spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_img

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI  ORDINARE, ONLINE,  A CONSILIULUI  LOCAL AL  MUNICIPIULUI  TURDA DIN   DATA   DE  25 APRILIE 2024, ORA 13,00

  1.  Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei precedente;

2. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală;

   2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Contractului de mandat nr. 27262/16.12.2019, a cărui formă a fost aprobată prin HCL nr. 253 din data de 22.11.2019 referitoare la desemnarea mandatarului societății Transport Urban Public SRL.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Evidență Patrimoniu;

   3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea HCL nr. 98 din data de 20.05.2016 referitoare la aprobarea dării în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe Oprișani II Turda a unei suprafețe de teren.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

   3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenței la Domeniul Public al Municipiului Turda a imobilelor prevăzute cu nr. cadastral 59550-C1, 59550-C2, înscrise în CF nr. 59550 Turda, situate în Turda, str. P-ța. 1 Decembrie 1918, nr. 5, jud. Cluj, având destinația de Secție Etnografică și platformă amplasare obiect expozițional Șură.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

   3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenței la Domeniul Public al Municipiului Turda a imobilelor prevăzute cu nr. cadastral 55930, 55930-C2, înscrise în CF nr. 55930 Turda, situate în Turda, str. Câmpiei, nr. 78, jud. Cluj, având destinația de teren și laborator școală profesională.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenței la Domeniul Public al Municipiului Turda a imobilelor prevăzute cu nr. cadastral 63695-C1, 63695-C2, 63695-C3, 63695-C4, 63695-C5, 63695-C6, 63695-C7, 63695-C8, 63695-C9, înscrise în CF nr. 63695 Turda, situate în Turda, str. Războieni, nr. 2A, jud. Cluj, având destinația de Centru multifuncțional și zonă de agrement.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea ofertei de donație făcută de Sîrbu Ioan, Sîrbu Bubuca-Felicia și Bucur Oana Denisa către Municipiul Turda – domeniul public, a imobilului teren intravilan, înscris în CF nr. 65584 Turda, cu nr. cadastral 65584, în suprafață de 946 mp, situat în tarlaua 89, cu acces din str. Ion Luca Caragiale, teren care va avea destinația de drum.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea HCL nr. 235/31.10.2023 referitoare la aprobarea încheierii unui contract de comodat cu Asociația de Chiriași Turda, pentru spațiul situat în Turda, str. Ștefan cel Mare nr. 38, jud. Cluj.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  3.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea chiriei pentru spațiile și terenurile cu altă destinație decât locuință, precum și aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2024.                                        

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda;

   4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 18/12.02.2024 referitoare la aprobarea programului de activități al Casei de Cultură a Municipiului Turda, pentru perioada ianuarie-decembrie 2024.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Spitalului Municipal Turda;

   5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării structurii organizatorice, organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

          6 . Propuneri, întrebări, interpelări.

               P  R  I  M  A  R,                                       S E C R E T A R  G E N E R A L,            

Cristian Octavian Matei                                        Jr. Mărginean Elena Mihaela    

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img