fbpx
spot_img

Manifest împotriva uitării: 7 ani de când Dorin Lojigan s-a opus ticăloșiei și dictatorilor!

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Date:

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Share post:

Primarul de la Câmpia Turzii, Dorin Lojigan, nu a dus niciodată lipsă de curaj, fie că a protestat împotriva abuzurilor din justiție, fie că a investigat mânăriile care s-au făcut la Zona Industrială Reiff, dar unul dintre cele mai elocvente exemple de curaj „s-a produs” în ședința de Consiliu Local din 23 iulie 2015.

În acel moment, Lojigan nu era viceprimar, fiind înlăturat în mod nelegal, după cum s-a pronunțat instanța de contencios.

Ei bine, în acea ședință s-au discutat Programele de Reorganizare Economică la SC Compania de Salubritate SA și SC Domeniul Public SA, două societăți pe care un grup de interese condus de capii orașului, de la acel moment, le-au adus aproape de faliment.

Vă redăm dezbaterile de la acel moment:

Dl. presedinte de sedinţă invită la discuţii.
Dl. Tot Vasile Simion – în urma discuțiilor purtate la comisia de specialitate, acest proiect de hotărâre, în forma în care este redactat, nu vine să clarifice problema celor două societăți, am avut discuții nu neapărat cu privire la modul lor de radactare ci asupra faptului că situația celor două societăți nu este identică, planul unei societăți poate fi bun, planul celeilalte societăți poate fi mai puțin bun. Planurile prezentate de cele două societăți trebuie analizate separat, pentru a ajunge la o concluzie că cele două societăți sunt capabile și au posibilitatea reală de redresare financiară. Împreună cu colegii am avut o opinie convergentă cu privire la faptul că planul de reorganizare financiară prezentat de Compania de Salubritate, nu prevede modul de reorganizare a personalului, însoțit de un proiect de
organigramă și stat de funcții care să cuprindă numărul propus de persoane pentru a fi disponibilizate, funcțiile acestora și care este impactul financiar preconizat. Situația este identică și la Domeniul Public nefiind precizat care va fi impactul asupra economiei societății produs de reducerea posturilor, respectiv cât reprezintă procentual și dacă
acea reducere de personal nu afectează bunul mers a societății. Consider că proiectul de hotărâre prin care aprobăm planurile de redresare financiară a ambelor societăți nu este cea mai bună soluție, ar fi trebuit să avem două proiecte de hotărâre distincte, pentru a discuta separat situația celor două societăți, care sunt măsurile viabile propuse pentru
fiecare dintre societăți. Propun să amânăm discutarea planurilor de reorganizare financiară a celor două societăți cu încă o lună de zile, pentru a se conforma cerințelor așa cum s-a discutat cu ocazia ședințelor comisiilor de specialitate la care au participat conducerile celor două societăți, astfel încât să avem certitudinea că au și datele financiare
aferente lunii iunie, pentru a se putea constata evoluții pozitive și pentru a avea certitudinea că există posibilitatea reală de redresare.
Dl. Haiduc Ioan Cristian – apreciez că planurile prezentate sunt întocmite în mod superficial, cel puțin la Compania de Salubritate constat că s-a muncit la întocmirea planului, nu acceași este situația în cazul Domeniului Public unde s-a făcut copy-paste de undeva. Aici , ca observații am constat faptul că planul este întocmit pentru o perioadă maxim de un an și sunt inadvertențe cu privire la scopul propus. Acum șase-șapte luni am purtat o discuție
în care am arătat că pierderile societății vor fi undeva de 1 miliard /lună, fapt ce se poate constata că se confirmă, potrivt datelor financiare prezentate.
Dl. Frînc Cristel – director Domeniul Public – nu vreau să-l contrazic pe domnul consilier, dar vreau să spun doar că acest plan de reorganizare financiară, așa cum este prezentat, reflectă o structură în baza Legii 85, iar în proiectul de hotărâre de acum două luni nu se face nici o referire la acestă lege.
Dl. Bretoiu Vasile Horațiu – planul de reorganizare îl face managerul, este o chestiune de pur management de conducere a societății, nu este vorba de vreo structură anume.
Dl. Frînc Cristel – planul de reoganizare se face în baza Legii 85.

