spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Ședință online a Consiliului Local Mihai Viteazu

În conformitate cu prevederile art. 139, Ordonanța de Urgență 57/2019 ,privind Codul Administrativ și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu, jud. Cluj, va invitam la lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu ,ce vor avea loc în data de16.08.2023 orele 11:00 și se vor desfășura  Online, Platforma TEAMS .,cu următoarea ordine de zi:

 

1.Proiect de hotărâre Privind  însușirea documentației de actualizare date imobil înscris în CF 53308 Mihai Viteazu nr. cad.53308, având suprafața măsurată de 492mp.

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

2.Proiect de hotărâre privind  însușirea documentațiilor de actualizare date imobil înscrise în C.F. 51355, C.F. 51356 și C.F. 51357 Mihai Viteazu

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

3.Proiect de hotărâre privind  actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al comunei Mihai Viteazu cuprins în Anexa la HCL nr. 21/17.03.2015 la poziția nr.47 ” teren neproductiv în suprafața de 420mp.” cu suprafața măsurată S=559mp.

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

4.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de alipire str. Cimitirului, Cornești, conform Referatului de admitere înregistrat sub nr.28128 din 11.07.2023

 

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

5.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de alipire str. Principală, Cheia, conform Referatului de admitere înregistrat sub nr.28255 din 11.07.2023

 

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

6.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de alipire str. SF. MIHAI, loc. Mihai Viteazu, jud. Cluj, conform Referatului de admitere înregistrat sub nr.30073 din 25.07.2023

 

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

 

 

7.Proiect de hotărâre privind  actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al comunei Mihai Viteazu cuprins în Anexa la HCL nr. 21/17.03.2015 la poziția nr.10 ” teren neproductiv în suprafața de 3000mp.” cu suprafața măsurată S=3342mp.

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

8.Proiect de hotărâre privind  plata cheltuielilor de judecata parțiale către BAJKA OLIVER conform Sentinței Civile nr.272 /20203, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul civil nr. 704/117/2023 în cuantum de 2500 lei, reprezentând onorariu avocațial

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

9.Proiect de hotărâre privind  valorificarea prin licitație publică cu strigare a unor bunuri scoase din funcțiune care figurează ca și mijloace fixe în patrimoniul și gestiunea Primăriei Comunei Mihai Viteazu

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

10.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare și înscrierea loturilor formate în cartea funciară conform Referatului de admitere inregistrat sub nr. 22664 din 31.05.2023

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

11.Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție al bugetului local la 30 IUNIE 2023

 

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

12.Proiect de hotărâre privind  ANALIZA STADIULUI DE ÎNSCRIERE A DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL PENTRU SEMESTRUL I 2023 ŞI STABILIREA MĂSURILOR PENTRU EFICIENTIZARE A ACESTEI ACTIVITĂŢI.

 

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

13.Proiect de hotărâre privind la aprobare ajustarilor conform prevederilor OG 15/2021 si OUG 47/2022 si a Devizului general actualizat al lucrarilor: “ASFALTARE STRAZI – ETAPA 2 – ÎN COMUNA MIHAI VITEAZU, SAT MIHAI VITEAZU” – LOT 1, in baza contractului cu nr. 6823 data 03.08.2020.

 

Ioan ZENG

Primarul comunei

14.Diverse

 

spot_img
spot_img
spot_img