spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

PROGRAMUL ANUAL  al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru activități nonprofit de interes local, pentru anul 2023 – aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, nr. 32 din 23.02.2023 –

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Municipiul Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr. 2-4, Câmpia Turzii, judeţul Cluj, telefon (+40)264368001, fax (+40)264365467, e-mail: primaria@campiaturzii.ro.

       Municipiul Câmpia Turzii face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul propriu pentru activități nonprofit de interes local, pentru anul 2023, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005; Legea nr. 69/2000; Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru susținerea unor proiecte culturale, religioase și sportive finanțate în baza regulamentelor privind regimurile finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local, suma aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii nr. 22 din 31.01.2023 privind aprobarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2023 este de 621,00 mii lei, repartizată pe următoarele domenii: Cultură – 100,00 mii lei; Culte – 100,00 mii lei; Sport – 421,00 mii lei.

      Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se va face pe baza selecției publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestora de către comisiile care vor fi constituite în acest sens.   

      Procedura de selecţie a proiectelor va cuprinde următoarele etape:

  • publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;            
  • publicarea anunţului de participare;
  • înscrierea candidaţilor;
  • transmiterea documentaţiei;
  • prezentarea propunerilor de proiecte;
  • verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară;
  • evaluarea propunerilor de proiecte;
  • comunicarea rezultatelor;
  • încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă;
  • publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă.

 

    

Programul anual a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI – a, având numărul de înregistrare 43 din 07.03.2023.

 

 

spot_img
spot_img
spot_img