spot_img
spot_imgspot_img
Știri Câmpia TurziiȘedință de îndată a Consiliului Local Câmpia Turzii

Ședință de îndată a Consiliului Local Câmpia Turzii

DISPOZIȚIE
Nr. 391 din 16.07.2019
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de marți 16.07.2019 ora 15.00.
Art.2 Ședința va avea loc în sala de ședințe „EUROPA” din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii cu proiectul de ordine de zi anexat și care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la poarta Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic .
Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.


PRIMAR,

Dorin Nicolae LOJIGAN

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Anexa la Dispoziția nr.391 din 16.07.2019

PROIECT ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.56/23.04.2019 privind aprobarea utilizării unor părți din excedentul bugetului local și al activităților autofinanțate rezultat la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2018.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2019 precum și modificarea listei de investiții aferentă.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ETAJARE IMOBIL GRĂDINIŢA PINOCCHIO ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNEI CREŞE” str.Retezatului nr.8, Câmpia Turzii, jud.Cluj.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii documentației tehnico-economice faza de Proiect tehnic nr.43/2016 și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “LUCRĂRI DE MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII- strada Ion Agârbiceanu, strada Spicului, strada Iancu Jianu (inclusiv strada Calea Turzii până la Ialomiței), strada David Prodan, strada Decebal (inclusiv capăt estic al străzii AL. I. Cuza), strada P-ța Mihai Viteazu (zona Tiver acces în strada Laminoriștilor), strada Grădinilor, strada George Coșbuc (tronson neasfaltat)”.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de preț practicate de S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. pentru lucrări de exploatare şi întreţinere a străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi, montare de mobilier stradal, fântâni arteziene și decorative, statui și monumente, dotări, întreținere locuri de joacă, fitness și skate-park, pentru lucrările de investiții viitoare și a tarifelor necesare pentru ofertare la lucrările de investiții în curs de execuție.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 49 din 28.03.2019 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale, împreună cu deșeurile municipale din aceleași materiale, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr.31/2019.

PRIMAR, 
Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

- Advertisement -spot_img
spot_img

More From RefleqtMedia

“Bunatati de la Dorin… si Iulia” – brand de Campia Turzii

Toamna se numara bunatatile, iar in aceasta dupa-amiaza, Dorin...

Vezi ce au decis judecătorii despre violatorul de la Câmpia Turzii

Astăzi, Judecătoria Turda a trebuit să stabilească dacă Nicolae...

⚽Pe Stadionul „Mihai Adam” a revenit farmecul competițiilor sportive

🏐În acest week-end, baza noastră sportivă a găzduit primul...

Tinichigiu din Câmpia Turzii, în arest preventiv după ce a condus beat sau drogat

Un tinichigiu din Câmpia Turzii, specializat în reducerea efectelor...

Colegiul Tehnic Victor Ungureanu, in finala Early Innovators

Astăzi s-a desfășurat Finala Early Innovators - Business Plan...

Noi fonduri de la Consiliul Județean Cluj pentru Spitalul „Dr. Cornel IGNA”

Consiliul Județean Cluj a aprobat în cadrul ședinței ordinare...
- Advertisement -spot_img
spot_img
spot_img
%d bloggers like this: