spot_img
spot_imgspot_img
Știri din zonăCeanu MarePrimăria Ceanu Mare: Anunț Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, Agentia pentru Protectia...

Primăria Ceanu Mare: Anunț Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, Agentia pentru Protectia Mediului Cluj

Către  PRIMARIA CEANU MARE,  cu sediul in judetul Cluj, comuna Ceanu  Mare,  sat Boldut,   nr 218A Decizie incadrare – procedura  EIA

Stimata   doamna/Stimati domni,

Referitor     la  solicitarea     depusa  de   PRIMARIA   CEANU   MARE,   reprezentanta   prin primar   MOLDOVAN    ANA  LILIANA   cu  sediul  In judetul  Cluj,  comuna   Ceanu   Mare, sat   Boldut,   nr.  2I8A,    pentru   proiectul    “Elaborare    documentatie   pentru    autorizarea executiirii   lucriirilor   de  construire   a  obiectivului:   Alimentare    cu  apa  in  localitatea Valea  lui Cati,  comuna   Ceanu  Mare,  judetul    Cluj”,  propus    a  fi  realizat    in  comuna Ceanu   Mare,   satul  Valea   lui  Cati,  judetul  Cluj,  inregistrata   la  Agentia  pentru   Protectia Mediului    Cluj   cu  nr.  8471/ 18.04.2018    si  completata   cu  cu  documentatia   nr.   13442/02.07.2018,    va comunicam  urmatoarele:

–  ca  urmare   a  consultarilor  desfasurate  in  cadrul   sedintei  CAT   din  data   de  10.07.2018 organizata   la  sediul   APM   Cluj,   APM   Cluj   a  luat   decizia   ca  proiectul    nu  se  supune evaluarii   impactului   asupra   mediului;

I. Motivele care  au stat  la baza  luarii  deciziei   etapei   de incadrare   in procedura    de evaluare   a impactului   asupra   mediului   sunt  urmatoarele:

a) proiectul intra   sub   incidenta   Hotararii   Guvernului     nr.   445/2009  privind   evaluarea impactului  anumitor proiecte  publice  si private  asupra  mediului,  fiind  incadrat   In anexa nr.  II.,  Ill.b)  “proiecte  de dezvoltare  urbana,  inclusiv  constructia centrelor  comerciale si a parcarilor  auto”;

b) prin masurile  care se vor lua,  proiectul propus nu implica generarea  de emisii semnificative in mediu

c) deseurile rezultate din realizarea proiectului se vor colecta selectiv si se vor valorifica/elimina   prin  operatori   autorizati;

d) pe parcursul  derularii  procedurii  nu au fost  formulate observatii din  partea publicului referitoare la realizarea proiectului.

Documentatia    tehnica  se  va  completa    cu  anuntul  privind    decizia   etapei    de  incadrare, publicat   in  termen  de max.  3 zile,  intr-un ziar  de informare   (exclus  de tip  publicitar)   si afisat   la  sediul   primariei    Ceanu   Mare   si  pe  propria   pagina   de  internet,   dupa   urmatorul model:

AGENTIA   PENTRU PROTECTIA   MEDIULUI   CLUJ                                                 1

Strada  Dorobantilor,   nr. 99, Cluj-Napoca,   cod 400609

Tel:  0264410722;     Fax:  0264410716 e-mail:   office@apmcj.anpm.ro

”PRlMARIA    CEANU  MARE,   titulari  al proiectului    “Elaborare    documentatie   pentru autorizarea   executdrii   lucrdrilor   de  construire   a  obiectivului:   Alimentare    cu  apa  in localitatea  Valea lui Cati, com una Ceanu Mare, judetul  Cluj “, anunta publicul   interesat asupra   luarii   de   cdtre   APM   Cluj  a  deciziei   etapei   de   incadrare  fora    evaluarea impactului   asupra   mediului,   in  cadrul  procedurii    de  evaluare   a  impactului   asupra mediului pentru  proiectul  mentionat, propus  a fi amplasat  in comuna Ceanu Mare,  satul Valea lui Cati, jud.   Cluj.

Proiectul  deciziei  de  incadrare  si  motivele  care  fundamenteazd    pot fi consultate   la sediul  APM  Cluj din  Calea  Dorobantilor,   nr.  99,  Cluj-Napoca,   cod  400609,  tel.  0264410722, Fax   0264410716, e-mail office@apmcj.anpm.ro.   in zilele de luni-vineri,  intre orele 9.00-14.00precum  si la adresa  de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul  interesat poate  inainta  comentarii/observatii   la proiectul   deciziei  de  incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii  prezentului  anunt.

Prezenta   constituie   indrumar   conform   OUG  nr.195/2005   privind   protectia   mediului, aprobata   cu  modificari   prin   Legea   265/2006,   HG  nr.  445/2009,   Ordinul   MMP   nr.135/20 10  privind   aprobarea   Metodologiei   de  aplicare   a  evaluarii   impactului   asupra mediului pentru proiecte publice  si private.

Cu deosebita consideratie,

Sef Serviciu  AAA,

ing. Anca  CIMPEAN

- Advertisement -spot_img
spot_img

More From RefleqtMedia

Iată școlile care vor avea catalog electronic!

A fost publicată lista unităților de învățământ care fac...

✅Pentru că ne pasă de viitorul comunei Ceanu Mare !

❗În așteptarea noului an școlar, mai multe clase ale...

🛜Investiții în dotarea și digitalizarea Școlii Gimnaziale Ceanu Mare

✅️Am semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Dotarea cu...

URS semnalat în comuna Ceanu Mare

ATENȚIE, URS!   Stimați cetățeni, A fost semnalată prezența unui urs în...

A dat Dumnezeu! Mega-rosie la Ceanu Mare

Un barbat din Campia Turzii a obtinut o recolta...

Frumoasa, Simona Nae, va invita la Zilele Comunei Ceanu Mare

Ne mai despart 3 zile de recitalul pe care...

Ciprian Picovici vine cu “Bașardăii” lui la Ceanu Mare

Renumitul interpret de muzica populară, Ciprian Picovici, a realizat...

Video: Georgiana Lobonț vă invită la Zilele Comunei Ceanu Mare

Cea mai in voga artista de muzica populara si...
- Advertisement -spot_img
spot_img
spot_img
%d bloggers like this: