31 C
Turda
Thursday, July 21, 2022
spot_img
HomeStiri din MuresȘi-a omorât bărbatul și riscă pușcărie pe viață - procurorii au făcut...

Și-a omorât bărbatul și riscă pușcărie pe viață – procurorii au făcut RECURS ÎN CASAȚIE!

Date:

spot_img
spot_img
- Advertisement -

În februarie 2021, o femeie din Târgu Mureș și-a omorât concubinul, cu mai multe lovituri de topor.

Pe fondul unei stări conflictuale preexistente între Bodó Emőke și victim, femeia s-a deplasat la Piața Armatei din oraș, de unde a achiziționat un topor de la un stand. A cumpărat toporul cu intenția direct de a-l folosi în vederea uciderii concubinului ei. Relația dintre cei doi era una conflictuală, accentuate de faptul că bărbatul consuma des băuturi alcoolice.

Femeia a dus toporul la locuința sa personală unde l-a ascuns într-un dulap cu haine. La data de 17 februarie 2021, în jurul orelor 21.00, în timp ce se afla în locuință, s-a iscat un conflict verbal între ea și concubin. Bodó Emőke a luat toporul din dulapul în care îl ascunsese și, în timp ce victima se afla așezată pe un scaun, i-a aplicat, în mod repetat și cu intensitate, mai lovituri cu un topor, în zona capului, în urma leziunilor suferite rezultând decesul victimei.

La crimă a asistat mama inculpatei, precum și fiica inculpatei, în vârstă de doar 8 ani.

În 24 noiembrie 2021, Tribunalul Mureș a condamnat-o pe Emoke Bodo la închisoare pe viață!

„Tip solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere
Solutia pe scurt: În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (2) Cod procedură penală, condamnă inculpata , la pedeapsa detenţiunii pe viaţă pentru săvâr?irea infrac?iunii de omor calificat, faptă prevăzută de art. 188 alin. (1), art. 189 alin. (1) lit. a ?i h Cod penal. În temeiul art. 67 alin. (1) Cod penal coroborat cu art. 58 Cod penal omite aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi. În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (2) Cod procedură penală, condamna pe inculpata BE, la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de profanare de cadavre sau morminte, faptă prevăzută de art. 383 alin. 1 cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 cod penal. În baza art. 38 alin. (1) Cod penal, raportat la art. 39 alin. (1) lit. a) Cod penal, va contopi pedepsele aplicate inculpata , urmând să execute pedeapsa detenţiunii pe viaţă. În temeiul art. 67 alin. (1) Cod penal coroborat cu art. 58 Cod penal se va omite aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi. În temeiul art. 72 Cod penal, scade din durata pedepsei aplicate durata re?inerii ?i a arestării preventive dispusă în prezenta cauză, începând cu data de 18.02.2021, la zi. În temeiul art. 399 alin. (1) Cod procedură penală, menţine inculpata în stare de arest preventiv. În temeiul art. 397 Cod de procedură penală, art. 19 alin. (1) Cod procedură penală, raportat la art. 25 alin. (1) Cod procedură penală raportat la art. 1357 Cod civil, art. 1349 Cod Civil, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă prin reprezentant legal dr. , şi obligă inculpata la plata sumei de 10.000 lei cu titlu de daune morale. În temeiul art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/2008 dispune prelevarea probelor biologice de la inculpata , în vederea adăugării profilului în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare. În temeiul art. 5 alin. (5) din Legea nr. 76/2008, aduce la cunoştinţa inculpatei că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic. În baza art. 112, alin. 1 lit. b, cod penal, dispune confiscarea specială a cu?itului folosit de către inculpată ?i a toporului, iar restul mijloacelor de probă vor rămâne la dosarul cauzei. În temeiul art. 274 alin. (1) Cod procedură penală, obligă inculpata la plata sumei de în cuantum total de 1.650 lei, din care 1.150 lei provin din faza de urmărire penală. În temeiul art. 274 alin. (1) teza a II-a Cod procedură penală, sumele reprezentând onorariile apărătorilor din oficiu care au asigurat apărarea inculpatei în cursul camerei preliminare ?i al judecă?ii, în cursul urmăririi penale, precum ?i al păr?ii vătămate minore vor rămâne în sarcina statului ?i se va plăti din fondurile speciale ale Ministerului Justi?ie în contul Baroului Mure?. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei, apel care se va depune la Tribunalul Mure?. Pronunţată ?i pusă la dispozi?ia publicului prin mijlocirea grefei instan?ei, azi 24.11.2021.”,

Emoke Bodo a făcut apel și a obținut o reducere a pedepsei, de către Curtea de Apel Târgu Mureș.

„Tip solutie: Reducerea pedepsei
Solutia pe scurt: În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală admite apelul formulat de inculpata B.E. [date] împotriva sentinţei penale nr. 168/24.11.2021 pronunţată de Tribunalul Mureş în dosarul nr. 1063/102/2021. Desfiinţează în parte sentinţa penală atacată şi, rejudecând în limitele de mai jos, dispune: În baza art. 396 al. 2 Cod procedură penală rap. la art. 188 al. 1 Cod penal rap. la art. 189 al. 1 lit. a), h) Cod penal condamnă pe inculpata B. E. la pedeapsa de 21 (douăzeci şi unu) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat. Interzice inculpatei exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a), b) Cod penal pe o durată de 5 ani cu titlu de pedeapsă complementară. În baza art. 65 Cod penal interzice inculpatei exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a), b) Cod penal cu titlu de pedeapsă accesorie. În baza art. 39 al. 1 lit. b) Cod penal contopeşte pedepsele de 21 (douăzeci şi unu) ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat şi 3 (trei) ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de profanare de cadavre sau morminte. Aplică pedeapsa cea mai grea de 21 (douăzeci şi unu) ani închisoare la care adaugă sporul obligatoriu de 1/3 din pedeapsa care nu se mai execută, anume 1 (un) an închisoare, inculpata B. E. urmând să execute pedeapsa rezultantă de 22 (douăzeci şi doi) ani închisoare. În baza art. 45 al. 1 Cod penal aplică inculpatei, pe lângă pedeapsa principală, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a), b) Cod penal pe o durată de 5 ani. În baza art. 45 al. 1, 5 Cod penal aplică inculpatei, pe lângă pedeapsa principală, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a), b) Cod penal. În temeiul art. 424 al. 3 Cod procedură penală rap. la art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa rezultantă, pe lângă perioadele menţionate prin sentinţa penală atacată şi perioada cuprinsă între 24.11.2021 (data pronunţării sentinţei apelate) la zi. Menţine celelalte dispoziţii care nu contravin prezentei. În baza art. 275 al. 3 Cod procedură penală, cheltuielile ocazionate de soluţionarea căilor de atac promovate rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 al. 6 Cod procedură penală cheltuielile reprezentând onorariul apărătorilor desemnaţi din oficiu şi cel al interpretului desemnat rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţie a hotărârii prin intermediul grefei instanţei, azi, 19.01.2022.
Document: Hotarâre  36/2022  19.01.2022”

Dar … procurorii nu s-au lăsat și au cerut recurs în casație, pentru obținerea, definitivă și irevocabilă a detențiunii pe viață pentru Bodo Emoke.

Ultimul verdict va fi dat de Completul 2, Secția Penală, a Înaltei Curți de Casație și Justiție a României.

Comentarii

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
%d bloggers like this: