spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Primaria Turda: DREPT LA REPLICA

spot_img

În vederea unei corecte informări a publicului, referitor la informațiile eronate apărute în articolul publicat de site-ul RefleqtMedia cu titlul “Probleme? Buget construit pe deficit, la Turda”, ținând cont de prevederile legale, Municipiul Turda transmite următorul Drept la replică:

Ca prim aspect, vă informăm că bugetul local trebuie să păstreze echilibrul între venituri și cheltuieli pentru fiecare an bugetar. Municipiul Turda prezintă spre dezbatere un buget “dezechilibrat” deoarece anul bugetar 2022 s-a încheiat cu un excedent al secțiunii de dezvoltare de peste 38 milioane lei, excedent ce echilibrează bugetul anului 2023. Excedentul provine din prefinanțarea primită pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă din fonduri europene aflate în implementare. Conform prevederilor legale finanțările din FEN neutilizate într-un an bugetar se constituie în excedent bugetar și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație (în cazul acesta, pentru finalizarea proiectelor în implementare). Acest excedent nu se cuprinde în bugetul initial, el se transferă în execuție, și implicit în buget, în urma hotărârii Consiliului Local.

În încheiere, vă aducem la cunoștință faptul că proiectul de hotărâre penrtu utilizarea excedentului va fi supus spre aprobare Consiliului local în prima ședință a anului 2023, iar raportul de specialitate cuprinde prevederile legale care reglementează utilizarea excedentului.

 

Biroul de presă

spot_img
spot_img
spot_img