fbpx
spot_img
spot_img

SC Domeniul Public Turda SA caută DIRECTOR GENERAL

spot_img
spot_img
spot_img

De citit

spot_img
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

ARC CONSULTING asistă DOMENIUL PUBLIC TURDA SA în recrutarea și selecția postului de Director General. DOMENIUL PUBLIC TURDA SA reprezintă serviciul public de administrare a domeniului public, aflat în subordinea autorității locale și desfășoară activități de: construcții de drumuri, căi publice; reparații și întreținere drumuri și căi publice; producerea și comercializarea mixturilor asfaltice și a betoanelor de ciment; salubritate stradală, inclusiv deszăpezirea căilor publice; servicii de întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, producție legume și flori; întreținere și reparații auto, coloana auto.

Condiții obligatorii de participare:

1. Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă;

2. Experiență profesională (minim 10 ani);

3. Experiență anterioară relevanta pe post de administrator/director/manager/coordonator (minim 3 ani);

4. Experiență în gestionarea unui buget de minim 1 mil.euro.

5. Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit;

6. O stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

Condiții care constituie avantaj:

1. Experiența de guvernanță corporativă;

2. Experiență în derularea programelor de responsabilitate sociala și de mediu;

3. Cunoașterea, cel puțin, a unei limbi de circulație internațională.

Criterii eliminatorii:

1. Demiterea din funcțiile deținute conform legislației în vigoare (din domeniul public sau privat).

Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:

1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;

2. Copie act de identitate;

3. Copie documente care atestă pregătirea profesională;

4. Documente care atestă experiența în administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carnet de muncă sau Adeverință, după caz);

5. Cazier judiciar;

6. Cazier fiscal;

7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

Criterii de evaluare/selecție:

1. Competențe specifice sectorului de activitate;

2. Competențe profesionale de importanță strategică;

3. Cunoștințe de Guvernanță corporativă;

4. Competențe sociale și personale;

5. Alinierea cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor.

Candidații interesați pot trimite CV-urile până la data de 17 ianuarie 2018 inclusiv, pe adresa de e-mail office@arc-consulting.ro. Informații suplimentare puteți obține la telefon 0733-661233 persoana de contact Elena Caprar sau pe site-urile www.arc-consulting.ro. si www.domeniulpublicturda.ro

Comentarii

- Advertisement -
- Advertisement -

Alte articole

spot_img
spot_img
spot_img

Ultimele știri

Comentarii

'; echo '.column-date { display: none }'; echo '.column-tags { display: none }'; echo '.column-author { width:30px !important; overflow:hidden }'; echo '.column-categories { width:30px !important; overflow:hidden }'; echo '.column-title a { font-size:30px !important }'; echo ''; } ?>
%d bloggers like this: