spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Primăria Mihai Viteazu: ANUNȚ PUBLIC

spot_img

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL

ÎN FORMAT GIS

COMUNA MIHAI VITEAZU, JUD. CLUJ

Având în vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului, cu privire  la elaborarea sau revizuirea  planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, se face cunoscută publicului etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare, pentru elaborarea documentației de urbanism „Actualizare Plan Urbanistic General informat GIS pentru proiectul – Actualizare Plan Urbanistic General în format GIS, Comuna Mihai Viteazu, jud. CLUJ”.

DEZBATERE PUBLICĂ!

Primăria Comunei Mihai Viteazu, jud. Cluj, invită publicul interesat (operatorii economici) să participe la dezbaterea publică din data de 12.02. 2024, începând cu ora 11:00, în sala  de ședințe  a consiliului local  din cadrul  Comunei Mihai Viteazu strada Transilvaniei  nr. 147, date de contact  –  tel. 0748020511 Primaria comunei Mihai Viteazu ( sediu)

Argumentare: Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să își actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcție de evoluția previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităților locale.

Inițiator: Primăria Comunei Mihai Viteazu.

Conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, art. 46 alin (4) „Planul urbanistic general se elaborează în baza strategiei de dezvoltare a localității şi se corelează cu bugetul şi programele de investiții publice ale localității, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică”.

Responsabilitatea informării și consultării publicului revine:

  • PRIMĂRIA COMUNEI MIHAI VITEAZU
  • Compartiment Urbanism
  • Adresa: str. Transilvaniei nr. 147, 407405, Mihai Viteazu, Județul Cluj, tel / fax : (+40) 264 32 91 01

e-mail: primaria@primariamihaiviteazu.ro

Opiniile și propunerile populației sunt necesare  în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a studiilor de fundamentare și a documentației de urbanism P.U.G.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului sunt:

  • Implicarea publicului în etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare;
  • Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor;
  • Implicarea publicului în etapa aprobării documentației de urbanism PUG, conform prevederilor Legii 52/2003 și a Legii 544/2001;
  • Implicarea publicului în monitorizarea implementării documentației de urbanism PUG conform Legii 544/2001.
PRIMAR Ioan ZengResponsabil urbanism, Magelan Chirițescu

Întocmit, Responsabil administrativ                                      Manager Proiect

Adela Maria Fatusan                                                               Cindea Elena Gabriela.

spot_img
spot_img
spot_img