27.7 C
Turda
Friday, August 12, 2022
spot_img
HomeȘtiri din zonăCeanu MareȘedință ordinară de consiliu la Ceanu Mare pe 29 iunie

Ședință ordinară de consiliu la Ceanu Mare pe 29 iunie

Date:

spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -

In conformitate cu prevederile art.133(1) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, se convoca Consiliul local al comunei Ceanu Mare in sedinta ordinara pentru data de 29.06.2020, ora 10,00 la Caminul cultural din Ceanu Mare nr. 376, avind urmatoarea ordine de zi:

 -Proiectul de hotarire nr 14 / 22.06.2020 privind rectificarea bugetului local pe trim.II.2020;

          Initiator:D-na Primar Moldovan Ana-Liliana;

          Comisia de specialitate nr 1;

          -Proiectul de hotarire nr 15/ 22.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici estimativi pt.obiectivul de investitie -Alimentare cu apa in locaitatea Hodai Boian, comuna Ceanu Mare,jud.Cluj

          Initiator :D-na Primar Moldovan Ana-Liliana;

 Comisia de specialitate nr.1

          -Proiectul de hotarire nr. 16/22.06.2020  Pt. modificarea HCL nr.4 din 29.01.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati aferenti obiectivului de investitie-Construire centru medical in comuna Ceanu Mare, jud.Cluj;

          Initiator :D-na Primar Moldovan Ana-Liliana;

          Comisia de specialitate nr. 2

          -Proiectul de hotarire nr. 17/ 22.06.2020 pt.modificarea HCL nr. 5/ 29.01.2020 privind asigurarea cofinantarii de la bugetul local pt.categoriile de cheltuieli ,care nu sint eligibile prin PNDL,pt.obiectivul de investitie-Construire centru medical in comuna Ceanu Mare, jud.Cluj-;

          Initiator:D-na Primar Moldovan Ana-Liliana;

          Comisia de specialitate nr 1;

          -Proiectul de hotarire nr 18/22.06.2020 privind aprobarea studiului de oportunitate privind stablirea solutiilor de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public a comunei Ceanu Mare, judetul Cluj;

          Initiator:D-na Primar Moldovan Ana-Liliana;

          Comisia de specialitate nr. 3

          -Proiectul de hotarire nr 19/ 22.06.2020 privind  aprobarea Regulamentului de functionare a serviciului de iluminat public, a Caietului de sarcini si a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public  a comunei Ceanu Mare ,jud.Cluj;

          Initiator :D-na Primar Moldovan Ana-Liliana;

          Comisia de specialitate nr 2 ;

         -Proiectul de hotarire nr .20/ 22.06.2020 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotariri cu caracter normativ care se supun adoptarii Consiliului local al Comunei Ceanu Mare;

          Initiator:d-na Primar Moldovan Ana-Liliana;

          Comisia de specialitate nr 3;

Nota: -Proiectele de hotarire se pot consulta incepind cu data de 23.06.2020,ora14,00 pe site-ul primariei.

          -Comisiile de specialitate nr. 1 , 2 si 3 se vor intruni pentru sedinta de avizare a proiectelor de hotarire in data de vineri,26.06.2020,ora 10,00 la sediul primariei.

 -Procesul verbal al sedintei anterioare de consiliu se poate consulta in vederea aprobarii in data de 29.06.2020,incepind cu ora 9,00.

 

PRIMAR,

MOLDOVAN ANA-LILIANA

Comentarii

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
%d bloggers like this: