Ședință extraordinară de consiliu local la Câmpia Turzii – astăzi, de la 15:30

spot_imgspot_img

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării HCL nr.18 din 19.02.2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT PUBLIC ȘI MĂSURI PENTRU MOBILITATE ALTERNATIVĂ ÎN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII” cu anexa nr.1 ”DESCRIEREA INVESTIȚIEI”.
Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

2. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire a imobilului înscris în CF nr.54937 Câmpia Turzii.
Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2018 și modificarea listei de investiții aferentă.
Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

spot_img
%d