Dl.Primar Radu Ioan Hanga – planul de reorganizare se face în baza Legii 85 atunci când s-a declarat insolvența ceea ce nu este cazul de față.
Dl Lojigan Dorin Nicolae – vă rog să vă uitați la punctul a) din preambul unde apare înscris faptul că justificarea legală este hotărârea Consiliului Local.
Dl. Frînc Cristel – se făcea referire la o firmă specializată pentru întocmirea planului de reorganizare.
Dl. Primar Radu Ioan Hanga – acest aspect este menționat numai în proiectul de hotărâre dar în cadrul Consiliului Local s-a hotărât faptul că planurile se vor întocmi de către conducerile celor două societăți.
Dl. Frînc Cristel – ați făcut referire că este un plan de reorganizare făcut copy-paste, n-aș spune, pentru că împreună cu cei de la Consiliul de Administrație cu care am lucrat, am considerat că este destul de reușit.
Dl. Haiduc Ioan Cristian – câți membrii ai Consiliului de Administrație au semnat ?
Dl. Frînc Cristel – 3 din 5.
Dl Lojigan Dorin Nicolae – pe adresa de înaintare a semnat Simina Șipos. Nu cunoasteți nici conținutul adresei de înaintare cu atât mai puțin conținutul planului de reorganizare.
Dl. Frînc Cristel – Consiliul Local, prin reprezentanții săi în AGA, a impus Consiliului de Administrație să fie făcut acest plan de reorganizare. Noi am înaintat prin nota de înaintare acționariatului general al consiliului.
Dl. Haiduc Ioan Cristian – ce însemnă acționariatul general al consiliului? AGA este acționariatul general al consiliului? Este vorba de reprezentanții Consiliului local în Consiliului de Administrație.
Dl. Frînc Cristel – la capitolul de cheltuieli la pct.4 am prevăzut reduceri pe un an de zile, cu privire la contracte de publicitate, telefonie mobilă, reducerea cheltuielilor de întreținere a parcului auto, reducere de personal și s-a renunțat la firma de pază, aproximativ 590 mii lei reducere anuală.
Dl. Haiduc Ioan Cristian – potrivit planului prezentat mai mult de jumătate din cifra de aface este pierdere, datorită lipsei de contracte pe perioada sezonului rece, însă ără a propune măsuri concrete. Mai mult decât atât, există
o contradicție în conținutul planului, la pct.1 se propune diversificarea activității societății iar imediat la pct.34 propuneți restrângerea activității.
Dl.Viceprimar Gal Avram – în anii care au trecut Domeniul public avea un buget de aproximativ 60 miliarde, din anumite motive treptat s-a diminuat, anul trecut a avut un buget de aproximativ 20 miliarde. La momentul venirii domnului Frînc la conducerea societății a găsit un număr de angajați, iar la un buget redus nu se putea menține
același număr de angajați. În urma discuților purtate s-a propus că cel mai corect ar fi să se facă o restructurare de personal, să se facă o evaluare a utilajelor din dotare pentru a vedea care sunt pretabile pentru desfăsurarea activității, să fie identificate ce alte activități pot fi prestate de societate. În acest moment banii nu mai vin de la Consiliul
Județean, vin numai de la guvern, trebuie depus un proiect la Ministerul Dezvoltării pentru a obține finanțare pentru reabilitarea drumurilor. Singura șansă de a redresată societatea este fie găsite soluții de către Consiliul Local pentru a depune proiecte la minister în vederea obținerii de finanțare pentru reabilitarea drumurilor, să se facă o restructurare a
personalului și în situația în care pe viitor vor fi contracte de lucrări mai multe societatea poate angaja personal pe durată determinată. Societatea a pierdut aproximativ 2 miliarde prin delegarea activității de deszăpezire către Compania de Salubritate, delagare ce a fost făcută în conformitate cu prevederile legale. Soluția ar ca societatea să
mergă mai departe cu restructurarea personalului și să fie făcute propuneri în cadrul Consiliului local în calitate de acționar al societății.
Dl. Bretoiu Vasile Horațiu – propun să se facă management la societatea comercială Domeniul Public, managementul este responsabilitatea directorului general.Consiliul Local nici nu trebuia să ia în discuție planul de reorganizare, acesta trebuia întocmit de către manager, pur și simplu, fiind de datoria acestuia și a Consiliului de
Administrație, mă întreb dacă Consiliul de Administrație cunoaște ce înseamnă răspunderea administratorilor.
Dl. Primar Radu Ioan Hanga – trebuie să intervin și să spun faptul că, nu discutăm forma în care a fost prezentat materialul, ci trebuie să ne uităm la cifra de afaceri. Astfel, la indicatorii privind cifra de afaceri prezentată pentru anii 2011 – 2014 se poate vedea volumul de activitate realizat, în condițiile în care a fost vorba de o
conjunctură favorabilă, dar de moment, datorată unor datorii ce au fost onorate de către Industria Sârmei. Problema a apărut în anul 2014 când au dispărut unele venituri ocazionale, iar Domeniul Public a rămas numai cu veniturile ce sunt alocate prin bugetul local al municipiului. S-au purtat discuții cu conducerea societății când s-a pus în vedere
acesteia să caute noi contracte de lucrări în altă parte pentru că societatea nu poate fi susținută de către Consiliul Local, aspect pe care l-am sesizat și cu ocazia aprobării bugetului societății în ședinta din 2 februarie, atunci am atras atenția că s-a propus un buget de 46 de miliarde, iar în nota de fundamentare noi am precizat că nu suntem împotriva cifrei de afaceri propuse, dar de la bugetul local nu se vor aloca mai mult de 25 maxim 30 de miliarde, restul urmând a fi acoperit din contracte de lucrări în altă parte. Bugetul a fost aprobat, oricum reprezenta o declarației de intenție o
societății, dar după câteva luni se constată că această prognoză nu s-a realizat, în condițiile în care nu au fost găsite lucrări în altă parte. În materialul prezentat se poate constata că s-a propus o măsură de reducere a de personalului. În mod realist trebuie să recunoaștem că sumele pentru acoperirea salariilor, odată ce sunt achitate, acestea ies din firmă
și nu se mai întorc înapoi. Acestă măsură propusă vizează ajustarea numărului de personal și a cheltuielilor cu salariile, pe lângă alte măsuri ce pot fi luate pentru reducerea costurilor. Ce reproșez Domeniului Public este faptul că nu a procedat la întocmirea unui grafic de eșalonare a plăților restante, așa cum a fost cerut de către Consiliul Local,
ceea ce presupune identificarea creditorilor mari și purtarea unor discuții cu aceștia, pentru a se ajunge la o soluție de eșalonare a plăților, prin încheierea unor convenții de eșalonare prin care să se angajeze că vor fi efectuate plăți
conform unui grafic stabilit. Dacă nu se discută cu furnizorii și aceștia își pierd încrederea în societate nimic nu-i mai împiedică să ceară în instanță recuperarea sumelor, încep executări silite ceea ce înseamnă că se pune sechestru asigurator pe utilaje, teren, este mai greu până primul executor se pune în mișcare după care intervin toți. Lucrarea
este făcută pe jumătate și nu are o componentă esențială și anume aranjarea obligațiilor neonorate în raport cu furnizorii principali de materiale pentru a putea funcționa în continuare, în caz contrar există riscuri majore. Astfel propun să fie aprobat planul cu precizarea sau amendamentul că până la o anumită dată să vină cu graficul de
eșalonare a plăților restante ori să-l respingem, situație în care vor fi probleme la furnizori, în condițiile în care nu există încheiate convenții de eșalonare, deci există un risc major. La Compania de Salubritate au fost grupate plățile pe categorii de furnizori.
Dl. Haiduc Ioan Cristian – consider că nu trebuie să spună Consiliul Local, Primarul sau Viceprimarul, ce trebuie să facă managerul, un om care este plătit pentru treaba asta, în condițiile în care acesta a semnat un contract de management în care și-a asumat obligațiile ce-i revin în sarcina sa. Nu suntem la prima discuție pe acestă temă și
nu cred că se mai poate discuta ceva în condițiile în care acum ceva timp, la ocuparea postului de interimat, se promitea performanță, societatea va fi adusă pe profit, iar din materialul prezentat rezultatele financiare după patru luni arată că jumătate din cifra de afaceri reprezintă pierdere. Postul trebuie scos la concurs pentru a se găsi o
persoană care se pricepe, în sensul ca să fie capabilă să găsească și să implementeze măsurile de redresare financiară așa cum bine a fost discutat. Dacă dânsul nu-și poate face treaba pentru care este plătit atunci cum poate convinge
furnizorii în continuare.Dl Lojigan Dorin Nicolae – să răspund domnului viceprimar s-au făcut două afirmații.Una este că la momentul ocupării postului de către dl. Frînc s-a discutat cu acesta și s-a stabilit luarea măsurii de restructurare a personalului pentru reducerea pierderilor.În loc să fie făcute disponibilizări au fost făcute noi angajări și știm toți câte.
Dl. președinte de ședință – stați puțin să vă spun cum a fost. Stiți ce salarii sunt la Domeniul public?
Dl. Bretoiu Vasile Horațiu – domnule președinte, ce calitate aveți la Domeniul Public?
Dl. președinte de ședință – muncitor
Dl. Bretoiu Vasile Horațiu – ce muncitor?
Dl. președinte de ședință – muncitor șef de secție.
Dl. Lojigan Dorin Nicolae – a doua chestiune care vreau să o prezint – ați afirmat domnule viceprimar că ar trebui chemată AGA aici pentru a le da temă de casă ce să facă. Asta am facut-o la ședința de acum două luni când am hotărât cu privire la întocmirea planurilor de redresare financiară.
Cu privire la proiectul de hotărâre, în forma propusă de către inițiator, pentru ambele societăți, nu s-a formulat până acum nici un amendament deși se impunea disjungerea în două proiecte de hotarâre, distincte pentru cele două societăți.
Așa cum am spus și la ședința pe comisie, ca și punct de vedere, planul de redresare financiară propus de Compania de Salubritate este unul viabil, cu mici imperfecțiuni care pot fi corectate, dar cuprinde măsuri concrete care pot aduce societatea, dacă nu pe profit măcar pe zero, și au nevoie ca să aducă societatea pe zero și știu foarte
bine de ce. Cu privire la planul de reoganizare prezentat de Domeniul Public îl consider execrabil, așa cum am spus-o și în ședința pe comisie și îmi mențin punctul de vedere, planul neavând nici o șansă și nici nu rezultă din conținutul lui că ar avea vreo șansă să se repună societatea pe picioare. Este un plan făcut copy-paste de pe internet.
Am să spun domnului director, pentru că manager nu pot să-i spun la ce plan de redresare a semnat, punctual, pentru a-și lua notițe, spre a le avea în vedere la întocmirea unui plan de redresare așa cum trebuie, pentru ședința viitoare, pentru că proiectul de hotărâre în forma asta nu va trece, fiind nevoie de două treimi din voturi. Peste tot se
vorbește despre conducerea directorului Frânc Cristel, interimatul acestuia expiră în luna august, ca atare, dacă planul de redresare va fi aprobat în acestă formă noi suntem obligați să-l menținem în funcție, aș propune ca acestă expresie să dispară.
Dl. Viceprimar Gal Avram – am înțeles punctul de vedere a domnului Lojigan, dânșii nu vor să-l voteze, nu vor fi două treimi și pun în vedere d-lui Frînc, cu asentimentul domnului Primar, că are la dispoziție un termen de 30 de zile, ori se ocupă de Domeniul Public și face restructurare și orice alte măsuri consideră, ori își dă demisia. Aveți la dispoziție toate pârghiile, Consiliul de administrație să fie pus pe Ordonanța 109 urgent, să răspundă de ceea ce face, AGA a fost împuternicită de către noi să-și facă datoria, dacă nu-și fac datoria nici ei veniți cu propuneri în fața
Consiliului Local, dar faceți-vă datoria.
Dl. Lojigan Dorin Nicolae – am formulat acest punct de vedere pe două secțiuni – observații și concluzii. Observații – la 30.04.2015 – pierderea este foarte mare, peste 50% din cifra de afaceri, orice creditor poate cere falimentul în orice moment, așa cum bine a precizat domnul Primar. Așteptam să văd în planul de afaceri, structurat, căror cheltuieli se datorează aceste pierderi, care au fost măsurile propuse pentru reducerea cheltuielilor, dacă s-a încercat o planificare a concediilor de odihnă pe perioada sezonului rece când nu sunt lucrări.
La pag.6 pct.4 – se fac propuneri foarte seci, diversificarea activității…
Dl. președinte de ședință – nu citim acum, dați în scris.
Dl. Lojigan Dorin Nicolae – dați-mi voie să spun ce am de spus. Îmi luați cuvântul?Dacă îmi luați cuvântul nici
o problemă.
Dl. președinte de ședință – vă iau cuvântul.
Dl. Lojigan Dorin Nicolae – vă anunț că părăsesc ședința dacă mi se ia cuvântul.
Dl. Lojigan Dorin Nicolae se retrage din ședință.

 

Practic, pentru că partidul pe care-l conducea, PNL, s-a opus proiectului de hotărâre, iar coaliția nu întrunea cele două treimi necesare pentru aprobarea planului de reorganizare, Francisk Deak l-a șicanat constant pe Lojigan. Acesta din urmă nu a acceptat atitudinea murdară și dictatorială a coaliției locale și s-a retras din ședință.

spot_img
spot_img
Bucur Ovidiu Adrian
Bucur Ovidiu Adrianhttp://refleqtmedia.ro/
Jurnalist, cu 14 ani de experiență. Specializat în investigații și articole de presă din domeniile: administrativ, politic, social
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
spot_img

Related articles

Magazin din Campia Turzii, amendat dupa ce vindea haine contrafacute

Magazinul Gamos Com din Campia Turzii, situat pe strada Vasile Alexandri, nr. 7A, s-a ales cu amenda din...

I&C Transilvania Constructii angajeaza deservent incarcator frontal

S.C. I&C Transilvania Constructii S.R.L. angajează Volist - Deservent încărcător frontal.   Punct de lucru: Câmpia Turzii.   Cerinte:     experiență manipulare încărcător...

Transilvania Impact angajeaza la Campia Turzii

Angajam excavatorist cu experiență. Punct de lucru: Câmpia Turzii.   Informații la telefon: 0760 233 617. resurseumane@transilvaniaimpact.ro  . . . #angajari #locuridemunca #transilvaniaimpact #icti

Pompierii clujeni atrag atenția! Incendiile de vegetație pot ucide!

Numai anul trecut am intervenit în județul Cluj la peste 900 de incendii de vegetație uscată, fiind printre...
%d bloggers like this: