spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Turda este primul oraș din zonă care-și aprobă bugetul – se va întâmpla marți, de la ora 13:00

spot_img

Marți, 13 februarie, cu începere de la ora 13:00 va avea loc o ședință extraordinară a Consiliului Local Turda.

Pe ordinea de zi se află, printre altele, proiectul de hotărâre prin care se va aproba bugetul local de venituri și cheltuieli al municipiului Turda.

Iată ordinea de zi a ședinței:

Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2018.

Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la HCL nr. 145/25.11.1999 referitoare la însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Turda a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Turda, conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 372/2017 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea predării în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Administraţie a Infrastructurii Rutiere SA a podului peste râul Arieş, situat pe DN 1 km 444+840.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Probleme ale Biroului Resurse Umane:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Turda şi Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Turda, pentru anul 2018.

P R I M A R, CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

S E C R E T A R, PAULA LETIȚIA MIC

sursa foto: turdanews.net

spot_img
spot_img
spot_img