spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

PROIECTUL ORDINII DE ZI  AL  ŞEDINŢEI  ORDINARE  A CONSILIULUI  LOCAL al  MUNICIPIULUI   TURDA DIN   DATA   DE  31 OCTOMBRIE 2022 – ORA 13,00  -

1.Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei precedente;

 

  1. Probleme ale Arhitectului Șef;

 

          2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobare P.U.Z./R.L.U.- ÎNFIINȚARE PARC INDUSTRIAL/LOGISTIC AMENAJARE ACCESE, OPERAȚIUNI NOTARIALE, în municipiul Turda, str. Câmpiei FN, jud. Cluj.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

          2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării referitoare la elaborarea PUZ/RLU – PUZ Nucleu III Turism Urban Turda, UAT Turda, județul Cluj, ca și documentație de urbanism de interes public general.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

          2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUD – Construire Centru Comunitar de Igienă și Sănătate, în municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989, nr. 8B, județul Cluj.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

          2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUD – Construire Centru Social pentru copii aflați în situație de risc social, în municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989, nr. 8B, județul Cluj.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Direcției Economice;

 

          3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2022.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

          3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind executia bugetului pe trimestrul III al anului 2022.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

          3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului și numărului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Turda pentru anul școlar 2022-2023.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Direcției Impozite și Taxe Locale;

 

          4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii de publicare a listelor contribuabililor, persoane juridice, care nu au obligații fiscale restamte la bugetul local.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

 

 

 

  1. Probleme ale Direcției Strategie și Dezvoltare Locală;

 

          5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma elaborării proiectului tehnic de execuție al obiectivului: „Reabilitarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu program prelungit „Sfânta Maria” + structura și Cresa nr. 5”.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

          5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului Insule ecologice digitalizate în municipiul Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală;

 

6.1. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

6.2. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

6.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea retragerii unității administrativ-teritoriale Municipiul Turda, Județul Cluj, din cadrul Asociației Club Sportiv Volei Cristina Pîrv.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

6.4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea încheierii de către Insolv 2007 SPRL Filiala Cluj-Napoca, lichidator al societății API TURDA S.R.L. a unor contracte cu prestatori de servicii privind evaluarea patrimoniului, respectiv în vederea preluării și depozitării fondului arhivistic generat de către societatea API TURDA S.R.L.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Evidența Patrimoniului;

 

7.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor spații situate administrativ în municipiul Turda, str. Tineretului nr. 6, județul Cluj, către Grădinița cu program prelungit Prichindelul Isteț și determinarea modalității de calcul și facturare aferente utilităților.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

7.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor spații situate administrativ în municipiul Turda, str. Tineretului nr. 6, județul Cluj, către Serviciul Public Poliția Locală din municipiul Turda și determinarea modalității de calcul și facturare aferente utilităților.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

7.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului teren în suprafață de 790 mp, situat administrativ în Turda, str. Zidarilor, nr. 3, înscris în CF nr. 57934, cu nr. Top. 7305/55.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea operațiunii de dezmembrare a imobilului teren situat în Turda, str. Republicii nr. 9, județul Cluj, CF nr. 63355 (CF vechi 1080), având nr. top. 1036/1, 1037/1.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

  1. Probleme ale Casei de Cultură a municipiului Turda;

 

8.1. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea anexei la HCL nr. 53/28.02.2022 referitoare la aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada martie – decembrie 2022.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Propuneri, întrebări, interpelări.

 

               P  R  I  M  A  R,                                                      S E C R E T A R,

        Cristian Octavian Matei                                                      GENERAL                              

                                                                                          Jr. Mărginean Elena Mihaela

 

spot_img
spot_img
spot_img