spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Primăria Luna: Anunț

COMUNA LUNA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ, REȚEA DE CANALIZARE PENTRU OBIECTIVUL CARTIER AVRAM IANCU, COMUNA LUNA, JUDEȚUL CLUJ” în comuna Luna, sat Luna, (zonă identificată prin extrase de carte funciară pentru informare nr. 51918 Luna, nr. 52050 Luna, nr. 52021 Luna, nr. 59355 Luna, nr. 59366 Luna, nr. 59378 Luna, nr. 59514 Luna) , județul Cluj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, județul Cluj, în zilele de: luni-joi între orele 09.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00 si la sediul COMUNEI LUNA, din comuna Luna, sat Luna, strada Principala, nr. 192, județul Cluj.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img