spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Obligația operatorilor economici de a dota automatele comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale – în vigoare de la 01 ianuarie 2024

D.G.R.F.P. Cluj-Napoca informează contribuabilii faptul că, termenul inițial, până la careoperatorii economici,  care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale, ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligaţia de a dota automatele comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale,a fost prorogat prin acte normative succesive, până la data de 31 decembrie 2023.


Așadar, termenul de dotare a automatelor comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale  este  în vigoare de la data de 1 ianuarie 2024.


         Constituie contravenţie, următoarea faptă dacă, potrivit legii penale, nu este considerată infracţiune, și anume:
– nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale definite la art.3 alin. (2), așa cum se precizează la art.10, lit.cc) din OUG nr.28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


 Contravenția prevăzută la art. 10 lit. cc)., se sancţionează cu amendă aplicată operatorului  economic de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum şi cu:
    (i) confiscarea sumelor nejustificate;
(ii) suspendarea activităţii operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal şi prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator,
așa cum prevede art.11, alin.(1), lit.f). din OUG nr.28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare .


Potrivit dispozițiilor LXIII din O.U.G. nr. 115/2023, aplicarea sancțiunii prevăzute de lege pentru nedotarea automatelor comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale ,a fost amânată cu nouă luni, până la data de 1 octombrie 2024 , pentru a permite parcurgerea tuturor etapelor necesare pentru implementarea acestei măsuri, respectiv producerea, achiziționarea și fiscalizarea acestor dispozitive, pentru toate automatele existente pe piață.


Baza legală:
– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene
– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Compartimentul Comunicare Relații Publice și Mass Media
Radu Raducu Alin
Inspector Superior
Compartimentul de Comunicare, Relatii Publice si Mass Media
DGRFP Cluj Napoca

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img