Poliția Locală Turda: „Curățenia ne reprezintă pe toți ! Cu toții ne dorim un oraș curat !”

spot_imgspot_img

Poliția Locală Turda, invită toate persoanele fizice şi juridice (asociaţii de proprietari, societăţi comerciale, instituţii publice şi de învăţământ) să contribuie la realizarea curăţeniei în municipiu, prin luarea de măsuri care să ducă la curăţarea spaţiilor din perimetrul imobilelor de locuit şi a celor cu altă destinaţie și depozitarea deșeurilor la punctele de colectare special amenajate, respectiv depozitarea pubelelor cu deșeuri înainte de ora 7.00 a zilei în care are loc ridicarea deșeurilor pe strada (vezi aici program ridicare deseuri)

Precizăm că la nivelul municipiului Turda, colectarea deșeurilor menajere și vegetale, se realizează exclusiv în intervalul orar și zilele în care strada este programată. Prin urmare pentru ca acțiunea de colectare şi transportul deşeurilor să conducă la rezultate pozitive, vă solicităm să consulatați programul și intervalul orar de ridicare a deșeurilor de către SC. Prival Ecologic servis S.A, atașat prezentei.

Aminitim, că asigurarea și menținerea curățeneie pe teritoriul municipiului Turda precum și buna sa gospodărire constituie o obligație fundamentală, și permanentă a turdenilor fie persoane fizice, juridice cât și autorități ale admistrației publice locale iar orice încălcarea a adoptării unor măsuri de păstrare a ordinii și curățeniei se sancționează conform prevederilor HCL212/2005 privind buna gospodărire a municipiului Turda (actualizată).

Contăm pe sprijinul turdenilor în acțiunile noastre de identificare a persoanelor care depozitează deșeuri menajere, moloz sau de orice alte tipuri în locuri nepermise sau incendiază, distrug pubele, adună PET-uri din tomberoane pentru a le valorifica la centrele de colectare lasând alte deșeuri împrăștiate în jurul publelor.

Politia Locală Turda, tel.0264317303 sau 0731300903.

Director Executiv,

MOLDOVAN VALER

spot_img
%d