27.3 C
Turda
Friday, August 12, 2022
spot_img
HomeȘtiri TurdaPrimăria Turda dă drumul finanțărilor pe legea 350/2005

Primăria Turda dă drumul finanțărilor pe legea 350/2005

Date:

spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -

Ȋn baza art 16 din legea 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Municipiul Turda face cunoscută intenţia de atribuire de contracte de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Turda alocate pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2019.

 1. Denumirea autorităţii contractante: Municipiul Turda, cod fiscal 4378930; adresa: Turda, Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Cluj, tel: 0264 313160;
 2. Reglementări legale: Legea 350/2005 actualizată privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, Hotărârea 205/29.11.2012 privind aprobarea procedurii de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes general în baza legii 350/2005, Hotărârea Consiliului Local nr. 163/2013 privind aprobarea modificării HCL 205/2012, Hotărârea Consiliului Local nr. 56/19.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2019, Regulamentul  privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local  al  municipiului Turda alocate pentru activităţi  nonprofit de interes local.
 3. Sumele cuprinse in bugetul anului 2019 pentru activitatile finantate prin Legea 350/2005, sunt in valoare de 470.000 lei, dupa cum urmeaza:
 4. a) sport: 200.000 lei;
 5. b) activitati de tineret 50.000 lei
 6. c) culte: 200.000 lei
 7. d) alte activitati culturale: 20.000 lei
 8. Instituţii/ persoane fizice eligibile: persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial-asociaţii ori fundaţii constituite potrivit legii române – sau culte religioase recunoscute conform legii române, care au sediul/ filiala în municipiul Turda.
 9. Domeniile pentru care se acordă finanţare: Activităţi de tineret; Activităţi sportive; Culte Religioase; Programe culturale;

 

 

 

 1. Acţiuni eligibile: acţiunile trebuie să se deruleze conform specificaţiilor din Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Turda alocate pentru activităţi nonprofit de interes local şi din Contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între autoritatea contractantă şi  beneficiar.
 2. Criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă sunt următoarele:

Capacitatea de realizare- fezabilitatea proiectului;

Consistenţa tehnică- relevanţa proiectului ;

Contribuţie proprie-Buget;

Soliditate financiară;

Rezultate aşteptate- rezultatele proiectului propus;

Durabilitatea programului- continuitatea proiectului;

 1. Documentele se depun la Registratura Consiliului Local al Mun. Turda, Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 , cam. 50.
 2. Termen limită de depunere a documentaţiilor : 29.07.2019, ora 13.
 3. Perioada de selecţie şi evaluare a proiectelor: 29 iulie 2019-14 august 2019.
 4. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect  şi informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Economică a Primăriei Mun. Turda, cam. 67, Serviciul Administraţie Publică Locală cam. 13, Compartiment achiziţii publice – cam 42. site-ul www. primariaturda.ro
 5. Evaluarea şi selecţia programelor depuse se va face în ordinea punctajului obţinut de către fiecare solicitant ,în limita bugetului alocat.
 6. Documentaţia va fi depusă obligatoriu în 2 exemplare (original şi copie) şi în format electronic CD (fişiere word). Nerespectarea acestei cerinţe duce la excluderea cererii de finanţare din cadrul procedurii.

Anuntul de participare a fost publicat in MO al Romaniei nr. 104/27.06.2019, partea a VI-a.

 

Biroul de Presă

Comentarii

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
%d bloggers like this: