26 C
Turda
Friday, August 12, 2022
spot_img
HomeCluj NewsUcenicia la locul de muncă în atenția inspectorilor ITM Cluj

Ucenicia la locul de muncă în atenția inspectorilor ITM Cluj

Date:

spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -

Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj desfăşoară, în perioada 15.04.-31.05.2019, acţiuni de informare şi conştientizare cu privire la respectarea legislaţiei specifice privind ucenicia la locul de muncă , efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior şi internshipul.

Obiectivele acţiunii de informare şi conştientizare:

-îndrumarea entităţilor care au calitatea de angajator, interesate de aplicarea corectă şi unitară a prevederilor privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ  superior şi internshipul;

-creşterea gradului de conştientizare a entităţilor care au calitatea de angajator care pot, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contracte individuale de muncă, inclusiv contract de ucenicie,contractual de stagiu-anexa la contractul individual de muncă, sau de a utiliza interni în baza contractului de internship, pentru a-şi asigura forţă de muncă calificată, în funcţie de cerinţele organizaţiei;

-informarea persoanelor/salariaţilor/entităţilor care au calitatea de angajatori, în ceea ce priveşte dezvoltarea carierei şi a procesului de formare profesională continuă şi respectiv la locul de muncă;

-conştientizarea promovării dialogului social care să ducă la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local în ceea ce priveşte integrarea durabilă pe piaţa muncii a persoanelor fără loc de muncă şi asigurarea tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii;

-facilitarea integrarii sociale a persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii.

Grupul ţintă al acţiunilor  de informare şi conştientizare:

entităţi care au calitatea de angajator, care sunt interesaţi să-şi asigure forţa de muncă calificată, în funcţie de cerinţele proprii sau au calitatea de organizaţie-gazdă pentru programele de internship;

persoane care au împlinit vârsta de 16 ani şi doresc să participe la programe de internship în scopul dezvoltării abilităţilor profesionale din domeniul în care se organizează aceste programe;

-persoane interesate, cu vârsta cuprinsă între 16 şi 26 de ani,în obţinerea unei calificări în sistemul de formare profesională a adulţilor, care să permit ocuparea unui loc de muncă şi continuarea învăţării  în învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv dual;

-viitori absolvenţi de învăţământ superior/ absolvenţi de învăţământ superior care au diplomă de licenţă sau echivalentă şi, la debutul în profesie, se angajează cu contract individual de muncă pe un post conform specializării absolvite;

-furnizori de formare profesională pentru ucenicia la locul de muncă-unităţi/instituţii de învăţământ,angajatori, alţi formatori autorizaţi/acreditaţi.

Comentarii

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
%d bloggers like this: