spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_img

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL  ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE ONLINE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI  LOCAL al  MUNICIPIULUI   TURDA DIN  DATA  DE  07 OCTOMBRIE 2022

spot_img
  1. ;
  • Probleme ale Direcției Strategie și Dezvoltare Locală;

        2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați ai obiectivului Fazarea proiectului Reabilitarea Sitului Poluat Istoric – Depozit Deșeuri Periculoase UCT – Poșta Rât (Municipiul Turda), SMIS 109815.

     – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general centralizator actualizat al proiectului Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda, construire autobază și amenajare park and ride.

     – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

     2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Turda.

     – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică aprofundată a clădirii primăriei municipiului Turda”.

     – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        2.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică a Spitalului municipal Turda”.

     – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        2.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică aprofundată a clădirii Poliției Locale a municipiului Turda”.

     – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        2.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică a clădirii Policlinicii Spitalului municipal Turda”.

     – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        2.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică aprofundată a clădirii Colegiului Emil Negruțiu, municipiul Turda”.

     – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        2.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică aprofundată a clădirii laboratorului Liceului Teoretic Liviu Rebreanu, municipiul Turda”.

     – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        2.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică aprofundată a clădirilor Colegiului Tehnic, municipiul Turda”.

     – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        2.11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică a clădirii Școlii Gimnaziale Horea, Cloșca și Crișan, municipiul Turda”.

     – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        2.12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică aprofundată a clădirii Școlii Gimnaziale Avram Iancu, municipiul Turda”.

     – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        2.13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică aprofundată a clădirilor Școlii Gimnaziale Ioan Opriș, municipiul Turda”.

     – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        2.14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică aprofundată a clădirilor publice – grădinițe din municipiul Turda”.

     – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        2.15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică a clădirii Bibliotecii Colegiului Național Mihai Viteazul, municipiul Turda”.

     – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        2.16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică aprofundată a clădirii Școlii Gimnaziale Andrei Șaguna, municipiul Turda”.

     – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        2.17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică aprofundată a sălilor de sport ale unor instituții de învățământ din municipiul Turda”.

     – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

               P  R  I  M  A  R,                                   S E C R E T A R     GENERAL

         Cristian Octavian Matei                                 Jr. Mărginean Elena Mihaela

spot_img
spot_img
spot_img