spot_img

Primăria Ceanu Mare – Invitație participare licitație

Date:

Share post:

COMUNA CEANU MARE prin Consiliul Local Ceanu Mare cu sediul in comuna Ceanu Mare, str. Principala, nr.101C, judetul Cluj, telefon 0264-327101, fax: 0264367715, cod fiscal 5227935, avand contul RO32TREZ2195006XXX005983 deschis la Trezoreria Turda, prin prezenta invitatie de participare la licitatie aduce la cunostinta publica faptul ca in ziua de 17.01.2019 ora 10,00 organizeaza la sediul Primariei comuna Ceanu Mare, str. Principala, nr.101C, judetul Cluj, licitatie publica deschisa, competitiva, cu strigare si adjudecare la cel mai mare pret oferit, in vederea inchirierii pe o durat de 5 ani a terenului in suprafata de 1200 mp ,conform CF 51076 Ceanu Mare.

La licitatie pot participa persoanele juridice care desfasoara activitati comerciale/ de depozitare , au intrat in posesia caietului de sarcini si fac dovada ca au constituit garantia de participare la licitatie si fac dovada ca indeplinesc urmatoarele conditii:

Sa fie persoane de persoane fizice sau juridice autorizate sa desfasoare activitati comerciale/ depozitare;
Pana la termenul limita de depunere a ofertei sa aiba constituita garantia de participare la licitatie;
Sa prezinte in oferta, detaliat, activitatea care se va desfasurape terenul care constituie obiectul inchirierii;
Sa prezinte, in copie, certificatul de inregistrare si un certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, cazierul fiscal, copie carte de identitate reprezentant legal pentru persoanele juridice;
Garantia de participare la licitatie in cuantum de 72, 70 lei se achita pana la termenul limita de depunere a ofertei la casieria Primariei Comunei Ceanu Mare.

Documentatia de inchiriere se poate obtine de catre cei interesati cu 50 lei de la registratura Primariei comunei Ceanu Mare incepand cu data de 05.12.2018 in timpul programului de lucru sau poate fi accesata de pe pagina de internet :www.ceanu-mare.ro

Termenul limita de depunere a ofertelor este data de 14.01.2019 ora 12,00 , ofertele fiind obligatoriu prezentate in plicuri sigilate, elaborate in limba romana si depuse la registratura Primariei comuna Ceanu Mare.

Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 17.01.2019, ora 10,00, la sediul Primariei comunei Ceanu Mare, str. Principala, nr.101C, judetul Cluj.

In caz de neadjudecare, licitatia se repeta in ziua de 18.02.2019 ora 10,00 la aceeasi adresa.

PRIMAR,

MOLDOVAN ANA-LILIANA

spot_img

Subscribe

spot_img

Popular

More like this
Related

Comunicat lansare proiect: „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRII REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN COMUNA VALEA LARGĂ, JUDEȚUL MUREȘ”

„Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice...

Petridenii, nemulțumiți tot mai mult de primarul, Ioan Pîrv

Pe rețelele de socializare apar tot mai multe sesizări/plângeri/reclamații...

Material antiderapant împrăștiat pentru combaterea poleiului

Pe raza județului Cluj nu există drumuri județene blocate...

Buget de 25 de milioane de lei, adoptat la Ceanu Mare⁹

Vineri, 27.01.2023, Consiliul Local al Comunei Ceanu Mare s-a...
%d bloggers like this: