Start la ajutoarele de încălzire în Comuna Mihai Viteazu

spot_imgspot_img

                       A N U N T

Incepand cu data de 25.10.2021 se vor prelua cererile pentru acordarea ajutorului de incalzire si a suplimentului pentru energie.

        Formularele de cerere, lista cu actele necesare obtinerii ajutorului ,  lista bunurilor care exclud acordarea ajutorului pot fi obtinute de la sediul Primariei Comunei Mihai-Viteazu (Compartimentul de Asistenta Sociala) sau de pe site-ul Primariei www.primariamihaiviteazu.ro.

        Pentru a beneficia de ajutorul de incalzire venitul net lunar/membru de familie poate fi de maxim 1386 lei, iar in cazul persoanelor singure de 2053 lei. De asemenea familiile sau persoanele singure nu trebuie sa detina bunuri care exclud acordarea ajutorului.

       Pentru cererile depuse pana la data de 20 noiembrie 2021 , inclusiv, ajutorul de incalzire se va acorda incepand cu luna noiembrie. Dupa aceasta data, ajutorul de incalzire se va acorda incepand cu luna urmatoare.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefonul

0748127272 -(Compartimentul de Asistenta Sociala)

PRIMAR

ZENG IOAN

 

LISTA BUNURILOR CARE EXCLUD ACORDAREA AJUTORULUI DE INCALZIRE SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE

Bunuri imobile

 1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
 2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile

 1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
 2. 2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
 4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
 5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare

 1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri /animale şi/sau păsări

 1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşete suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 AJUTORUL DE INCALZIRE A LOCUINTEI SI  SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE 2021-2022

CONDITII DE ACORDARE

 

 

 

Pot beneficia de ajutorul pentru incalzire a locuintei si de suplimentul pentru energie familiile al caror venit net lunar/membru este de maxim 1386 lei sau persoanele singure al caror venit net lunar este de maxim 2053 lei si care nu detin vreunul din bunurile din lista celor care exclud acordarea ajutorului.

ACTE NECESARE

dosar plic

-cerere tip (de la Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Mihai-Viteazu sau de pe site-ul Primariei (www.primariamihaiviteazu.ro)

– factura gaz si de energie electrica (in cazul in care se solicita si suplimentul pentru energie).

– copii acte identitate ale tuturor membrilor familiei (carte identitate sau in cazul copiilor sub 14 ani copia certificatului de nastere), copie sentinta divort (unde este cazul), hotarari judecatoresti privind incredintare minori, intretinere, plasament etc.

– acte doveditoare privind veniturile nete realizate de catre membrii familiei in luna anterioara depunerii cererii  (adeverinte salariu, cupoane pensie, cupoane alocatie plasament, indemnizatii somaj, indemnizatii crestere copil, indemnizatii de handicap etc). Adeverintele de salariu vor contine si valoarea tichetelor de masa, cadou, voucherele de vacanta, iar in cazul in care salariatul nu beneficiaza de aceste drepturi se va face aceasta mentiune.

– Alte acte doveditoare privind veniturile – de exemplu deciziile APIA, contracte de arenda

– Adeverintele ANAF pentru persoanele peste 18 ani vor fi solicitate de catre Primarie, in format electronic, (din cauza contextului pandemic)

– Foaie de patrimoniu (de la Serviciul Taxe si Impozite) pentru toti membrii familiei care detin bunuri mobile/imobile

– Adeverinta de la Registrul Agricol (pentru terenurile si  animalele detinute)

– In cazul in care familia detine un autoturism/ o motocicleta este necesara si copia talonului

– Orice modificare survenita la veniturile/componenta/bunurile familiei se va anunta in termen de 5 zile de la producerea modificarii, completandu-se o noua cerere insotita de documentele care atesta modificarea.

 

spot_img
%d