spot_img

Primaria Turda: Anunț de Licitație

spot_img

Date:

Share post:

spot_img
spot_img

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact:

Municipiul Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, Turda, județul Cluj, telefon 0264313160, fax 0264.317081, e-mail: contact@primariaturda.ro, patrimoniu.gis@primariaturda.ro

Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie înstrăinat:

Obiectul licitaţiei îl constituie vânzarea imobilului aparținând domeniului privat al municipiului Turda, teren şi construcţie, în suprafaţă de 147 mp, situat în Turda, str. Mihai Eminescu nr. 6-8, înscris în cartea funciară nr. 65743.

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/27.01.2022.

Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini

3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Persoanele interesate pot obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire înaintând o solicitare în acest sens Primăriei municipiului Turda

 3.2 Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției,  de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Serviciul Evidența Patrimoniu din cadrul primăriei municipiului Turda, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, județul Cluj (Biroul Unic – fosta poștă)

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei: 50 de lei, se va achita numerar  la casieria Primăriei muncipiului Turda sau prin O.P.,  în contul RO61TREZ21921360250XXXXX.

3.4 Data-limită pentru obținerea clarificărilor: 21.02.2022, ora 14:30

4.Informatii privind ofertele

4.1  Data-limită de depunere a ofertelor: 25.02.2022, ora 12:00

4.3 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul primăriei municipiului Turda, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, județul Cluj (Biroul Unic – fosta poștă)

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 28.02.2022, ora 11:00 la sediul primăriei municipiului Turda.

Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii: Tribunalul Cluj, localitatea Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, judetul Cluj, 0264-596111, tr-cluj-reg@just.

 

Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.02.2022.

                                                                           PRIMAR

Cristian Octavian Matei

Comentarii

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Related articles

În atenția locuitorilor municipiului Turda

În cadrul Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte de la Biroul Unic al Primăriei Municipiului Turda cererile vor fi...

Probleme la Pașapoarte Turda – cetățenii, nemulțumiți, funcționarii, profesioniști la ridicat din umeri

Probleme grave în această dimineață la punctul de lucru Turda al Serviciului Public Comunitar Pașapoarte. Deși NU AU FOST...

Inspectoratul Județean în Construcții confirmă sesizările USR PLUS Turda

⚠️ Inspectoratul Județean în Construcții CONFIRMĂ sesizările USRPLUS Turda în privința lucrărilor de MÂNTUIALĂ de pe strada Bogata❗...

Turda are 8 campioni naționali la Karate, categoria de vârstă -13 ani!

620 de sportivi din 44 de cluburi participante s-au aliniat la startulCampionatului Național, organizat în acest weekend la...
spot_img

Echipaj SMURD atacat și autospeciala AVARIATĂ la Târgu Mureș de către un bețiv

O intervenție care părea de rutină se putea termina tragic pentru un echipaj SMURD, aseară - la Târgu Mureș. Amețit de alcool, un cetățean care...
%d bloggers like this: