Ședință ordinară de Consiliu Local, la Mihai Viteazu

spot_imgspot_img

1Proiect de Hotărâre privind stabilirea și indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul
2024 la nivelul comunei Mihai Viteazu, jud. Cluj
Ioan ZENG
Primarul comunei


2Proiect de Hotărâre privind APROBAREA LUCRĂRILOR CARE AFECTEAZĂ
DOMENIUL PUBLIC ȘI/SAU DOMENIU PRIVAT AL COMUNEI MIHAI VITEAZU:
aferent obiectivului de investitie: „SCHIMBARE DE DESTINATIE: ABATOR DE PUI
(CAD. 50797-C1) IN HALA FABRICARE PRODUSE ABRAZIVE”, având ca beneficiar pe
Societatea S.C. ABRAZIVUL S.R.L., pe teren aparținând intravilanului satului Mihai Viteazu
– proprietate privată,
Ioan ZENG
Primarul comunei


3Proiect de Hotărâre vprivind modificarea drepturilor financiare acordate personalului
voluntar din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de urgență al comunei Mihai Viteazu
prevăzute în anexa HCI nr1 din 2009
Ioan ZENG
Primarul comunei


4Proiect de Hotărâre Privind APROBAREA „PLAN URBANISTIC ZONALCONSTRUIRE ATELIER DEZMEMBRĂRI AUTO / UTILAJE AGRICOLE,
ÎMPREJMUIRE, ACCES, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, având ca
beneficiar pe S.C. RELIAN FAN S.R.L. prin CHEȚA CSILLA, pe teren în suprafață totală de

3.000 mp conform C.F. nr. 56815 Mihai Viteazu și C.F. nr. 50364 Mihai Viteazu, aparținând
intravilanului comunei Mihai Viteazu,
Ioan ZENG
Primarul comunei


5Proiect de Hotărâre Privind modificarea bugetului pe anul 2023, pentru trimestrul I prin
virări de credite în cadrul aceluiași capitol și același titlu
Ioan ZENG
Primarul comunei


6Proiect de Hotărâre Privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 cu suma de 18.000 lei
Ioan ZENG
Primarul comunei


7Proiect de Hotărâre privind aprobarea deplasarea Ansamblurilor Folclorice FIII
MOȚILOR grupa mică a Comunei Miihai Viteazu la Festivalul CÂNT ȘI JOC PE PLAI
DOBROGEN , în perioada 22– 27 iunie 2023 .
Ioan ZENG
Primarul comunei

spot_img
%d