spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL  ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al  MUNICIPIULUI   TURDA DIN   DATA   DE  28 IULIE 2022 – ORA 13,00  -

spot_img
  1. Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare precedente;

 

  1. Probleme ale Direcției Economice;

 

        2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuția bugetului pe trimestrul II al anului 2022.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2022.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Arhitectului Șef;

 

        3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ/RLU – Construire locuință unifamilială D+P, amenajări exterioare, împrejmuire și racorduri la utilități, în Municipiul Turda, str. Poiana FN, Județul Cluj.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

        3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației urbanistice Actualizare PUZ/RLU – Centrală fotovoltaică 2012, în vederea realizării ansamblului energetic Nova Power & Gas Câmpia Turzii, pentru producerea energiei electrice și termice în ciclu combinat, inclusiv cogenerare, cu amplasament interurban Turda-Câmpia Turzii.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUD – Desființare casă familială corp C1 și construire locuință unifamilială, reconstrucție împrejmuire la stradă în Municipiul Turda, str. Cucului nr. 78, Județul Cluj.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUD – Construire centru medical, amenajări exterioare, împrejmuire, branșamente și racorduri la utilități în Municipiul Turda, str. Mircea cel Bătrân, nr. 1, Județul Cluj.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUD – Construire casă parohială și amenajări exterioare în Municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989, nr. 15, Județul Cluj.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Direcției Strategie și Dezvoltare Locală;

 

        4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat al  proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de vest a municipiului Turda”.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Direcției Tehnice;

 

        5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prețurilor practicate de societatea Domeniul Public Turda S.A.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

 

 

 

  1. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală;

 

        6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrare a imobilului înscris în CF nr. 59578 Turda, număr cadastral 59578-C1,către Domeniul Public Turda SA, înființarea unui puct de lucru al societății Domeniul Public Turda SA și completarea Actului Constitutiv al societății Domeniul Public Turda SA cu un obiect secundar de activitate.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Evidența Patrimoniului;

 

        7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 82/21.04.2022.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

7.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în Turda, str. Dr. Ioan Rațiu nr. 81, jud. Cluj, UAT Turda, având nr. cadastral 65991-C1.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

7.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra imobilului teren, situat în Turda, str. Tineretului nr. 16A, jud. Cluj, în favoarea Bisericii Penticostale Muntele Sionului.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

7.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitație publică a imobilului teren, în suprafață de 632 mp, situat în Turda, str. Constructorilor nr. 34, (aferent fostei Centrale Termice CT2), jud. Cluj, proprietate din domeniul privat al Municipiului Turda, cu număr cadastral 60826, către SC GOSSNER SRL, CUI 16218541, prin Haiduc Paul Horea în calitate de reprezentant legal.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

7.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea unor locuințe ANL, situate în Municipiul Turda, str. Tineretului nr. 26A.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Propuneri, întrebări, interpelări.
spot_img
spot_img
spot_img