27.1 C
Turda
Wednesday, August 3, 2022
spot_img
HomeȘtiri Câmpia TurziiPrimăria Câmpia Turzii: DISPOZIȚIE Nr. 667 din 03.08.2022 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia...

Primăria Câmpia Turzii: DISPOZIȚIE Nr. 667 din 03.08.2022 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Date:

spot_img
spot_img
- Advertisement -

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1. Se convoacă, de îndată în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Joi, 04.08.2022 ora 09:00.
Art.2. Ședința va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, prin intermediul platformei online de videoconferință Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii  în format electronic, pe e-mail.
Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.
PRIMAR,                                                         

Dorin Nicolae LOJIGAN      

 

                             

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL
                                                                               Nicolae ȘTEFAN

 


Anexa la Dispoziția nr. 667 din 03.08.2022

 


PROIECT ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru activități sportive, în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.


2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind reglementarea modului de folosință a imobilului ”Depozit neconform de deșeuri urbane Câmpia Turzii – închis” și preluarea în folosință al acestuia.


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL nr. 30 din 24.02.2022 privind atribuirea în folosință a unui număr de 36 de parcele de teren destinate construirii de locuințe proprietate personală în municipiul Câmpia Turzii, în condițiile Legii nr. 15/2003, pentru anul 2022 și retragerea dreptului de atribuire în folosință asupra unor parcele de teren destinate construirii de locuințe proprietate personală în Municipiul Câmpia Turzii, în condițiile Legii nr. 15/2003.

 


PRIMAR,                                                              
Dorin Nicolae LOJIGAN                                  

 

 

AVIZAT,

 SECRETAR GENERAL,


                                                                               Nicolae ȘTEFAN

Comentarii

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
%d bloggers like this: