spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Minor din Câmpia Turzii, condamnat penal pentru furt și tâlhărie!

Judecătoria Turda l-a condamnat, astăzi, pe Ș Vasile Sergiu, în vârstă de 15 ani, la 1 an de măsuri educative, pentru un furt comis din magazinul „Prod Aliment” din Câmpia Turzii.

„Ora estimata: 8:00
Complet: Complet P2
Tip solutie: Măsuri educative
Solutia pe scurt: În baza art. 115 alin. 1 pct. 2 lit. a) Cod Penal, art. 113 alin. 2 şi art. 124 Cod Penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod Procedură Penală, aplică inculpatului minor Ş. V. S., în vârstă de 14 ani la data comiterii faptei, măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru educativ pe o durată de 1 an, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin.(1) Cod Penal coroborat cu art. 229 alin. (1) lit. b) şi d) şi alin. (2) lit. b) Cod Penal. În baza art. 124 alin. 3 Cod Penal, atrage aten?ia inculpatului asupra faptului că, în cazul în care în perioada internării va săvârşi o nouă infracţiune sau dacă va fi judecată pentru o infracţiune concurentă săvârşită anterior, instanţa poate menţine măsura internării într-un centru educativ, prelungind durata acesteia, fără a depăşi maximul prevăzut de lege, sau o poate înlocui cu măsura internării într-un centru de detenţie. În baza art. 397 alin. 1 Cod Procedură Penală, art. 19 alin. 1 ?i 5 ?i art. 23 alin. 3 Cod Procedură Penală coroborat cu art. 1357 Cod Civil, admite în parte acţiunea civilă exercitată de către partea civilă SC P.A.SRL, prin reprezentant legal F. A.A. şi obligă inculpatul în solidar cu Ş. M. să plătească părţii civile suma de 1.490 lei cu titlu de daune materiale, reprezentând prejudiciul cauzat prin comiterea faptei În baza art. 404 alin. 4 lit. b Cod Procedură Penală, rap. la art. 399 alin. 1 şi 10 şi art. 243 Cod Proc. Penală, menţine măsura arestului preventiv luată faţă de inculpat prin Încheierea penală nr. 188/2023 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Turda, dosar penal nr. 7151/328/2023. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a) Cod Procedură Penală, raportat la art. 72 alin. 1 şi art. 127 Cod Penal, deduce din măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru educativ, durata re?inerii din data de 17 august 2023, precum şi durata măsurii arestării preventive din data de 18 august 2023 la zi. În baza art. 404 alin. 4 lit. f şi art. 162 al. 4 Cod Procedură Penală, dispune restituirea către inculpatul Ş. V. S. a perechii de încălţăminte tip sport de culoare neagră cu înscrisuri de culoare albă ,,DS” mărimea 40, indisponibilizată potrivit dovezii seria H nr. 0283760 la Poliţia Câmpia Turzii (fila 105, d.u.p.). În baza art. 162 alin. 5 Cod Procedură Penală, atrage atenţia inculpatului că este obligat să păstreze bunul restituit până la soluţionarea definitivă a cauzei. In baza art. 274 alin. 1 Cod Proc. Pen., obligă inculpatul în solidar cu Ş. M. la plata sumei de 1.020 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 820 lei în faza de urmărire penală, iar suma de 200 lei în cursul camerei preliminare ?i al judecă?ii. În temeiul art. 272 Cod Procedură Penală, încuviin?ează şi dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Cluj a sumei de 942 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat, av. Chesăuan Codruţa Adela, aferent fazei de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea sentinţei penale, care se va depune la Judecătoria Turda. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispozi?ia părţilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit dispoziţiilor art. 405 alin. 1 teza a II-a Cod Procedură Penală, astăzi, 3 noiembrie 2023.
Document: Hotarâre  465/2023  03.11.2023”, este decizia judecătorilor turdeni.

Minorul mai are o cauză de tâlhărie calificată, victima lui fiind medicul stomatolog, Oana Surgent.

Și în acel caz a primit aceeași condamnare, de internare – pe perioada unui an – într-un centru de reeducare.

Ora estimata: 8:00
Complet: Complet P5
Tip solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere
Solutia pe scurt: În temeiul art. 396, alin. 2 şi 10 din Codul de procedură penală, art. 115, alin. 1, pct. 2, lit. a din Codul penal, raportat la art. 124 din Codul penal, aplică inculpatului ? V -S , măsura educativă privativă a internării într-un centru educativ pe o perioadă de 1 an pentru săvârşirea săvârşirea infracţiunii de tâlhărie , prev. de art. 233 din Codul penal, cu aplic. art. 113 alin. (2) ?i art. 77 lit. e) din Codul penal. În temeiul art. 127 raportat la art. 72, alin. 1 din Codul penal deduce din durata pentru care a fost luată măsura educativă privativă de libertate perioada în care inculpatul a fost reţinut şi arestat la domiciliu respectiv din data de 24.05.2023, ora 15:30, până la data de 25.05.2023, ora 15:30 şi de la data de 26.05.2023 ?i până la data de 24.06.2023, inclusiv. În baza art.23 al.3 cod procedură penală admite acţiunea civilă formulată de persoana vătămată M S şi obligă inculpatul în solidar cu Ş M să plătească suma de 180 lei, cu titlu de daune materiale. În temeiul art. 399 alin. 1, art. 223 alin. 2, art. 243 din Codul de procedură penală menţine măsura controlului judiciar faţă de inculpatul ? V -S , pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de În baza art. 215 alin. 1 şi 2 Cod de procedură penală impune inculpatului respectarea următoarelor obligaţii, pe durata măsurii: – să se prezinte la organul judiciar, judecătorul de camera preliminară, instanţa de judecată ori de cate ori este chemat – să informeze de îndata organul judiciar cu privire la schimbarea locuinţei – să se supuna programului de supraveghere stabilit, să se prezinte la organul judiciar ori de câte ori este chemat – să nu se apropie de persoana vătămată S M la o distanţă mai puţin de 100 de metri şi să nu ia legătura cu aceasta, direct sau indirect pe nicio cale; – să nu părăsească limita teritorială a jud. Cluj. Supravegherea respectării obligaţiilor care revin inculpatului, pe durata controlului judiciar, se va face de către Poliţia mun. Cîmpia-Turzii. În baza art. 215 alin. 3 C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin sau în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni intenţionate, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În baza art.404 al.4 lit.f, art.162 al.4 cod procedură penală dispune restituirea către inculpatul ? V -S a gecii de culoare neagră, din imitaţie de piele indisponibilizată potrivit dovezii seria H nr. 0283757 (fila 141 d.u.p.). În baza art.162 al.5 cod procedură penală atrage atenţia inculpatului că este obligat să păstreze bunul restituit până la soluţionarea definitivă a cauzei. În temeiul art.272 şi art.275 al.6 cod procedură penală onorariul avocat oficiu L C în cuantum de 942 lei se suportă din fondul special al Ministerului Justiţiei. În baza art. 274 alin.1 Cod procedură penală obligă inculpatul în solidar cu Ş M la plata sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispozi?ie prin mijlocirea grefei instan?ei în data de 27.10.2023.
Document: Hotarâre  452/2023  27.10.2023

Din nefericire, tânărul nu doar că are probleme psihologice, ca urmare a unui atac canin, dar are și probleme cu substanțele interzise, fiind dependent de mai mulți ani.

spot_img
spot_img
spot_img