fbpx
spot_img
spot_img

Ședință DE URGENȚĂ a Consiliului Local Mihai Viteazu – se discută cererile de finanțare pe Programul Anghel Saligny

spot_img
spot_img
spot_img

De citit

spot_img
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

În conformitate cu prevederile art. 139, Ordonanța de Urgență 57/2019 ,privind Codul Administrativ și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu, jud. Cluj, va invitam la lucrările ședinței extraordinară de îndată  a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu, va invitam la lucrările ședinței extraordinară de îndată  a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu ,ce vor avea loc în data de 06 octombrie 2021 orele 15 pe platforma electronică Teams nr.,cu următoarea ordine de zi:

1 Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare şi transport a deșeurilor în județul Cluj – lotul 2 înregistrat sub nr. 775/02.12.2020 şi pentru mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj în vederea încheierii contractelor cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite prin Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

inițiator -Zeng Ioan -primar

2 Proiect de Hotărâre privind aprobarea CERERII DE FINANȚARE – anexa nr. 1 și a DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV – anexa 2.1. aferenți obiectivului de investiții: „Modernizare străzi în sat Cornești, comuna Mihai Viteazu, județul Cluj„ pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”..

inițiator -Zeng Ioan -primar

Ioan ZENG

Primar

            3 Proiect de Hotărâre privind aprobarea CERERII DE FINANȚARE – anexa nr. 1 și a DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV – anexa 2.1. aferenți obiectivului de investiții: „Modernizare străzi în sat Cheia, comuna Mihai Viteazu, județul Cluj„ pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”..

inițiator -Zeng Ioan -primar

4 Proiect de Hotărâre privind aprobarea CERERII DE FINANȚARE – anexa nr. 1 și a DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV – anexa 2.1. aferenți obiectivului de investiții: „Modernizare străzi în sat Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu, județul Cluj„ pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny

.

inițiator -Zeng Ioan -primar

Materiale acestei ședințe pot fi consultate începând cu data de 05 octombrie 2021 orele 14,00 ,

Președinții de comisii își vor convoca membrii, pentru discutarea punctelor de pe ordinea de zi, întocmind proces verbal de comisie până în data de 06 octombrie 2021 ora 15 .

                                                                           Secretar general U.A.T

                                                                        Tudor Călin  Stăvariu

Comentarii

- Advertisement -
- Advertisement -

Alte articole

spot_img
spot_img
spot_img

Ultimele știri

%d bloggers like this: