spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Piți – cămătarul din Câmpia Turzii – condamnat pentru șantaj

spot_img

Judecătoria Turda a luat o hotărâre în ceea ce privește dosarul în care Moldovan Răducan Cosmin, zis „Piți” este judecat pentru șantaj.

Deși are 4 fapte materiale, fiind judecat pentru șantaj în formă continuată, Piți a scăpat „cu suspendare”.

Ora estimata: 8:00
Complet: Complet P1
Tip solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere
Solutia pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 2 şi alin. 10 Cod de procedură penală condamnă pe inculpatul M R C la pedeapsa de: – 1 an şi 4 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj, prev. de art. 207 alin. (1) şi (3) C.pen. (persoana vătămată H T C); -1 an şi 4 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj, prev. de art. 207 alin. (1) şi (3) C.pen., (persoana vătămată L S zis P); – 1 an şi 4 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj, prev. de art. 207 alin. (1) şi (3) C.pen. (persoana vătămată M C T zis B); – 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj în formă continuată, prev. de art. 207 alin. (1) şi (3) C.pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. (2 acte materiale în 04 şi 07.09.2022, persoana vătămată M E). În temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele stabilite, amintite mai sus, şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni la care adaugă sporul de 1/3 din cealalte pedepse (1/3 din 4 ani – adică 1 an şi 4 luni) rezultând pedeapsa de 2 ani şi 10 luni închisoare. În temeiul prevederilor art. 91 alin. 1 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 10 luni închisoare, pentru un termen de 4 ani, termen de supraveghere care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal obligă inculpatul, ca pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Cluj, la datele fixate de acesta; b) sa primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii si documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal stabileşte în sarcina inculpatului obligaţia să urmeze un program special de intervenţie pentru conştientizarea consecinţelor comportamentului infracţional, derulat de către serviciul de probaţiune sau sub coordonarea acestuia. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal obligă inculpatul ca pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile în cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii ori în cadrul Primăriei Comunei Frata. În temeiul art. 404 alin. 2 din Codul de procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 din Codul penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală raportat la art. 72 alin. 1 Cod penal, deduce din durata pedepsei stabilite perioada în care inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv, respectiv de la data de 09.09.2022 la zi. În temeiul 399 alin. 1 raportat la art. 241, alin. 11 lit. a) din Codul de procedură penală constată încetată de drept măsura preventivă a arestului preventiv dispusă şi menţinută faţă de inculpatul M R C . În temeiul art. 399 alin. 3 lit. b) Cod procedură penală dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului MR C dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. Constată că nu există constituire de parte civilă. În baza art. 398 şi art. 274 alin. (1) din C.p.p., pe obligă pe inculpatul M R C n la plata sumei de 800 lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare (din care suma de 300 lei în cursul urmăririi penale, iar diferenţa în etapa camerei preliminare şi a judecăţii). Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor, persoanelor vătămate ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 02 februarie 2023, în temeiul art. 405 alin. 1 Cod pr.pen. În temeiul art. 278 Cod procedură penală admite sesizarea din oficiu având ca obiect îndreptare eroare materială, prin urmare: Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul sentin?ei penale nr. 47/02.02.2023 pronunţată de Judecătoria Turda în dosarul nr. 7591/328/2022, în sensul că se va consemna data corectă de naştere a inculpatului M R C ca fiind …, în loc de … cum în mod greşit s-a consemnat. În temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. 3 Cod procedură penală, în temeiul prezentei încheieri se vor efectua cuvenitele menţiuni în sentin?a penală nr. 47/02.02.2023 pronunţată de Judecătoria Turda în dosarul nr. 7591/328/2022. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, 02.02.2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ie, prin mijlocirea grefei instan?ei.
Document: Hotarâre  47/2023  02.02.2023

 

Decizia nu e definitivă, putând fi contestată, atât de condamnat, cât și de Parchetul Turda.

spot_img
spot_img
spot_img