui CPU în cadrul Spitalului Municipal.
Înființarea în cadrul spitalului “ Dr. Cornel Igna” a unui Compartiment de Primiri Urgențe ar îndeplini următoarele obiective:
– creșterea calității vieții prin îmbunătățirea și creșterea siguranței actului medical
– îmbunătățirea asistenței medicale de urgență și accesul populației la servicii specializate de medicină de urgență
– posibilitatea stabilizării pacientului prezentat ca și urgență, monitorizarea în permaneță a acestuia în cadrul Compartimentului de Primiri Urgențe
– posibilitatea spitalului de a gestiona anumite tipuri de traume, astfel încât, raportul cost/eficiență să fie favorabil
– constituirea Compartimentului de Primiri Urgențe va sigura derularea optimă a tuturor proceselor de acordare a asistenței și îngrijirilor medicale.
– îmbunătățirea activității serviciilor medicale de urgență prin profesionalism, dotare cu aparatură specializată și promptitudinea diagnosticării pacientului critic;
– reducerea timpului pentru stabilizarea pacientului prin existența aparaturii și a personalului specializat în medicina de urgență;
– siguranța pacientului care poate fi resuscitat, stabilizat și pregătit corespunzător pentru un eventual transfer;
– scăderea numărului de pacienți redirecționați din cauza lipsei de capacitate și dotare;
– scăderea timpului necesar pentru diagnosticarea afecțiunilor și intervenția terapeutică aferente.
Totodată prin înființarea acestui CPU, funcționarea per ansamblu a Spitalului ar evolua datorită următoarelor aspecte:
-asigurarea accesului populației la servicii medicale specializate de medicină de urgență;
-s-ar dezvolta un sistem de prevenire și tratare modern, performant, accesibil tuturor categoriilor de persoane afectate, precum și un sistem eficient de servicii de urgență;
-s-ar îmbunătăți infrastructura serviciilor de sănătate și ridicarea acestor servicii la standarde europene cu implicații pozitive asupra gradului de sănătate al populației.

3. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale – construire grădiniță
Valoare estimată a proiectului de investiții este de 7700 Euro/copil. Aproximîm valoarea investiției de 2.000.000 Euro.
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale este o prioritate de investiții. Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare are drept scop creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

4. Extindere SC Parc Industrial Câmpia Turzii SA:
Este situat în vestul municipiului, cu acces direct la drum asfaltat, delimitat la nord de str.Laminoriştilor (DN15), la vest de drumul de acces în zona industrială Reif, la sud de zona industrială Reif iar la est de SC Industria Sârmei SA, (SC Mechel SA).
Prin contractele încheiate cu cele patru societățile rezidente, s-au pus bazele unor investiții de aproximativ 6 milioane de Euro în Municipiul Câmpia Turzii.
Populare 100% a Parcului Industrial Câmpia Turzii. S-au generat peste 100 locuri de muncă.
Au fot concesionate toate parcelele de teren din parcul industrial pe o suprafata totală de: 54.450 mp ,
– rezidenți în parc:
parcela 1 – 21.000 mp – SC BERG BANAT TIMIȘOARA
– val. investiție – 4000000 euro
– angajați – 50
– activitate – zincare termică
parcela 2 – 8.300 mp – SC BERG BANAT TIMISOARA
– val. investiții – 700000 euro
– angajați – 8
– activitate — depozitare piese zincate
parcela 3 – 8100 mp – SC CASO MECATRONICS TG. MURES
– val. investiții – 260000 euro
– angajați – 10
– activitate- prelucrări mecanice, fabricarea altor mașini și utilaje
parcela 4 – 6900 mp – SC MARCO PLAST CAMPIA TURZII
-val. investiției -208000 euro
– angajați – 10
– activitate – producție mase plastice
parcela 5 – 6706 mp – SC SOSIM TRANS
Prin extinderea obiectului de investiții – parc industrial – administrația locală intenționează să achiziționeze un alt teren, în vecinătatea celui existent, în vederea atribuirii unor noi parcele investitorilor care doresc să dezvolte o afacere în domeniul: servicii/ producție.
Administrația Publică locală aplică o strategie de dezvoltare a climatului de afaceri ce are ca scop diminuarea costurilor de producţie prin îmbunătăţirea accesului la factorii de producţie, în special la cei ce sunt sau pot fi în mare parte influenţaţi de autorităţile publice.
Facilităţi oferite celor care optează pentru investiţii în municipiul nostru – în parcul industrial sunt cele prevăzute de Legea 186/2013 – privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale cu modificările aduse de către Legea 244/20217 și anume: scutirea de taxe și impozite pe teren și clădiri, precum și posibilitatea acordării de către Consiliul Local a altor facilități, ex.: Scutire taxă autorizație de construire.

5. Înființare Parc Industrial TETAROM V
Tetarom V, se va întinde pe o suprafață de 116 hectare de teren și va fi situat în localitatea Luna. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 55 milioane de lei, din care 23 de milioane de lei au fost alocați deja de Consiliul Județean Cluj și sunt cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2018. Scopul proiectului de investiții este de reindustrializare a municipiului Câmpia Turzii și industrializare a zonei dintre cele două UAT-uri, iar aceasta crează posibilitatea investitorilor să dezvolte o afacere. Strategia economico-socială a celor două administrații este de a dezvolta un climat de afaceri ce are drept scop îmbunătățirea accesului la factorii de producție și servicii. Efecte pozitive: reducerea timpului de deplasare a locuitorilor către zonele de interes, reducerea cheltuielilor cu consumul de combustibil. Timpul destinat deplasării la locurile de muncă din municipiul Cluj Napoca sa fie fructificat în timp liber cu familia. Un alt scop social important care va fi atins este crearea crearea de noi locuri de muncă bine plătite pentru a oferi posibilitatea întorcerii cetățenilor plecați la muncă în străinătate pentru reîntregirea familiilor și asigurarea unui climat familial armonios.

Întocmit,
Șef Serviciu Informare și Relații Publice
Georgeta PETROVAN

Comentarii

- Advertisement -
- Advertisement -

Alte articole

spot_img
spot_img
spot_img

Ultimele știri

Comentarii

%d bloggers like this: